A Kincs (Repülő erőd) PDF Nyomtatás E-mail

<<< Vissza a leírás elejére... <<<

Tudat & Tudattalan


Ismeretlen hely - Unknown Place

Küldetést adja: Nanook Kanga

Amikor Nanook elé léptünk, hogy megszólítsuk, ő megragadott minket és hirtelen egy számunkra ismeretlen helyre kerültünk. Egy olyan teraszon találjuk magunkat, ami magányosan lebeg a semmiben, illetve egy viharos, borongós, félelmetes lég-közegben. A háttérben hátborzongató hangok hallatszanak és lépten nyomon szellem-szörnyekbe botlunk, melyeknek fura neveik vannak.
Egyelőre kezdjük a biztonságos fosztogató technikával és attól a helytől balra, ahova megérkeztünk, látunk egy kis dobozkát. Nyissuk ki, pakoljuk ki, ha még jut rá időnk. Ekkor megjelenik a semmiből egy lélek-szörny és megtámad minket. Ha nem volt időnk magunkhoz venni a doboz tartalmát, akkor most tegyük meg. Az Első elveszett gondolat című tekercset olvassuk el, s megkapjuk a "Tizenkét elveszett gondolat" című küldetést. Az ilyen típusú síkokon járjunk mindig nyitott szemmel, és minden ilyen kis ládikát pakoljunk ki. Meglepő módon pont 12 db van belőlük, 3-3 mind a négy ehhez hasonló síkon. Haladjunk tovább, egészen a lebegő platform teljesen hosszában. A végén használjuk a teleportot.
Most ismét a hajón vagyunk, csakhogy ez is még ezen a különös síkon van, mert a légkör nem változott egy cseppet sem. Járjunk körbe mindent. Itt-ott lélek-szörnyek jelennek meg és támadnak ránk. Talán a legegyszerűbb már most megszabadulni tőlük mindenhol. Egyelőre az alsóbb szinteken csak zárt ajtókat találunk. Menjünk a főfedélzetre. Itt a lépcsőről fellépve jobbra találunk egy embert. Beszéljünk vele. A neve egyelőre még nem jut eszébe, de amúgy Geoffreynak hívják. :-) Tőle megkapjuk kérdésünkre a választ: a Térképész elméjében vagyunk, ahol a félelmek uralkodnak.


Tudattalan - Unconsciousness

Küldetést adja: Geoffrey

Geoffreytól megtudhatjuk, hogy Nanook elméjét három síkra lehet osztani: Tudattalan, Tudatalatti és a Tudat. Jelenleg mi a Tudatában vagyunk. A hajó egyébként eszerint tagolódik (ami szerintem nagyon elmés megoldás a játék fejlesztők részéről). A Tudattalan a hajón kívül eső tartományban, de mégis a hajó közelében, elszórtan létezik. A Tudatalatti a fedélközben található, vagyis a hajó belsejében. Nanook Tudata pedig idefent a főfedélzeten, konkrétabban a kapitányi kabinban. Ám mivel Nanook Tudata jelenleg teljesen öntudatlan, felesleges odamenni. Geoffrey azt tanácsolja, hogy először is számoljuk fel a Térképész félelmeit, amelyek a legmélyebben gyökereznek és teljesen megbénítják a Tudatot.
Nanooknak három félelme van, melyek szerint három küldetést kell teljesítenünk:

Ha minden félelmet megsemmisítettünk, térjünk vissza erre a síkra és beszéljünk újra Geoffreyval, akinek eddigre eszébe jut a neve, és Nanook Tudatában is változás állt be.


Tudattalan: Félelem a feledékenységtől - Unconsciousness: Amnesiphobia

Küldetést adja: Geoffrey

Miután Geoffrey kitűzi első célunkat, hogy győzzük le Nanook félelmeit, menjünk fel a lépcsőn, egészen a hajó legmagasabb pontjára. Itt látunk majd három portált, melyek vörös színben örvénylenek. Lépjünk át most a hajó orra felé néző (vagyis a középső) portálon.
Amint megjelenünk a platformon, rögtön megtámad minket néhány lélek-szörny. Eddigre persze megfigyelhető, hogy ezeknek a szörnyeknek különböző kisebb-nagyobb félelem a "névadója", úgy mint Láz, Feledékenység, Fásultság stb. Ha egy pillanatra megállunk és felmérjük a helyet, akkor láthatjuk, hogy középen van egy oszlop, amin benyomható egy gomb. Viszonylag lassan működik, de akkor elementális hatással - ha ezt benyomjuk, akkor a közelében lévő összes lélek-szörnytől megszabadít minket egyetlen robbanással. Ezen kívül ne feledkezzünk meg a kis dobozkák kinyitásáról sem, amíg itt barangolunk. Lépjünk most be a szemközti portálba.
Innen lesz egy portál balra és jobbra is. Mindegy, melyiket választjuk előbb, de menjünk el mindkét irányban a platformok végéig, ami azt jelenti, hogy egy-egy további portálon is át kell lépnünk. Természetesen ezeket a kitérőket csak akkor van értelme megtenni, ha a tapasztalatszerzés érdekében mindenképpen össze akarjuk gyűjteni az összes elveszett gondolatot. A főküldetés szempontjából e két mellékágnak nincs jelentősége.
Miután visszajutottunk középre, menjünk tovább egyenesen, s mielőtt belépnénk egy rácsos kapun, a biztonság kedvéért mentsünk egyet. Miután belépünk, a kapu bezárul mögöttünk és megjelenik a Feledékenységtől való félelem egy hatalmas szellem-belező képében. Vele egy időben ott terem néhány kicsi húsevő lárva Félelem névvel ellátva. Először mindenképpen érdemes a főellenséggel megküzdenünk és csak térjünk ki a félelmek elől. Ha a Feledékenységgel végeztünk, tüntessük el a félelmeket is. Ezután megjelenik egy kéken fénylő portál, ezen át hagyjuk el ezt a platformot. Amikor visszajutunk a hajó fedélzetére, láthatjuk, hogy a hátunk mögött a portál színe lassan kékes árnyalatba megy át - ez jelzi, hogy ez a rész már rendben van.


Tudattalan: Félelem a pókoktól - Unconsciousness: Arachnophobia

Küldetést adja: Geoffrey

Miután Geoffrey kitűzi első célunkat, hogy győzzük le Nanook félelmeit, menjünk fel a lépcsőn, egészen a hajó legmagasabb pontjára. Itt látunk majd három portált, melyek vörös színben örvénylenek. Lépjünk át most a bal oldali (észak-nyugati) portálon.
Ennek a platformnak viszonylag egyszerű a szerkezete. Induljunk el jobbra vagy balra, mindegy melyik irányt választjuk, mert mindkettő levisz minket a szemközti kerek részre. Innen haladjunk tovább egyenesen, majd jobbra forduljunk el - balra az út le van szakadva. Ezen az úton mondhatni megkerüljük a központi kerek arénát. Amikor az aréna rácsához érünk, mentsünk egyet, majd lépjünk be.
A rács bezárul és megjelenik a Pókoktól való félelem egy lélek-elátkozott alakjában, ami azért stílszerű, mert annak is pókkarjai vannak. :-) Vele együtt megint jönnek a kis félelmek. A stratégia ugyanaz, mint a Feledékenységnél: előbb a főellenség, aztán a húsevő lárvák. Ha készen vagyunk, megjelenik a kéken örvénylő portál, amelyen keresztül elhagyhatjuk ezt a platformot.


Tudattalan: Félelem a tökéletlenségtől - Unconsciousness: Atelophobia

Küldetést adja: Geoffrey

Miután Geoffrey kitűzi első célunkat, hogy győzzük le Nanook félelmeit, menjünk fel a lépcsőn, egészen a hajó legmagasabb pontjára. Itt látunk majd három portált, melyek vörös színben örvénylenek. Lépjünk át most a jobb oldali (dél-keleti) portálon.
Ez a platform eléggé töredezett és "összevisszának" tűnik. Először is induljunk el arra, amerre lehet. Itt egy éles "kanyarral" jobbra fordulunk, majd újra enyhén jobbra. Itt már láthatjuk az aréna kapuját. (Természetesen nem feledkezünk meg a dobozokról, ezért nem csak ezt az irányt kell követni, hanem minden zugba el kell jutni, ahová lehet!) Mentsünk egyet, aztán lépjünk be a rácsos kapun. Küzdjünk meg a Tökéletlenségtől való félelemmel, ami egy szellem-sáska alakját öltötte. Vágjuk le a kis félelmeket, aztán távozzunk a megjelenő kék portálon át.


Tudatalatti - Subconsciousness

Küldetést adja: Geoffrey

Miután leszámoltunk Nanook félelmeivel, Tudata kissé magához tér, kicsit megnyílik elméje. Beszéljünk ismét Geoffreyval, akivel most bemegyünk a Térképész kabinjába, és megpróbálunk kihozni valami értelmeset Nanook zavart beszédéből. Kivesszük, hogy valami térkép után sóvárog, mert anélkül eltévedt és fél. Geoffrey ekkor leküld minket az alsó fedélzetre, hogy ott korábban látott egy ajtót, ami akkor zárva volt, de most, hogy leszámoltunk a félelmekkel, talán már kinyílt. Menjünk le egész a hajó aljába, ott találunk egy még lejjebb vezető lépcsőt, melynek végében egy ajtó van. És tényleg kinyitható. Lépjünk be rajta, középen ott virít egy könyv: Térkép Nanook tudatához. Meglepő módon simán magunkhoz vehetjük és felsétálhatunk vele a főfedélzetre, senki és semmi nem támad meg minket. Mutassuk meg Geoffreynak, majd nézzük meg mi is. Láthatóan hiányos, csupán szófoszlányok vannak benne. A feladatunk: ki kell egészíteni, hogy Nanook ennek segítségével visszataláljon önmagához.
TudatalattiMivel ezt a zavart Nanook fejében a félelmein kívül még élete nagy problémái is okozzák, ezért most ezek megoldását tűzzük ki célul. Ehhez alá kell ereszkednünk Nanook Tudatalattijába. Menjünk le a fedélközbe a középső szinten található ajtón át. Itt egy kerek terembe jutunk, ahol három ajtó van. A bejárattól jobbra egy pici faajtó, szemben egy nagyobb rendesen ácsolt ajtó, s balra egy japán papíros tolóajtó. Ezek Nanook múltjának különböző szakaszaiba nyílnak, ahol a különböző konfliktusok megoldásra várnak, mert ő csak elnyomta ezeket, s így félelemként éltek benne tovább, s amik mostanra szinte megszállottá tették őt.
Sorra lépjünk be mindegyiken, s járjunk a végére az alábbi küldetéssorozatoknak:

Ha lehet azt mondani, akkor ez a sorrend adja ki az időrendiséget Nanook életében. Ha minden problémát sikerült megoldanunk, térjünk vissza ide, ebbe a kerek terembe. Minden alkalommal, mikor egy-egy helyen végeztünk, olvassuk el a Térképet Nanook tudatához. Ha a Térkép teljes és visszajövünk ebbe a terembe, induljunk el a kijárat felé. Ekkor azonban megnyílik alattunk a talaj és egy köztes régióba kerülünk. Hatalmas világba, ahol nincs se fönt, se lent, minden lebeg és üres. Csak az a fedél nélküli gigászi csarnok, ahol a játék utolsó nagy küzdelmét kell megvívnunk a "Tudat" című küldetésben.
A Nanook tudatalattijának védekező mechanizmusával vívott végső csatában aratott győzelem után vegyük vissza a könyvet és a megjelenő Szövőtől (ld. a konfliktusok megoldása közben...) kérjünk még utoljára segítséget: egy teleportot. Ezzel visszajuthatunk a hajóra, és szaladhatunk is Nanookhoz, aki eddigre teljesen magához tért. Búcsúzzunk el Geoffreytól, aki innentől nem jön velünk. Adjuk át Nanooknak a térképet, s a küldetésnek vége is. Visszakerülünk a valóságba, s lassan befejezhetjük a játékot.


Tudatalatti: Nemzedéki ellentétek


Tudatalatti: Nemzedéki ellentétek - Subconsciousness: Conflict of Generations

Küldetést adja: Geoffrey

Amint átlépjük az ajtó küszöbét, egy kis kunyhóban találjuk magunkat. Menjünk ki a szabad ég alá és fedezzük fel az elénk táruló nem kevéssé groteszk világot. Lebegő kövek és fák mindenütt, homály, furcsa fények játéka - és mindenütt lélek-szörnyek. Induljunk el az úton észak, észak-kelet felé. Amikor egy átugorhatatlan magas falhoz érünk, megjelenik előttünk egy lélek-pók, Valóság Szövő. Udvariasan bemutatkozik, s elmondja, hogy a mi fejünk teremtménye, és segíteni fog nekünk az elkövetkező küldetéseink során az előrejutásban. Kézzel fogható dolgokat képes megalkotni számunkra, de minden, amit itt, Nanook elméjében létrehoz, azt itt is marad, nem vesszük hasznát a külvilágban. Néhány próbálkozást még megenged, aztán végre megteremthetjük magunknak a létrát, amin feljuthatunk a magaslatra. (Ha más sorrendben kezdtünk neki a tudatalattis küldetéseknek, akkor már találkoztunk Szövővel.)

Menjünk tovább az úton, s nem messze innen megpillanthatjuk Nanookot, amint apjával vitatkozik, mert az elvette tőle a szeksztánsát. Mikor apja elvonul, menjünk oda, kérdezzük meg, mi a baj. Kiderült, hogy nem véletlenül volt vele az apja ilyen szigorú: nem végezte el a neki kiadott ház körüli munkákat. Lépjünk túl a kamasz Nanook szemtelenségén és ajánljuk fel a segítségünket. A lista: gyomlálni kell, burgonyát szedni, megfejni a teheneket. Lássunk neki a munkához: menjünk ki a ház melletti földre, intézzük el a mérgező kaktuszvirágokat. Ekkor megjelenik Szövő, kérjünk tőle egy kapát és szedjük ki a burgonyákat a földből. Ezzel menjünk vissza Nanookhoz, aki rémülten küld minket a tehenek védelmére, mert nem javította meg a kerítést és a farkasok betörtek a karámba. Menjünk most a ház mögé és végezzünk a farkasokkal. Szövő ismét a segítségünkre siet, kérjünk tőle egy vödröt. Miután megfejtük a teheneket, ismét előtűnik a semmiből. Ezúttal merő előzékenységből megcsináltatja velünk (azaz megcsináltatjuk magunkkal) a rossz kerítést, ezért kérjünk egyszerűen egy kerítés darabot, s ezt illesszük be a ledöntött lécek helyére. Menjünk vissza Nanookhoz, adjunk oda neki mindent. Ő boldogan berobog a házba, s a szeksztánsával együtt jön vissza. Kísérjük el egy darabon, s egy ponton ő elköszön, mi pedig letérünk jobbra, ahol megnyílt egy sziklafal.

Az úton lesznek féldriádok, elementálok, entek és ilyen-olyan facsemeték, akik megpróbálnak majd akadályozni minket. Mi csak menjünk tovább az úton, míg meg nem látunk egy újabb tanyát. Ahogy megközelítjük, szemtanúi lehetünk, amint Hunn Kanga megfenyíti fiát - ezúttal bezárta a házba, szobafogságra, mert nem engedi, hogy elmenjen egyetemre tanulni. Földművest akar nevelni a fiából, de nem akar sikerülni neki. Lépjünk be a házba, beszéljünk Nanookkal. Ajánljuk fel, hogy segítünk neki megszökni otthonról, hogy elmehessen a Veneficus egyetemre. Először azonban össze akarja szedni a holmiját. Hirtelen kideríti, hogy még nem is uzsonnázott, így az indulásnak csúsznia kell, mert kajcsi nélkül sehova!
Kövessük Nanookot a konyha irányába. Az ajtó előtt megáll, nem mer bemenni. Az anyukája mindig azzal rémisztgette, hogy rovarok laknak a konyhában, ezért be kell mennünk és ellenőriznünk kell, tiszta-e a terep. Találunk három óriás hangyát, végezzünk velük, mire Nanook beóvakodik a helyiségbe. Ezután meg kell keresnünk kedvenc nasija receptjét, mert anélkül nem tudjuk elkészíteni a hagyományos lembas kenyeret úgy, ahogyan anyukája szokta. Az egyik jobb oldali konyhaszekrényben meg is találjuk, olvassuk el. Szedjük össze a hozzávalókat: vegyük ki a sót és a tejsavót a következő szekrénykéből, a mézet a mellette lévőből, s végül mérjünk lisztet a kandalló mellett álló nagy zsákból. Most, hogy minden megvan, főzőcskéznünk kell. Az ajtótól jobbra szemben áll egy sütő, annak a tetején találunk egy keverőtálat. Ebbe tegyünk bele a méz kivételével mindent: sót, lisztet, tejsavót. Kérjük meg Nanookot, hogy kevergesse - ha készen van, visszakérjük tőle a tésztával teli tálat, és lecsurgathatjuk mézzel (a felszerelésben kattintsunk a mézre, majd a tésztára). Gyújtsuk be a sütőt a mellette lévő kapcsolókar meghúzásával. Tegyük be a tésztát sülni. A jobb felső sarokban megjelenik a számláló. Amikor lejár, még nincs készen a kenyér, csak rá kell tennünk a tűzre, mert nem elég a hőfoka. Az ajtó mellett a földön találunk tűzifát, ezt fogjuk meg és tegyük be a sütő alá. Most megint várnunk kell, míg szép pirosra sül a kis cipócska. Amikor kész, vegyük ki a sütőből, adjuk oda a gyereknek, hadd örüljön.
Azért még ne örüljünk, mert most sem indulhatunk ám el csak úgy, hisz össze kell szednünk Nanook holmiját. Irány a szobája, keresztül a jókora házon. A szobája előtt megtorpan. Ezúttal azzal a mesével áll elő nekünk, hogy a szobájában régóta lakik egy szörny, a szekrényében szokta meghúzni magát, és csak éjjel jön elő, de mindig eltűnik, mikor a szüleinek meg akarja mutatni. Persze mindig őt hibáztatják azért a rendetlenségért, amit a szörny művel. Menjünk be a hálóba, nyissuk ki a szekrényt - erre megjelenik a Mumus a szekrényből. Tüntessük el, aztán szóljunk Nanooknak, hogy tiszta a levegő. Megint a szeksztánsa kell neki. Persze azt is mi keressük meg, ő meg csak ácsorog a falat támasztva. Az ágy melletti kisszekrényből vegyük magunkhoz a mérőeszközt, adjuk oda Nanooknak, aztán sipirc.
Most megint kocogunk egy kicsit Nanook nyomában, amíg kalapácsütéseket nem hallunk és megint megállunk. A műhelyen keresztül akartunk távozni, de ott dolgozik az apja, és így persze nem juthatunk ki feltűnés nélkül. Menjünk be, beszéljünk Hunn Kangaval. Hívjuk fel a figyelmét, hogy az egyik tehene elég betegesnek tűnik. Beadunk neki egy mesét arról, hogy mi is tanyán nevelkedtünk és nálunk is ilyen tüneteket mutatott az egyik tehén, s hamarosan kimúlt. Erre Hunn visszakérdez, hogy milyen fajta volt a szerencsétlen. Mindegy melyik fajtát választjuk, mindegyikre ugyanazt fogja válaszolni. Úgy tűnik, ezzel meg is győztük, úgyhogy szabad a pálya - majdnem.
Mi ugyan ki-be járhatunk a házba, de Nanook, aki ebből a dimenzióból való, nem lépheti át a zárt ajtó küszöbét. Erre megjelenik Szövő. Kérjünk tőle nemes egyszerűséggel egy kulcsot. Mehetünk. Fussunk Nanook után, aki a háztól nem messze található folyóig fut, majd a parton hitetlenkedve megáll, hogy valaki elvitte a csónakját. Szövő jön, lát és segít - ezúttal egy csónakkal. Nanook boldogan beül és huss, már el is tűnik.

Eredjünk az ifjú Térképész nyomába, ússzunk le a folyón, végig az éles kanyarulaton túl, amíg egy kis hídhoz nem érünk. Irtsuk ki útközben az ellenfeleket, vagy ússzunk el mellettük gyorsúszásban. Amikor az iménti bejátszásban mutatott helyhez érünk, másszunk ki a partra, közelítsük meg Nanookot és az apját. Ezúttal egy szomorú párbeszéd szem- és fültanúi lehetünk, melyből kiderül, hogy Nanookot kirúgták az egyetemről, és néhány napja meghalt az édesanyja is. Hunn annyira csalódott benne és dühös rá, hogy megtagadja Nanookot. Beszéljük a fiúval és öntsünk bele lelket. Ekkor úgy dönt, zarándokútra megy, hogy szembenézzen a hibáival és a félreértett gondolataival. Kísérjük el őt, hogy szükség esetén megvédelmezhessük. Az utat négy szakaszban tesszük meg.
A hídon átérve Nanook elméje megszüli Hunn apai szeretetének torz képmását, s a szörny rátámad Nanookra. Segítsünk neki, küzdjünk meg mi a szörnyeteggel. Ekkor Nanook megfogalmazza magában, hogy apja túlságosan is szerette őt, s ezt ő fojtogatónak érezte, de most már érti, hogy Hunn csak aggódott érte.
Néhány lépéssel távolabb Nanook újabb agyszüleménye testesül meg Hunn apai gondoskodása néven. Tőle is védjük meg Nanookot, s mikor legyőzzük, az ifjú megint csak rájön, hogy míg apja csupán túlságosan féltette őt mindentől, amit ő maga nem ismert, ő ezt úgy vette, mintha apja pusztán a földművességre akarná kényszeríteni - pedig csak azért ezt erőltette, mert Hunn erről tudta biztosan, hogy nem árthat a fiának.
Sokat megint nem mehetünk, hiszen Nanook elméje megteremti Hunn apai irányításának torzszülöttjét, akit ismét el kell tüntetnünk. Ezután megértetjük Nanookkal, hogy nem kell engedelmeskedni apja zsarnoki természetének. Lehet néha nemet is mondani, ha tisztelettel teszi. Ez kissé megnyugtatja őt, s most már képes újra szembenézni az apjával, s nyugodtan, szép szóval beszélni vele.
Kísérjük tovább, amíg apjához érünk. Ezután már csak végig kell hallgatnunk a párbeszédet, s csupán egyszer kell még lelkesítőleg odamondanunk neki néhány szót. Végül apa és fia kibékülnek és mindketten megértően, szeretettel fordulnak egymáshoz.

Olvassunk bele a Térképbe Nanook tudatához és máris visszakerülünk abba a kis kunyhóba, ahonnan elindultunk. Menjünk vissza a kerek terembe.


Tudatalatti: Ellentmondó világnézetek


Tudatalatti: Ellentmondó világnézetek - Subconsciousness: Worldviews in Conflict

Küldetést adja: Geoffrey

Amint átlépjük az ajtó küszöbét, egy kis helyiségben találjuk magunkat. A szoba kicsi és egyetlen ajtaja sincs. Amikor a szemközti falhoz lépünk, megjelenik előttünk egy lélek-pók, Valóság Szövő. Ha már találkoztunk vele, akkor an tréjából megtudhatjuk, miféle álmot álmodott éppen, mikor hívásunkkal megzavartuk. :-) Ha még nem találkoztunk vele, mert ide jöttünk be elsőként a három ajtó közül, udvariasan bemutatkozik, s elmondja, hogy a mi fejünk teremtménye, és segíteni fog nekünk az elkövetkező küldetéseink során az előrejutásban. Kézzel fogható dolgokat képes megalkotni számunkra, de minden, amit itt, Nanook elméjében létrehoz, azt itt is marad, nem vesszük hasznát a külvilágban. Néhány próbálkozást még megenged, aztán rátérhetünk a lényegre. Végre megteremthetjük magunknak az ajtót, amin kijuthatunk a szabad ég alá.
Nézzük meg a térképet, abból láthatjuk, hogy Új-Ashosban vagyunk. A rajzból nagyjából már láthatjuk, hol állunk éppen. Innen menjünk kelet felé, majd az egyetem előkertjében forduljunk jobbra az egyetem épülete felé. Jellemző a város jelenlegi állapotára, hogy félkész. A leendő pompája, melyet mi megismertünk az alapjátékban, még csak most van kialakulóban, s a városfejlesztéssel kapcsolatos terveket az igazgató asztaláról felvéve meg is tekinthetjük (a játék szempontjából nincs jelentősége, csak érdekesség). Szóval menjünk be a kapun (jelenleg még csak ez az egy bejárata van az egyetemnek), majd le a lépcsőn, s onnan jobbra. A folyosón megint jobbra menjünk, a végén belépünk az előadó terembe. Veneficus igazgató úr éppen útjára engedi a diákokat a vizsgafeladataikkal, de Nanook ott marad a közelében. Menjünk oda hozzájuk, s újabb párbeszédet követhetünk figyelemmel. Nanooknak nagyon nem megy a varázslás, és csak tudományos megoldások jutnak az eszébe. Az igazgató úr jótékonyan próbálja elmagyarázni neki, hogy ha most sem sikerül a kísérlete, akkor nem csak hogy megbukik a vizsgán, de ki kell rúgnia őt az egyetemről. Miután végeztek, mutatkozzunk be Nanooknak és ajánljuk fel a segítségünket. Nanook vizsgafeladata a következő: valahonnan szert kell tennie egy gomba spórára, azt el kell ültetnie, s akkora növényt kell varázsolnia belőle, ami elég érett ahhoz, hogy spórákat termeljen. Első feladatunk tehát a gombaspóra beszerzése. (A szoba egyik falánál áll Damai, megkérhetjük őt is, hogy segítsen nekünk, de gőgösen visszautasít minket és megtagadja a segítséget. Emlékszünk Damaira, ugye? Ld. "Látok, tehát vagyok" küldetés.)
A spórákat jelenleg egyetlen helyen szerezhetjük be, mégpedig az Óriás galóca erdőben, ami a világ legmérgezőbb természeti alkotása. Hagyjuk el a várost az északi kijáratnál, majd az úton menjünk nyugat felé. Az elágazásnál tartsunk ismét észak felé. Egy ponton megjelenik előttünk Szövő, s felhívja figyelmünket arra, ha tovább megyünk az erdőbe, belehalunk. Kérjünk tőle Feketevizet. Itt lehetőségünk van egy remekbeszabott fegyver kiválasztására (természetesen közelharci, távolsági és mágus fegyverek közül), amit azonban kizárólag itt, Nanook tudatalattijában használhatunk, mert - mivel itt készült, - "odakint" nem is létezik. Egyébként valószínűleg eddigre már egy ezeknél sokkal jobb fegyverre tettünk szert, így nem nagy veszteség ér minket e fegyver elvesztésével. Nos, miután kedvenc pókunk eltűnik, azonnal igyuk meg a Feketevizet. Ha anélkül megyünk tovább, hogy meginnánk, az erdőbe lépve azonnal meghalunk. A Feketevíz szűrőhatásának védelmében hatoljunk be az Óriás galóca erdőbe. Itt többnyire óriás darazsak támadnak majd minket, de alighanem mostanra elég erősek vagyunk ahhoz, hogy egy-két csapással elintézzük a többségüket. Az útelágazásnál menjünk jobbra, majd mikor az út már visszafordul, hogy megkerülje a nagy sziklákat, térjünk le az ösvényről szintén jobbra. Egy kis szigetecskén megleljük az erdő egyik legnagyobb gombáját, ami már spórákat is terem. Nyerjük ki belőle a spórákat, s menjünk vissza Nanookhoz, aki immár az egyetem kísérleti kertjében vár ránk.
Beszéljünk a fiúval, s ezután a lábunknál látható kis földdarabon el kell ültetnünk a spórákat. Nem, mintha nem látná, hogy elültettük a magvakat, de azért mondjuk meg neki. Nanooknak eszébe sincs mágiát használni a gomba kineveléséhez, mert ő a tudomány híve, s egyben előhírnöke is. Így most trágyára lesz szüksége a gomba fejlődésének elősegítéséhez. A jelenleg rendelkezésre álló egyetlen trágyaforrás: a pávián. A város közelében él egy egész nagy páviánhorda, ott biztosan találunk elegendő ürüléket a trágyázáshoz. Ismét észak felé menjünk ki a városból, használjuk azt a kijáratot, ami a kísérleti teleptől mindjárt balra található. Itt az útra kiérve szintén balra haladjunk tovább. Tartsunk délnek. A város déli szélével párhuzamosan elérünk egy zárt medencét. Lépjünk le az útról, be a "vadonba". Szinte azonnal páviánok kezdenek dobálni minket, közben vérlények ugrabugrálnak körülöttünk meg-megtámadva minket, és mérgező kaktuszvirágok böfögik bele a levegőbe mérges gázaikat. A legjobb, ha ezt az egész térséget előbb tisztára pucoljuk a sok vadállattól, aztán nyugodtan és figyelmesen bejárjuk a környéket. A fűben keresgélve szedjünk össze 12 zsáknyi pávián ürüléket, s ezzel térjünk vissza Nanookhoz. Beszéljünk vele, majd trágyázzuk meg a növénykezdeményt. Kérdezzük meg Nanookot a következő teendőről.
Ezúttal gondoskodnunk kell a gomba folyamatos vízellátásáról, ami annyit jelent, hogy el kell mocsarasítani ezt a kis darab földet. Ehhez a városban található két kút vizét vissza kell fordítani és át kell irányítani ide, a kísérleti telep öntözőcsatornájába. Menjünk először a város főterén álló kúthoz. Ekkor megjelenik Szövő. Kérjünk tőle két olajjal átitatott rongyot. Az egyikkel dugaszoljuk be a kútba vezető csatornanyílást (lépjünk a kúthoz és tegyük bele a rongyot). Most menjünk az egyetem épülete előtt álló kúthoz. Abban is helyezzük el a rongyot. Vissza a kísérleti telepre. A kert végében áll egy nagy oszlop, annak a hátulján találunk egy kapcsolókart, ezt húzzuk meg. A vizet átirányítottuk a kert csatornarendszerébe. Szóljunk Nanooknak.
A gombánk egész szépecske lett már, de az erdőben, ahonnan származik, nem csak párás, hanem meleg is a levegő. Ezért biztosítanunk kell a gomba számára az állandó meleg hőmérsékletet. Ehhez be kell szereznünk kettő tűz elementált, de nem ám akármilyet, mert a pirosak vadak, azokat nem lehet egy helyben tartani. Szép ibolyaszínű lidérceket kell neki szereznünk. Erre a legalkalmasabb hely pedig a várostól északra található Lángoló kúria. Ezúttal Új-Ashosból kelet felé távozzunk, és menjünk az úton. Az elágazásnál forduljunk balra, s menjünk egészen a térkép észak-keleti csücskébe. A kúria teraszán végezzünk a vad tűz elementálokkal. Mielőtt belépnénk az épületbe, megjelenik Szövő. Kérjünk tőle két tűzálló tálalóedényt. Menjünk be a házba. Járjuk be a kúriát. Az emeleten megtaláljuk az első ibolyaszínű tűz elementált. Mivel vad társaival tele van az épület, azokat vágjuk le. Attól nem kell tartani, hogy véletlenül ezeknek is ártanánk, mert a hasznos lidérceknek nem lehet. Viszont ha a közelükbe megyünk, akkor olyan jel látható, mintha beszélgetni lehetne velük. Úgy ejthetjük foglyul őket, hogy "szóba állunk" velük. A második szelíd tűz elementál a földszinten lesz egy másik lépcsősor alján, ezt is vegyük magunkhoz. Innen szépen visszajuthatunk majd a bejárathoz, amin át elhagyhatjuk a Lángoló kúriát és visszamehetünk Nanookhoz. Újságoljuk el neki, hogy meghoztuk a kért lidérceket. Ezután menjünk a két parázstartóhoz és helyezzük el bennük a két tűz elementált.
Bár a gombánk szép nagyra nőtt, és még nevet is adtunk neki (Rogdor :-)) ), Nanook kétségbeesik, mert ahhoz nem elég nagy a növény, hogy spórákat termeljen. Utolsó mentsvárunk, ha pszichésen is próbálunk rá hatni - ha már varázslatot képtelen alkalmazni. Felvetjük neki az ötletet, hogy beszélgessen a gombával. Persze, rögtön azután meg is teszi, hogy "megmutattuk, hogyan kell". Kénytelen-kelletlen álljunk kötélnek. Lépjünk Rogdor elé, vágjunk jó pofát és csacsogjunk vele egy kicsit. Ügyeljünk rá, hogy pozitív irányba tereljük a beszélgetést, különben a gomba megsértődik és összemegy. Márpedig a főküldetésben addig nem juthatunk előrébb, amíg ki nem nevelünk egy spóratermő példányt, ami már csak sűrű bocsánatkérések után sikerülhet. Szóval jobb, ha mindjárt kedvesek vagyunk a gombával. :-) Mondjunk neki egy viccet, vagy éppen meséljünk el valami történetet, mintha egy baráttal beszélnénk. Végül köszönjük meg a figyelmét, és beszéljünk Nanookkal.
A gomba kifejlődött. Szóljunk Veneficus igazgató úrnak, hogy Nanook végzett a kísérlettel. Őt most az egyetem épületében, a lépcsőtől balra lévő folyosóról nyíló irodájában találjuk meg. A fickó odateleportál minket közvetlenül Nanookhoz és Rogdorhoz. Elámul a kísérlet ragyogó sikerén, és nem győzi faggatni Nanookot, hogy milyen varázslatot használt a gomba kineveléséhez. Amikor végre felfogja, hogy a puszta tudomány segített neki az eredmény elérésében, és tényleg nem vett igénybe mágiát, Veneficus igazgató úr tajtékozni kezd a dühtől és kirúgja Nanookot. Sőt kijelenti, hogy ettől kezdve kizárólag mágusokat fognak felvenni és tanítani, többé hallani sem akar tudományos megközelítésről.
Ezután Nanook nagyon elkenődik, de mi megvigasztaljuk és végül miután levonja a tanulságot élete ezen szakaszáról, megnyugszik. Ha mindennel végeztünk, olvassuk el a Térképet Nanook tudatához és máris visszakerülünk abba a kis kunyhóba, ahonnan elindultunk. Menjünk vissza a kerek terembe.

Tipp: Új-Ashosban két mellékküldetést is kaphatunk, melyek során elégtételt vehetünk Damaion ("Szemet szemért") és szert tehetünk egy különleges köpenyre, meg néhány gyönyörű színű színezőanyagra, melyek Renoir hagyatékát képezték ("Művészi képek").


Tudatalatti: Családi viszály


Tudatalatti: Családi viszály - Subconsciousness: Family Conflict

Küldetést adja: Geoffrey

Amint átlépjük az ajtó küszöbét, egy kis kunyhóban találjuk magunkat. Menjünk ki a szabad ég alá és fedezzük fel az elénk táruló nem kevéssé groteszk világot. Lebegő kövek és fák mindenütt, homály, furcsa fények játéka - és mindenütt lélek-szörnyek. Induljunk el az úton dél-kelet felé. Amikor egy rendkívül széles és mély szakdékhoz érünk, megjelenik előttünk egy lélek-pók, Valóság Szövő. Udvariasan bemutatkozik, s elmondja, hogy a mi fejünk teremtménye, és segíteni fog nekünk az elkövetkező küldetéseink során az előrejutásban. Kézzel fogható dolgokat képes megalkotni számunkra, de minden, amit itt, Nanook elméjében létrehoz, azt itt is marad, nem vesszük hasznát a külvilágban. Néhány próbálkozást még megenged, aztán végre megteremthetjük magunknak a hidat, amin átjuthatunk a szakadék másik oldalára. (Ha más sorrendben kezdtünk neki a tudatalattis küldetéseknek, akkor már találkoztunk Szövővel.)
Haladjunk tovább az úton, ahol hirtelen egymásutánban két mini-küldetést is teljesíthetünk, ami Nanook tudatalattijának csak ebben a szegmensében jelenik meg ilyen módon. (Ld. "Hiénák zárják el az utat" és "Szövő, a cselszövő".) Szóval miután kidumáltuk magunkat a tréfás kedvű pók barátunkkal, talpaljunk tovább ezen a kanyargós úton. Az elágazásnál balra, a kunyhó felé forduljunk.
A jelenlegi helyzet a következő: Nanook kis családja romokban hever, mert a Térképész fontosabbnak tartotta az álmai megvalósítását, mint a feleségét és gyermekét. Mivel Nanook nem volt otthon, fia ment el vadászni, de azóta sem jött haza, az asszony pedig hisztérikus lett a fia elvesztése miatt, és mindenért Nanookot okolja. Azonban mikor mi nekilátunk e probléma megoldásának, még csak annyit tudunk, hogy az asszony zaklatott állapotban van, és ennek biztosan valami köze van Nanookhoz.
A kunyhóhoz érve lépjünk az ajtóhoz. Mivel Denia, Nanook felesége nem hajlandó kinyitni az ajtót, így ezen keresztül kezdjük meg a beszélgetést a félőrültté vált asszonnyal. Bármit is mondunk, akár szép szóval, akár csúnyán próbáljuk meg rábeszélni, hogy jöjjön ki, nem hajlandó. Még azt sem tudja, hogy nem is Nanook áll az ajtó előtt. Mindenképpen le kell őt nyugtatni ahhoz, hogy kommunikálni lehessen vele és megkérdezzük tőle, mi a baja. Az első ami eszünkbe jut, egy nyugtató gyógyital, amihez a közelben minden bizonnyal tudunk szedni néhány gyógynövényt. Menjünk tovább a házikó előtt elvezető úton. Lesz egy szoros, ahol számos ellenséggel kell számolnunk: óriás skorpiókkal, páncélos sakál varázslókkal és zsoldosokkal. Ha tiszta a terep, kocogjunk tovább, s az elágazásnál forduljunk jobbra. Az ösvény végén aztán megjelenik Szövő, kérjünk tőle gyógynövényeket. Szedjük össze, amit találunk: komlót, kamillát és citromfüvet. Ezután kérjünk Szövőtől egy üstöt, tegyük bele az alapanyagokat, várjuk meg, míg megfő, majd merjük ki az edényből a Gyógynövény főzetet. Vigyük vissza Denianak és vegyük rá, hogy megigya.
Az asszony ezután kilép a házból, mikor meglátja, hogy nem is Nanookkal kiabált az imént, bocsánatot kér, aztán elmeséli bánatának okát. A fia egy napon elment vadászni, hiába intette óva őt, hogy sok a sakál arrafelé, és azok hírhedtek a kegyetlenségükről, Tant nem lehetett visszatartani. Nem is jött vissza többé. Ekkor lett Denia dühös Nanookra, mert nem tudta a fia után küldeni, pedig talán még meg lehetett volna menteni. Mostanra azonban nagyon valószínű, hogy meghalt, de azért szépen megkér minket, hogy szerezzük vissza a sakáloktól, ami még a fiából megmaradt. Induljunk hát a fiú keresésére. Ismét a ház előtti ösvényen induljunk el, de a már említett szoros utáni elágazásnál balra forduljunk el, s haladjunk tovább észak-kelet felé. Itt egy nagy síkságon kell átvágnunk, ahol elég sok az ellenfél, de jórészt óriás skorpiókkal, hiénákkal és páviánokkal kell számolnunk. Aztán mikor az út ismét egy szikla szoroson át vezet el, megrohamoz minket egy nagy csapat sakál. Miután elült a por, a tábor közepén keressük meg Tan földi maradványait, azaz egy csontvázat és vegyük fel. Vigyük vissza Denianak.
Az asszony nagyon hálás, de borzasztóan szomorú is egyben. Bár tudta, hogy Tant biztosan utolérte a végzet, más szembesülni ezzel a valóságban. Már csak egy utolsó kérése van: temessük el őt tisztességesen, hadd nyugodjon békében. Vigyük Tan tetemét egy kis sírhoz. Ehhez menjünk kicsit vissza azon az úton, ahonnan a kunyhóhoz jöttünk, s az elágazásnál forduljunk balra. Menjünk egészen az út végéig. Ott találunk egy kis koporsót. Ide fektessük be a kis csontvázat.
Ezután visszakerülünk a házikóhoz és szemtanúi lehetünk egy fájdalommal és szeretettel teli jelenetnek Nanook és Denia között. Nanook bocsánatot kér Deniatól, s az asszony meg is bocsát neki, hiszen a lelke mélyén tudta, a férje nagyon is szereti őt. A Térképész pedig rájön, hogy nem szabad mindig mindenáron az álmainkat hajszolni, mert közben elhagynak minket az élők.
Olvassunk bele a Térképbe Nanook tudatához és máris visszakerülünk abba a kis kunyhóba, ahonnan elindultunk. Menjünk vissza a kerek terembe.


Tudat - Consciousness

Küldetést adja: Nanook tudatalattija

Miután Nanook tudatalattijának mindhárom ajtaján beléptünk és megoldottunk minden konfliktushelyzetet, térjünk vissza a központi terembe. Itt egy kis meglepetés ér minket: a kerek teremből egy vízgyűjtőbe esünk, innen ússzunk partra, majd az egyetlen kivezető járaton távozzunk. Amikor az óriási csarnokba érünk, egy látványos jelenetet nézhetünk végig: egy hihetetlenül nagy lény előtör a földből és lehuppan elénk, majd a földre taszít minket a mágiájával. A kezünkből kieső Térképet magához varázsolja, s ezután elkezdődik a csata. Ez a szörny nem más, mint maga a Tudat, Nanook egy utolsó védekező mechanizmusa, amellyel meg akarja gátolni, hogy legyőzze önmagát. Furcsa az emberi természet, nem szeret önmagával szembesülni - de mi segítünk neki ebben.
A monstrum nehéz ellenfél sok életerővel, halálos csapásokat mér ránk, és a tetejébe még tűzlabdákat is dobál felénk. Rontsunk neki és üssük-vágjuk, ahol érjük (a harcmodorunknak megfelelően természetesen). Amikor az életereje elég alacsony szintre csökken, az erejét többé már nem támadásra fogja használni, hanem önmaga gyógyítására. Ekkor néhány szellem-szörny kezd támadni minket, és immár megfigyelhetjük, hogy a csarnokban áll négy oltár is, melyekből a monstrum az erejét nyeri. Általában védőpajzs óvja őket a megsemmisítéstől, de arra az időre, míg a szörnyeteg gyógyítja magát, eltűnnek ezek a burkok. Célozzuk meg őket gyorsan, és amennyit csak tudunk, pusztítsunk el. Valószínűleg egy lendülettel kettőnél többet nem tudunk megsemmisíteni, sőt inkább csak egyre jut idő. Hogy mennyi rohamból tudjuk legyőzni a Tudatalattit, attól függ, hány alkalommal tudunk végezni az összes oltárral. Miután minden oltár romokban hever, csak akkor nem tudja magát gyógyítani többé a monstrum, és végre végérvényesen végezni tudunk vele. Ezután visszavehetjük tőle a Térképet Nanook tudatához és befejezhetjük az utolsó feladatunkat, s ezzel együtt a játékot is.

 

Minden jog fenntartva © 2008 - 2015 2worlds.hu

Lap tetejére

Design by Next Level Design
Lizenztyp CC

Módosította: Ardea

A weboldalunkon cookie-kat használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk. . Részletek.

.

EU Cookie Directive Plugin Information