A Kincs (Ublaryak szigetvilág) PDF Nyomtatás E-mail

Tornar-sziget


A Kincs - The Treasure

Küldetést adja: Teal kapitány

Nos, ez a küldetés az, amely lényegében felöleli az egész játékot. Ezzel kezdődik és ezzel végződik minden. Számos küldetés kapcsolódik ehhez, indul ki ebből, majd tér vissza a témához. A Kincs, vagyis "az, amire a legeslegjobban vágysz az egész világon". Eonok óta indulnak a keresésére, és vesztik életüket, lelküket a kalandorok, akik megpróbálják elérni. S ez a különleges Kincs hol másutt lehetne, mint egy különleges helyen: egy Repülő erődön, ami mindig látszik a déli horizonton, s a dagállyal mozog. Szóbeszéd járja még a Térképészről, aki meg tudja mutatni ennek a Kincsnek a helyét. Nos tehát nekünk az ilyen homályos utalások alapján kell megkezdenünk a nyomozásunkat. Az első néhány információt Marentól és Edwintől kapjuk meg, majd besegít nekünk két ifjú lélek, a Térképész apjának szelleme, aztán pedig végképp magunkra maradunk, és morzsánként kell összeszedegetnünk a nyomravezető jeleket. És amikor végre eljutunk a helyre, ahová azelőtt senki sem...
Szóval ezt a küldetést ugye Teal kapitánytól kapjuk, és feladatunk, hogy keressük meg a Kincset, de az nem lehet a miénk, hanem csak az övé. Gyürkőzzünk neki a dolognak. Először is keressük fel Marent és beszéljünk vele. Nem akar mindjárt velünk jönni a kapitányhoz, hanem azt kéri, keressük fel kicsit később a kunyhójában. Addig is, hogy ne unatkozzunk, elszórja az első információ morzsákat a Kincsről. Úgy hallotta, megtalálták a Térképész sírját Tornar temetőjében, próbálkozzunk ott, hátha találunk valami hasznos dolgot, amin tovább mehetünk a Kincs nyomában. Menjünk hát a mutatott helyre. A temető előtt találkozunk két ifjú ember lelkével, akik szintén a Kincset keresik, mert szeretnék megtudni, hol van a testük, hogy újra visszaköltözzenek beléjük. Vegyük fel tőlük az "Elveszett lelkek" küldetést és teljesítsük. Közben találkozunk a Térképész édesapjával, Hunn Kangaval, aki a "Költöző ősök" küldetés keretében megkér minket, hogy pusztítsuk el a temetőn önkény uralmat gyakorló Intézőt és zsuppoljuk át a Kanga családi urnát a sokkal előkelőbb nagy kriptába. Ezután a férfi szelleme elárulja nekünk, hogy a fia hol töltötte legszívesebben az idejét, így kapjuk meg a következő felkeresendő helyet, ami egyben a küldetés neve is: "A műhely".
Utunk ezután a Bordák nevű tájegységhez visz, ahol a Hunn Kanga által megadott jelszóval - "Irány a horizont!" - beléphetünk Nanook Kanga műhelyébe. Ezt alaposan kutassuk át. A lényeg persze az utolsó teremben lesz, a könyvtárban. Itt magunkhoz vehetjük Nanook csomagját, amelyből kivesszük az Üveg térkép egyik darabját. Ezzel együtt kezdetét veszi "Az üveg térkép" küldetés, és végére kell járnunk "Az üveg térkép - a második darab" és "Az üveg térkép - a harmadik darab" feladatnak is. Ha már mindhárom darab a kezünkben van, azok automatikusan összeilleszkednek - nézzük meg a teljes üveg térképet. Ez megmutatja nekünk a következő úti célunkat, ami nem más, mint "Az Archívum".
Tornar szigetének déli végében van az Archívum bejárata. Menjünk oda, lépjünk be. Itt aztán végig kell küzdenünk magunkat számos olorum harcoson, királyon, íjászon és máguson, mire végre eljutunk egy nagy csarnokba, ami maga az Archívum. Itt kutakodva meg kell oldanunk egy aprócska problémát, mire bejutunk egy kisebb műhelyecskébe. Itt magunkhoz vehetjük az Iker karperecek egyik darabját, amit mindjárt fel is kell vennünk. Ez vezet el minket a következő célunkhoz.
Menjünk ki a szabad ég alá, s tekintsük meg az X-szel jelölt helyet. Láthatjuk, hogy az az Angilak-sziget egy bizonyos pontját jelöli meg (valószínűleg itt még nem jártunk). Addig azonban felesleges belefognunk "A Térképész legendája" küldetésbe, amíg nem fejeztük be a "Szerelmi összeesküvés" küldetést, mert annak legvégén kapjuk meg azt a tárgyat, melynek segítségével a fő-főküldetésben tovább tudunk lépni. Ezért most így vagy úgy oldjuk meg Maren és Edwin problémáját, és zsebünkben az Avioyok Corr Amarok című dal kottájával (jelentése: A felvigyázó felébresztése) induljunk el erre a bizonyos helyre. Lépjünk be a Szentélybe. Meglepő, de idebent egyetlen ellenségünk sem lesz. Mármint amíg be nem lépünk a nagy, kör alakú csarnokba. Itt kutassuk át a bejárat előtt heverő holttestet. Találunk nála egy papírt, meg az Ezer pengés hárfáját. A papírt nézzük meg, majd nézzünk körül a teremben. A falakon látunk 4 darab kapcsolókart körben. Ez később rendkívül fontos lesz! Játsszuk le a kottát a hárfán, majd győzzük le az életre keltett kőgólemet. (Részletes leírást ld. a küldi leírásánál.) Ezután kinyílik egy hatalmas kapu, menjünk be, használjuk a teleportot.
És megérkeztünk a Repülő erődbe. De valami mégse stimmel. Nincs Kincs, nincs Térképész, csak néhány csenevész lélek, akik folyton veszekednek és tipródnak önnön nyomorukon. Egy helyre azonban félnek belépni: a kapitány kabinjába, mert ott van Ő. Természetesen nekünk Hozzá kell bejutnunk. Mindenféle figyelmeztetés ellenére nyissuk ki a kabin ajtaját és közelítsük meg Nanook Kangát, a Térképészt. Ekkor ő megragadja vállunkat és szellemünket beszippantja a saját maga által képzelt világba. S mikor már azt hittük, kezünkben a Kincs, csak távolabb kerültünk tőle, mint valaha - ha szabad így fogalmazni. Miután kiderítjük, hogy az a sötét, baljóslatú hely, ahová kerültünk, Nanook Kanga Tudata, valahogy kirázza az embert a hideg. Ennél a fickónál valami nagyon nem kerek. Ahhoz, hogy valaha kijussunk a Térképész fejéből, rendbe kell hoznunk azt. :-)
Ennek során először is le kell győznünk a félelmeit, melyek a Tudattalanban tanyáznak:

Ha ebben a groteszk dimenzióban járunk, érdemes begyűjteni Nanook elveszett gondolatait is (ld. "Tizenkét elveszett gondolat" küldetés).
Miután itt sikeresen kipucoltuk Nanook agyát, ideje a következő tudati síkkal foglalkozni: a Tudatalattijával. Itt azokat a problémákat kell felszámolnunk, melyek visszafogják Nanookot, béklyóba verik oly mértékben, hogy nem képes már mással foglalkozni, csak ezekkel a felnagyított, eltorzított emlékekkel. Időközben beszerzünk egy könyvet, mely a Térkép Nanook tudatához címet viseli. Jelenleg ebben csupán néhány szófoszlány található, célunk, hogy kiegészítsük és teljessé tegyük. Ennek segítségével a Térképész visszatalálhat önmagához, ezáltal mi is kikerülünk elméje fogságából. Meg kell oldanunk az alábbi küldetéseket:

És ha már ezeken is túl vagyunk, még utoljára meg kell küzdenünk Nanook Tudatának önvédelmi mechanizmusával. Ez a harc a szokásos rendszer szerint zajlik le: megütjük néhányszor a főellenséget, aki gyorsan segítségül hív néhány kis oltárt, és szörnyet, akik elvonják figyelmünket, miközben köré sebezhetetlen aurát vonnak. Ezt úgy kétszer-háromszor tudja eljátszani, mielőtt kifogy az ötletekből (és oltárokból) és végre megölhetjük. Aztán elvisszük a térképet Nanooknak, aki magához tér.
Végre! Egy utolsó nagyon hosszúra nyújtható párbeszéd után megkapjuk, ami után egész idő alatt koslattunk. Három lehetőség közül választhatunk:

1. Megoldás: "A boldogságra. Segíts nekem megtalálni a boldogságomat."
Ebben az esetben Nanook néhány másodperces gondolkozás után átad nekünk egy térképet, amin megjelölte a helyet, ahol megtaláljuk a saját boldogságunkat. Ezután fejezzük be a beszélgetést Nanookkal, majd mikor a partra vetődve magunkhoz térünk és elbúcsúzunk az immár szabad lelkektől, nézzük meg a térképet. Két helyet jelöl: egyet az Angilak-szigeten, egyet pedig azon a kis északi sziklaszigeten, ahol gyönyörű romokat láthattunk arra jártunkban, de mégsem lehetett a közelükbe jutni. Menjünk az Angilak-szigeten található Kolostor romokhoz. Pucoljuk meg a környéket, majd használjuk a teleportot. Ha korábban már jártunk itt, ez a teleport akkor még nem volt aktív, csak most lett működőképes. Megérkezvén a tünde romokhoz induljunk el egyenesen dél-nyugat felé. Kényelmesen sétáljunk le a víz szintjére, s a kis járat végén nyissunk be a kőajtón. Nyissuk ki a ládát - és nézzük végig a kocsmai jelenet befejezését. :-)

2. Megoldás: "Nem vágyom semmire."
Nanook ezen a válaszon roppant módon meglepődik, s erről hosszasan kifejtett véleményt nyilvánít, majd elbúcsúzunk tőle. A hajó elsüllyedése után nézzük végig, ahogy az eddig fogoly lelkek szabadon elsétálnak, majd a Hősünk is felcihelődik és új kalandok után néz.

3. Megoldás: "Van két szellem, Lora és James. Szeretném tudni, hol találhatják meg élő testeiket."
Nanook alig hisz a fülének, egyszerűen nem bír betelni önzetlenségünkkel, hogy mi nem önmagunk boldogságát hajszoljuk, hanem másnak akarunk segíteni. És cizellált dicsérete után átad nekünk egy térképet, amelyen megjelölte a két szellem testének helyét. Nanook Kanga, a Térképész szomorú, de felszabadító vége után végignézhetjük a jelenetet, amelyben a szabad lelkek összegyűlnek a partra vetett Hősünk körül, majd szépen mindenki elindul a maga dolgára. Azonban Hősünk megállítja Lorat és Jamest és csendben átadja nekik a testük helyét mutató térképet. Ők kéz a kézben boldogan elsétálnak...


Elveszett lelkek - Lost Souls

Küldetést adja: Lora és James

Amíg arra várunk, hogy Maren felkészüljön a Teal kapitánnyal való találkára (ld. "Szerelmi összeesküvés" küldetés), eredjünk a Kincs nyomába a Maren által adott információk alapján. Utazzunk el Tornar szigetére és ott a Szellemváros (egy kereskedők szellemével teli település) háta mögött elhaladva közelítsük meg a Régi temetőt. Itt találkozunk először Loraval és Jamesszel, két ifjú ember lelkével, akik nem mernek belépni a temetőbe, de láthatóan nagyon-nagyon szeretnének mégis bejutni. Mikor odaérünk hozzájuk, automatikusan megszólítanak minket. Lora elég szószátyár, s Jamest sem kell félteni beszéd terén. Beszélgessünk velük türelmesen, faggassuk ki őket. Kiderül, hogy a két fiatal teste itthagyta őket a szigetcsoporton. Ekkor kezd kibontakozni az Ublaryak szigetvilág egyik alattomos átka: ide - bár elég nehezen - be lehet jutni, de senki sem hagyhatja el ezt a szigetcsoportot "egészben". Ha a teste el is menekülhet innen, a lelke örökre itt marad. Ez az átok pedig - mint később kiderült - közvetlen kapcsolatban van a Térképész átkával, s így amíg ő él, az átok is kifejti hatását. Szóval Lora és James vissza akarnak költözni a testükbe, akik aljas módon feláldozták őket csak azért, hogy ők maguk kijuthassanak innen. De előbb meg kellene tudniuk, hol vannak a testeik. Ez az, "amire a legjobban vágynak az egész világon", azaz ők is a Kincset keresik.
Nekik is azt mondta valaki, hogy ebben a temetőben próbáljanak valamit kideríteni, hiszen itt nyugszik Nanook Kanga, a Térképész, aki ismeri a Kincs helyét. Csakhogy a temetőben hemzsegnek az élőhalottak. A két fiatal kérése az, hogy mi menjünk be és tisztítsuk meg a terepet a számukra, és ha végeztünk, majd együtt kereshetjük tovább a nyomokat.
Lépjünk be a kapun. Itt szemben mindjárt fel is bukkannak a zombik, meg csontvázak. Ha már minden csendes, haladjunk tovább észak-nyugat felé a második temetőkertbe. Itt ismét feltűnik néhány járkáló tetem a szaftosabb és a ropogósabb fajtából. Számoljunk le velük is. Most forduljunk észak felé, és egy kisebb elkülönített részbe kukkantsunk be és itt is rakjunk rendet. Amint végzünk az utolsó vágással, megjelenik a két gyerek, s megszólítanak minket. Keressük meg a Kanga család kriptáját. Nem kell messzire menni, mert ennek a keskeny kertnek az észak-keleti végében lesz. Figyelmesen előre küldenek minket a kis kriptába. :-) Menjünk, nem lesz senki, aki bántana minket. Szóljunk a koporsóhoz, hívjuk magunkhoz Nanook Kangat. Semmi. Most szólítsuk meg apját, Hunn Kangat. S lám, az öreg szelleme máris megjelenik. Beszélgessünk vele, kérdezzük fiáról. Ő persze sokat nem akar elárulni, csak ha segítünk neki elrendezni egy kis "kellemetlenséget", ami hátráltatja végső nyugalmát. Intézzük el a családi urna átköltöztetését (ld. "Költöző ősök"), s ekkor Hunn Kanga elmeséli, hogy fia imádott egy bizonyos helyre járni, ahol végül egy kis műhelyet is épített magának. Állandóan ott tartózkodott, és mindig csak arról mesélt, hogy mi mindent csinált ott. Néhány békés búcsúszó után aztán Hunn Kanga elillan a Túlvilágra.
Amikor kilépünk a nagy kriptából, Lora és James már várnak minket. Ekkor hazudhatjuk azt nekik, hogy nem mondott semmit az öreg, vagy hogy magunknak tartjuk meg a titkot, de akkor nem kapunk plusz tapasztalati pontot. Következésképpen célszerű szépen elmondani a gyerekeknek, hogy megtudtuk a Térképész műhelyének helyét. Semmi hátrányunk nem származik belőle, mivel eztán a két szellem szépen letelepedik a temető kertjében és itt töltik a játékban fennmaradó idejüket.

1. Tipp: amikor belépünk a temetőbe és elkezdjük a hentelést, az egyik zombinál találunk egy Halotti bizonyítványt. Olvassuk el. Ezzel felvesszük a "Élőhalott szerv cserekereskedelem" küldetést, ami a játék egyik szenzációsra sikeredett mellékküldije!!!
2. Tipp: melegen ajánlott az egész temető alapos felderítése, mert egy-két kriptában jó holmikat lehet összeszedni!


Költöző ősök - Moving Ancestors

Küldetést adja: Hunn Kanga

Ahhoz, hogy megtudjuk, hol van a Térképész műhelye, ahol talán találunk valami nyomot a Kincsről, teljesítenünk kell egy rövid, de nehéz küldetést Hunn Kanga számára. Aprócska kérése, hogy vigyük át a családi urnát a nagy kriptába. Egyetlen parányi akadálya van, hogy csak úgy egyszerűen átsétáljunk vele: az Intéző. Az Intéző ugyanis minden és mindenki felett uralkodik a temetőben, markában tartja az összes lelket, mert oly hatalommal ruházta fel őt a Halál, amellyel az utolsó kis titkukat is kiszedheti belőlük (A Halál tanítványának naplója érdekes olvasmánynak bizonyulhat, ezt az egyik kisebb kriptában találjuk meg). Így lett egy rendkívüli képességekkel bíró emberből ez a zsarnoki embertelen lény, az Intéző. Ahhoz, hogy rendet és békét teremtsünk Tornar temetőjében, vele kell szembeszállnunk. Kukkantsunk be a nagy kriptába, majd egy átvezető videóban hatásos belépővel megjelenik az Intéző. Ez a játék első főellenség harca, s talán nehézségekbe ütközhetünk ennek során. Célozzuk meg az Intézőt és próbáljunk meg először vele végezni, ekkor a megidézett szolgák eltűnnek, s csak azok maradnak, akik vele együtt "érkeztek" a helyszínre. Az Intéző időről időre eltűnik a szemünk elől és egy másik kis teleport ponton fog megjelenni (a kéken ragyogó kerek talapzatok a teleportok, de ezeket mi nem használhatjuk). Igyekezzünk utána és folytassuk a támadást. Ha az utolsó ellenféllel is végeztünk a kriptában, akkor visszatérhetünk a Kanga családi kriptába. Hunn ekkor megkér minket, hogy vigyük át a családi urnát a nagy kriptába és keressünk neki egy jó helyet. A sírból vegyük ki az urnát, tekerjünk vissza a nagy kriptába, s ott a terem dél-nyugati csücskében lévő egyetlen szabad sírban helyezzük végső nyugalomra. Ide utánunk jön Hunn Kanga és elmondja, pontosan hol találjuk meg a Műhelyt és belépéshez szükséges jelszót is elárulja: "Irány a horizont!".


A műhely - The Study

Küldetést adja: Hunn Kanga

A Térképész műhelyeHunn Kanga útmutatását követve zarándokoljunk el a Bordák nevű helyre, ami Tornar szigetének keleti oldalán található, kissé dél-keletre a Régi temetőtől. Azért kapta ez a kiégett puszta a Bordák nevet, mert az itt egymás mellett álló sziklaképződmények úgy zárulnak a táj fölé, mint valami hegyes végű bordaketrec. Ahogy erre az üszkös pusztaságra lépünk, olorumok jelennek meg, ahogy közelítünk a műhely felé, egyre újabb és újabb csoportokban. Menjünk le az ajtóhoz, mondjuk be a jelszót ("Irány a horizont!"), majd lépjünk be. Küzdjük előre magunkat a katakombákban, itt-ott olorumok jelennek meg kisebb csoportokban. A járatok végül egy könyvtárba vezetnek, ahol levágván az utolsó szörnyeket, alaposan körül kell néznünk. Fent az emeleten az asztalon találunk egy kis csomagot. Vegyük magunkhoz Nanook csomagját, bontsuk ki (a felszerelésben kattintsunk rá duplán). Ekkor kinyerünk belőle egy üvegtáblát, meg egy üzenetet Nanooktól. Az üzenetből kiderül, hogy az üveglap az üveg térkép egy darabja, s hogy ilyenből összesen három van. Ezeket összeillesztve megtudhatjuk, hol található az Archívum, a Térképész másik kedvelt tartózkodási helye, ahová minden általa készített anyagot elraktározott és kategorizált.


Az üveg térkép - The Glass Map

Küldetést adja: Nanook üzenete

Amikor elolvassuk Nanook üzenetét, abból megtudhatjuk, hogy a kezünkben tartott üveglap egy térkép egyharmad része, amik külön-külön információkat tartalmaznak arról a helyről, amit Archívumnak neveznek. Ebben az üzenetben rejtélyes utalásokat tesz a másik két térkép darab helyére nézve, s ezzel együtt megkapjuk a felkutatásukat célzó küldetéseket is. Ha összeszedtük a másik két darabot is, a három üveglap egyesül és megmutatják az Archívum végleges helyét, ahol a Kincs utáni nyomozásunkat folytathatjuk. Menjünk a jelölt ponthoz, majd lépjünk be az Archívumba.


Az üveg térkép - a második darab - The Glass Map - Second Piece

Küldetést adja: Nanook üzenete

KútbarlangEz kivételesen egy nagyon egyszerű és rövid küldetés. Emlékszünk még arra a helyre, ahol Bogárszem Billynek összekotyvasztottuk azt a fertelmes löttyöt? (Kanger-sziget térképe) A Régi szeszfőzdétől alig néhány lépésre nyugatnak eljutunk egy kúthoz (ha toronyiránt megyünk; ha az úton megyünk, akkor picit nagyobb kerülővel juthatunk oda). Ugorjunk a kútba! Ússzunk a nyugat felé található járathoz. A szűk vájatban menjünk délnek, vágjuk le a két szkapulárit, és vegyük fel a kis csomagocskát, amiben a térkép második darabja található.


Az üveg térkép - a harmadik darab - The Glass Map - Third Piece

Küldetést adja: Nanook üzenete

Na, ez a része már kicsit rafináltabb. Talán már jártunk az Angilak-sziget nyugati oldalán, a Sanerk nevű kicsiny faluban (két küldetés során is megfordulhattunk itt: "A tűz szelencéje", "Nyughatatlan szellem".), s akkor mindjárt a falu teleportját is használhatjuk. Ha nem, akkor a mutatott helyhez legközelebbi teleporttól közelítsük meg a falut. Itt rengeteg olorummal kell szembenéznünk, még a templomban és a házakban is olorumok laknak. Nekünk most abba a nagy házba kell bemennünk, ami előtt a teleport található. Itt a bejárattól balra lévő kis helyiségben találunk egy csapóajtót. Amíg ezt a küldetést nem kaptuk meg, ide nem lehetett lejutni! Most viszont nyitható.
Olorum barlangEreszkedjünk alá a katakombákba. Itt elég sokat kell majd kolbászolnunk, és rengeteg olorum ellenfelet kell eltüntetnünk az utunkból, mire eljutunk a végcélhoz. Azoban a barlang lenyűgöző és izgalmas struktúrájának következtében ide-oda kell teleportálgatnunk, meg ahogy haladunk előre, bezárulnak mögöttünk az elhagyott járatok, viszont úgy nyílnak meg az újak. Amikor a hatalmas hodályban elül a por, az utolsó teleportot használva feljuthatunk a mennyezet közelében eldugott kis platóra. Itt vegyük magunkhoz a csomagot az üveg térkép harmadik darabjával, aztán sétáljunk ki a barlang keleti kijáratán, ahonnan így az Ent barlang közelében lyukadunk ki.


Az Archívum - The Archives

Küldetést adja: Üveg térkép

Az ArchívumMiután megszereztük az Üveg térkép mindhárom darabját, s az összeállt egy egésszé, megkapjuk az Archívum helyét. Menjünk Tornar szigetének déli végébe, ahol a nagy X mutatja a helyet. Először is szabaduljunk meg a néhány ellenféltől, akik az utunkba állnak, majd lépjünk be a katakombákba. A hatalmas előcsarnokban egy óriási fa magasodik egészen a mennyezetig. Innen már tudhatjuk, hogy jó helyen vagyunk, mert Edwin is pont erről beszélt. Most ránk vár a feladat, hogy Edwin tanácsa szerint kiválasszuk a megfelelő kaput. Persze ha a "Szerelmi összeesküvés" küldetésnek a végére jártunk már, és az első megoldást választottuk, akkor most könnyű dolgunk van, mert Szeges Nicky holtteste ott hever a holdkapunál. Egyéb esetben a földszinten található ajtóval ne foglalkozzunk, mert ha ott lépünk be, akkor az ránk záródik, és addig nem nyílik ki, míg a tűzcsapdában életünket nem veszítjük.
Menjünk fel a lépcsőn, itt látunk három piedesztált, mindegyiken egy-egy színes jelzés. Nyissuk meg a felszerelésünket és kattintsunk az üveg térképre, ami erre újra három darabra jön szét. Alaposan vegyük szemügyre, hogy melyik darabnak milyen színű kis jelzése van, és annak a nyúlványnak az irányát is jegyezzük meg. Eszerint párosítsuk össze a piedesztálokkal, s helyezzük rájuk őket. Ha megfelelően választottunk, a hátunk mögötti napkapu lassan kinyílik - szabad az út az Archívumba.
Szép hosszú folyosók vezetnek az Archívumhoz. Általában hirtelen bújnak ki a földből az olorumok, de a nagyobb, kerek helyiségekben egész csapatokkal kell számolnunk. Amikor elérjük az utolsó nagy termet, nagyjából a közepén egy díszes rács húzódik. Lépjünk be a kis kapun, megérkeztünk az Archívumba.
Itt aztán nézzünk körül alaposan. Rámoljuk ki a könyvespolcnál álló ládát is, és vegyük magunkhoz Nanook naplóját. Ha most megpróbáljuk kinyitni a nagy terem (bejárattól nézve) jobb oldalán lévő ajtót, akkor nem járunk sikerrel. Olvassuk el a naplót és abból megtudhatjuk, hogy egy védőmechanizmus tartja zárva ezt az ajtót. Ha még nálunk van, akkor használjuk a Maren által adott Látás lopót, ha már elveszítettük, akkor a ládából szerzett Fürkésszel próbálkozzunk. Ez utóbbi hatótávolsága lehet, hogy nem lesz elegendő, akkor menjünk fel az emeletre és onnan küldjük fel. Valamelyik fürkésszel menjünk egészen a legfelső szintre, ahová már nem vezet lépcső, de látszik, hogy ott is van még korlát meg oszlopok. Egyébként ha az első emeleten körbejárjuk a galériát, akkor az egyik sarokban erős vibrálást hallhatunk. Ez a terem észak-nyugati csücske, itt van az a bizonyos nyomógomb, amit nekünk hatástalanítanunk kell. Ezért csak olyan fürkészt használjunk, amely képes legalább egy lövést leadni. A fürkészt tehát küldjük fel ebbe a sarokba, majd célozzunk a gombra és lőjünk. Odalent az oldalajtó szépen kinyílik. Most már benézhetünk abba a pici helyiségbe is.
Itt is mindent szedjünk össze, többek közt az Iker karperecek - Használati utasítás című írást is. Ezt olvassuk el. Nem is a könyv a lényeg azonban, hanem az, hogy "kiesik belőle" az Iker karperecek egyik darabja. Vegyük is fel mindjárt. A keskeny lépcsősor tetején lévő ajtón lépjünk ki a szabadba. Meglepő módon Tornar temetőjében kötünk ki. Ha most a térképünkre nézünk, láthatjuk, hogy a karperec az Angilak-sziget egy délebbi pontjára mutat, oda kell majd mennünk, de előbb mindenképpen be kell fejeznünk a "Szerelmi összeesküvés" küldetést.

Tipp: az Archívum felé menet lesz egy leágazás a szélesebb útról jobb kéz felé. Itt találjuk Kocsányos "a Kannibál" Tölgyet, akitől felvehetjük a nevét viselő küldetést.


A repülő erőd


A Térképész legendája - Cartographer's Legend

Küldetést adja: Iker karperec

FIGYELEM! Mielőtt ennek a küldetésnek nekifogunk, erősen javasolt minden más mellékküldetés befejezése!!! Ha ugyanis belépünk a Szentélybe, onnan felkerülünk a Repülő erődbe, s csak akkor kalandozhatunk tovább az Ublaryak szigetvilágban, miután lekerültünk a hajóról, ha a saját Kincsünkhöz akarunk eljutni. A többi választás után a játéknak vége, s a be nem fejezett küldetések úgy maradnak.
A SzentélySzóval az Iker karperec által mutatott helyre érkezvén intézzük el a néhány olorumból álló kis fogadóbizottságot. Ellenőrizzük, hogy biztosan nálunk van-e az Avioyok Corr Amarok kottája (Marentól kapjuk meg a "Szerelmi összeesküvés" küldetés teljesítésekor), majd lépjünk be a Szentélybe. Itt nem lesz egy lélek sem. Amikor azonban betoppanunk a kerek terembe, melynek közepén egy hatalmas gólem-szobor áll, a kőajtó becsukódik mögöttünk. Kutassuk át a lábunk előtt heverő holttestet, vegyük el tőle az Ezer pengés hárfáját és egy Vázlatot. A papírt nézzük meg, fontos információ lesz rajta. Ezután a felszerelésben kattintsunk az Avioyok Corr Amarok dal kottájára és válasszuk ki az Ezer pengés hárfáját (de lehet fordított sorrendben is, hogy előbb a hárfát választjuk ki, majd a megfelelő dal kottáját). Játsszuk le a dalt, hogy életre kelthessük vele a Felvigyázót. Nem túl nehéz, de azért könnyűnek sem lehet mondani. (A ZUXXEZ fórumán kész botrány volt belőle, hogy egy főküldetésnél hogy lehet az emberek ilyen fajta kézügyességére apellálni, de néhány próbálkozás után azért egész jól rá lehet érezni a dallamra. Néhányan azt mondták, hogy csak 35 bónuszpont felett hat a dal, de nálam az egyik jó próbálkozásnál elég volt, hogy az első hangokat mind jól adtam meg.) Miután a Felvigyázó látványosan feltámad, azonnal rohanjunk a legközelebbi kapcsolókarhoz és húzzuk meg. Tegyünk így a másik hárommal is. Ekkor a Felvigyázó halhatatlan aurája megszűnik, s immár meg tudjuk őt sebezni. De legyőzéséhez mindössze 23 másodperc áll rendelkezésünkre, ahogy azt a jobb felső sarokban megjelenő számláló is mutatja. Ekkor a Felvigyázó visszanyeri auráját és kezdhetjük újra a húzkodást. A legveszélyesebb a támadássorozatban, amit indítani szokott ellenünk, néhány gyors csapás után egy nagyot taszít rajtunk, amikor is a földre esünk. Ezzel sok időt és életerőt veszíthetünk. Ha még nem adtunk túl rajta, akkor használhatjuk a Baziliszkusz szeme gyűrűt, mely az ellenfél által okozott sebzés kétszeresét veri vissza a sebzést okozóra.
Miután legyőztük a monstrumot, kinyílik az ajtó, amin át beljebb hatolhatunk a hegy gyomrába. Itt találunk egy teleportot. Használjuk.
Megérkezünk a Repülő erődbe. Hallgassuk végig a szellemek veszekedését, aztán beszélgessünk minden szellemmel egyenként is. Ha barátságosan viszonyulunk hozzájuk - Ametiszt-Rózsa esetében némileg fogcsikorgatós udvariassággal -, akkor Cedrictől gyógyitalokat kapunk, Ametiszt-Rózsától pedig egy a nevét viselő kristályt, ami fegyverre téve a léleksebzés növeli. Hópehely szimpla jótanácsokkal lát el minket. A főfedélzeten találkozunk egy hibbant félorkkal, és ami talán a legjobb: Tengoval, egy szamuráj lelkével. Ha némi bátorságot és vigaszt öntünk belé, nekünk adja a ládájában lévő kardját, a Kikuchiyo nevű katanát. :-) Ez rendkívül hasznunkra lesz majd ott, ahová készülünk, mivel ott a legtöbb ellenfél gyengéje lesz a léleksebzés, s ennek a kardnak eleve ez az erőssége. Ha pedig maxra felfejlesztjük, illetve ráteszünk még három 7-es szintű léleksebzés kristályt, meg egy lezáró kristályt, több léleksebzést oszt majd, mind a kard fizikai sebzése!!!
Még egy szellembe belebotlunk a kapitányi kabin előtt, de Zygy, a Révész nem sok hasznos dolgot tud mondani/adni nekünk. Menjünk tovább és lépjünk be a kabinba. Közelítsük meg Nanook Kangát, ki félig egy sziklába ágyazódva áll egy asztal mögött. Amikor odaérünk, megragadja a vállunkat, szemünkbe néz és magával ránt minket egy ismeretlen világba.
Ennek a küldetésnek tulajdonképpen csak akkor lesz vége, ha már végigjártuk az elkövetkező hosszú utat, és magához térítjük Nanookot, lefolytatjuk vele a hosszú beszélgetést és eldöntjük, mire vágyunk a világon a legjobban. Csak akkor látjuk megoldódni ezt a küldetést, ha a saját boldogságunk után eredünk, különben nem.

>>> Tovább a leírás folytatásához... >>>

 

Minden jog fenntartva © 2008 - 2015 2worlds.hu

Lap tetejére

Design by Next Level Design
Lizenztyp CC

Módosította: Ardea

A weboldalunkon cookie-kat használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk. . Részletek.

.

EU Cookie Directive Plugin Information