Szerelmi összeesküvés PDF Nyomtatás E-mail

Angilak-sziget


Szerelmi összeesküvés - Lover's Conspiracy

Küldetést adja: Teal kapitány
Hírnév: Kalózok +15

Ezt a küldetés Teal kapitány adja és jó ideig ez szolgáltatja a játékmenet gerincét. Így tehát ez főküldetésnek tekinthető az összes ebből leágazó küldetéssel együtt. Először is Teal kapitány kiadja nekünk az ukázt, hogy vigyük el neki Marent, egy sámán tanoncot, akit meg akar szerezni magának. De nem szólhatunk róla senkinek, és csakis Marent vihetjük el neki. Ezt két okból kívánja így: egyrészt mert - bár szerelmet képtelen érezni - birtokolni akarja a lányt, másrészt mert ő eleget tudhat a Kincsről, ami szintén erősen felkeltette Teal kapitány érdeklődését. (Ez a másik főküldetés szál, amit fel kell gombolyítanunk: "A Kincs".) A csábítás érdekében kapunk a férfitől egy Ibolya parfümöt, amit majd át kell adnunk Marennak. Ez a küldetéssorozat nem lesz se egyszerű, se rövid. Kezdjük a feladatunkat egy kézenfekvő dologgal: keressük meg Marent.
A sámán tanoncot az Angilak-szigeten találjuk meg, ide először csak csónakkal (vagy egy ügyes Szkapulári agy főzettel) lehet átjutni. Itt menjünk szépen a mutatott helyre, Maren műhelyéhez, ahol rálelünk a nőszemélyre. Adjuk át az ajándékot és kérjük meg, jöjjön velünk, mert Teal látni akarja. A leányzó ettől kissé zavartnak tűnik, aztán mikor tisztázzuk, hogy Edwin Teal kapitányról, a hírhedt kalózról van szó, akkor magára talál. Csakhogy velünk jönni nem akar, viszont a Kincs-ügyben kihúzhatunk belőle néhány szót. Elhesseget minket azzal, hogy járjunk annak utána, és majd később keressük fel őt a kunyhójában. Így ezután kénytelenek vagyunk a Kincs után eredni, majd ha ott elakadunk, térjünk vissza Ed Tealhez, és számoljunk be eddigi eredményeinkről. A Marennal kapcsolatos kérdésére válasszuk a kedvező választ, azaz az elsőt, ekkor kapunk 7.000 aurát. Ha a másik kettő közül választunk, nem kapunk semmit. A Kincsről persze még nem tudunk mondani semmit, mert nem sokra jutottunk.
Menjünk most vissza Marenhoz a kunyhójába, már biztosan hajlandó lesz elfáradni Tealhez. Itt azonban egy igen erős meglepetésben lesz részünk: Teal már itt van vele. Legalábbis Teal kapitány lelke, akit röviden Edwinnek szólítunk ezután. És a szellem meg a lány szeretik egymást. És minden vágyuk az, hogy rávegyék Teal kapitányt, egyesüljön újra a lelkével. Itt egy hosszú történet bontakozik ki előttünk, mely szerint Teal kapitány nem volt megelégedve önnön kegyetlenségével, és rájött, hogyan szakíthatná ki magából a lelkét. Ezt egy sámán segítségével meg is tette, majd ezután vígan öldökölhetett, lelkiismeret furdalástól mentesen élhette világát, s ettől lett ő a világ legkegyetlenebb embere. Lelkével azonban valamilyen szinten megmaradt a kapcsolata, és beleláthattak egymás gondolataiba, ami a kapitánynak szintén nem tetszett, mert nem ármánykodhatott annak tudatában, hogy senki más nem tud terveiről. Ezért aztán beszerzett egy ikayortét, amivel levédte gondolatait, és megszakította kapcsolatát lelkével. Viszont a lelke nagyon is szeretne visszaköltözni bele, mert így szellemként sosem lehet övé imádott Marenja. Nem tud semmit és senkit megérinteni, és nem tudják őt se megérinteni. Érez, de nem fejezheti ki magát úgy, ahogyan egy hús-vér ember képes rá. A történet felvázolása után megkapjuk Marentől a következő feladatunkat: meg kell szereznünk a varázstárgyat Teal kabinjából, hogy Edwin újra beleláthasson a fejébe (ld. "Teal ikayortéja" küldetés). Ha ez megvan, utána kitalálhatják, miként tudnák rávenni a kalózt, hogy részt vegyen a szükséges szertartáson. Itt nem sok lehetőségünk van nemet mondani, mert ha nemet mondunk, megakadunk a valódi főküldetésben, mert nem árul el többet a Kincsről. Tehát ha először nem is akarunk ezzel foglalkozni, akkor is rá kell bólintanunk végül. Tehát végezzük el az alábbi küldetéseket:

Miután sikerült kicserélnünk Teal ikayortéját, Maren további feladatokkal bíz meg minket. A szertartást csak egy erős sámán képes elvégezni, az egyetlen erre alkalmas sámán pedig eltűnt. Az utolsó információ, amit róla megtudott, hogy Sauwok szigetén látták partra szállni. Oda kell mennünk most, ott kell felkutatni. (Ld. "Tű a szénakazalban" küldetés.) Miután megtaláljuk és rávesszük, hogy végezze el a Maren és Edwin által kért szertartást, nem kevés gyűjtögető munkát kell végrehajtanunk a morcos sámánnak. Ezeket az alábbi küldetéseknél írom le:

Miután mindent összegyűjtöttünk a szertartáshoz és minden illetékes személyt odarendeltünk a találka helyére, mi magunk is menjünk oda.
FONTOS! Legkésőbb Tornar temetőjében a kripta ajtaja előtt MENTSÜNK! Ez az utolsó pont, ahol ezt megtehetjük, mert ezután 3 lehetőség közül választhatunk. Ez úgy néz ki, hogy eddig nagyjából egy vonalban haladhattunk a küldetés sorozatban. Itt 3 lehetőségünk lesz, amely rövid távon 3 különféle eredményhez vezet. Azonban ha a döntésünk végeredményét nézzük, a 3 következmény végül újra összekapcsolódik és egyetlen kimenetele lesz ennek a küldetésnek. A következő leírások után ez érthetővé válik...
Amikor belépünk Tornar kriptájába, hozzánk csapódik Tornak sámán és megkérdezi tőlünk, hogy még mindig akarjuk-e, hogy egyesítse Tealt a lelkével. A válaszok a következők lehetnek:

1. Megoldás: "Jól van - egyesítsd Ed Tealt a lelkével!"
Ez az első párbeszéd opció. Ha ezt választjuk, akkor Tornak egyesíti Teal kapitányt a lelkével, majd rögtön ezután kővé dermeszti, csak hogy Marennak "visszaadja a kölcsönt", hogy ő is átélje azt a szenvedést, amit ő átélt Maren gyengesége miatt. Viszont mivel mi vissza tudjuk fordítani a varázslatot, nekünk meg kell halnunk. Így hát meg kell küzdenünk Tornak sámánnal és a rafinériáival. Nem gyenge küzdelem lesz. Először sokszorozza magát, aztán ilyen olyan lényeket idéz meg, akiket előbb mindig meg kell ölni, s csak azután támadhatunk rá a sámánra. Amikor már kifogyott az ötletekből, megmutatja igazi alakját, s innentől kezdve csak a démon Tornakkal kell harcolnunk. A küzdelem közben sose feledkezzünk meg a kriptában található oltárokról, használjuk őket, ha szükséges! Miután legyőztük a sámánt, nem sokkal ezután megjelenik Szeges Nicky és szégyentelenül behajtja rajtunk az adósságunkat: el kell mondanunk neki a Kincs helyét, amit időközben megtudtunk. Azonban mi cselesen pont a másik ajtón küldjük be, ahol halálos csapda várja majd. A hadnagy el, s mi végre foglalkozhatunk a szerencsétlenül járt párocskával. Mivel még nálunk van Sila könnyeiből egy flaskával, így azt helyezzük el a kővé dermedt Teal lábai előtt, távolodjunk el, várjunk. Miután a fickó újra életre kel, béküljünk ki Marennal és Teallel, s végre mindent hajlandóak lesznek elmondani a Kincsről és Marentól megkapjuk az Avioyok Corr Amarok című dal kottáját, melyre szükségünk lesz a későbbiek során. Ezután mindenki békésen mehet az útjára.

2. Megoldás: "Várj! Elállok az alkutól - ne egyesítsd Tealt a lelkével!"
Ha ezt a döntést hozzuk, a lelkiismeretünkkel is számolnunk kell... Miután ezt kijelentjük, csaknem elszabadul a pokol. Ed Teal és a lelke veszekedni kezdenek, Maren bevágja a durcit, mert döntésre kényszerítettük, a sámán meg elveszíti a türelmét és mérgében meg akarja ölni Marent, de Teal lelke a halálos átok elé veti magát. Így végül Marennak mégsem kell döntenie, de morcos marad. Teal kapitány kézen fogja és kivonszolja őt a kriptából, mi pedig megvívjuk a harcunkat Tornak sámánnal. A küzdelem menetét az előző lehetőség leírásánál olvashatjátok. Miután a sámánnal végeztünk, hagyjuk el a kriptát, s az ajtó előtt tanúi lehetünk, amint Teal kapitány ledöfi az áruló Szeges Nicky hadnagyot. A kapitány elégedett, Maren még mindig haragszik ránk, hogy hazudtunk neki és ilyen helyzetbe hoztuk, de azért csak elmondja, amit tud a Kincsről, és odaadja az Avioyok Corr Amarok című dal kottáját, melyre szükségünk lesz a későbbiek során. Viszlát!

3. Megoldás: "Várj - ez nem történhet meg. Megmondom neked, hol találod a Kincset - csak hagyd békén Marent."
Mindhárom lehetőség közül ez talán az, ami mind erkölcsileg, mind tapasztalatilag a legtöbbet nyújtja az embernek. Ha ugyanis Tornak kérdésére visszakozunk, de úgy, hogy a Kincsről mindent elmondunk neki, kárpótoljuk őt minden sérelemért, a morcos kis fickó kiengesztelődik és egész jó kedélyállapotba kerül. Egyesíti Ed Tealt a lelkével, majd szépen elslattyog a Kincs után. Vele többé nem fogunk találkozni. Ekkor megjelenik Szeges Nicky néhány lázadó kalózzal és fedélzeti munkással együtt. Teal és Maren távozásba lép, mi meg kénytelenek vagyunk leszámolni az egész bagázzsal. Szeges Nicky holttestétől egész jó cuccokat szedhetünk el. Ezután menjünk a párocska után. A kripta előtt várnak ránk. Boldogok, és rendkívül hálásak nekünk. Maren mindent elmond a Kincsről és átadja az Avioyok Corr Amarok című dal kottáját, melyre szükségünk lesz a későbbiek során, Ed Teal pedig megajándékoz minket néhány hasznos információval: elmondja, hogy a Fáklya nevű világítótorony kulcsa a lábtörlő alatt található, s ha hinni lehet a napló írójának (ahonnan az info származik), akkor sok-sok kincset halmoztak itt fel. Ezután végigjárhatjuk az összes világítótornyot, amelyekbe máshogyan nem juthattunk volna be! (Leírást ld. "Fáklya világítótorony" küldetésnél.)

Ha tehát túl vagyunk a döntésen, és a választásunk utáni harcokon és eszmecseréken, folytassuk a kincsvadászatot. Ha később még újra bekukkantunk Maren kunyhójába, ott találjuk a lányt és a kapitányt, aki végre megtalálta békéjét és letelepszik az Ublaryak-szigeteken. Mindegy, melyik módját választjuk annak, hogy megoldjuk ezt a hosszú és bonyolult küldetést, mindenképpen az lesz a vége, hogy Teal itt marad Marennal, a hajót pedig átadja Metszőnek, aki nem valami boldog, hogy kedvenc kapitányából szárazföldi patkányt csinált egy asszony, de megbékél a helyzettel.


Teal ikayortéja - Teal's Ikayorte

Küldetést adja: Maren
Hírnév: Kalózok +17

Ezt a küldetést a "Szerelmi összeesküvés" küldetés szál elején kapjuk meg. Célja, hogy a Teal kapitány és Edwin (a lélek) közti kapcsolatot helyreállítsuk a gondolat-kapcsolatot akadályozó varázstárgy, az ikayorte eltávolításával. Először csak azt a feladatot adja a sámán növendék, hogy lopjuk el. Menjünk hát fel a hajóra, s lépjünk be Teal kapitány kabinjába - zárnyitással juthatunk be. Amint belépünk, ott találjuk Szeges Nickyt, akivel szép csöndben egyezkedni kezdünk. Kihallgatott minket Marennál, de nem árul be minket a kapitánynál, ha elmondunk mindent, amit megtudunk a Kincsről. Mivel sok választásunk úgy sincs, egyezzünk bele. Erre ő azt javasolja, ne csak simán ellopjuk a holmit, mert akkor azonnal gyanúba keveredünk, hanem cseréljük ki. Találjunk ki valamit, ami eléggé hasonlít hozzá, s aztán beszéljünk újra a hadnaggyal. Kezdetnek vehetnénk egy befőttes üveget a raktárostól, Bogárszem Billytől (ld. "Befőttes üveg" küldetés), a belevalóhoz meg kérdezzük meg Marent (ld. "A természet szellemei" küldetés).
Ha megvan minden, s a zöld lények benn kuksolnak az üvegben, térjünk vissza Szeges Nickyhez. Ekkor ő egy kis iszogatást szervez a főfedélzeten, amire meghívja a megmaradt legénység minden tagját, még a kapitányt is. Nekünk előbb szólnunk kell Bogárszem Billynek, a vén iszákos raktárosnak, hogy várják odafent egy pofa sörrel. Amikor már csak a kapitány hiányzik, Nicky elmegy Tealért. Amikor már tényleg mindenki jelen van és iszogat, és Szeges Nicky mond egy tisztes tósztot a kapitányra, akkor a Kalózoknál +10 ponttal növekszik a hírnevünk. Ezután még maradjunk egy kicsit és csacsogjunk tovább a kalózokkal. Kérdezzünk meg mindent, amit csak lehet Metszőtől és Billytől, s így még további +7 pontot csaphatunk a hírnevünkhöz.
Ekkor elérkezik a cselekvés ideje. Menjünk le a másodfedélzetre, be Teal kabinjába (megint zárnyitással lehet bejutni), cseréljük ki az igazi ikayortét a hamisra és uccu vissza a főfedélzetre. Amint kilépünk az ajtón, szembetaláljuk magunkat Ed Teal kapitánnyal, aki az italtól némileg szentimentális hangulatban szóba elegyedik velünk. Végső soron teljesen mindegy, mit mondunk neki, akkor sem lesz semmi gond.
Most már csak a befejezés van hátra: vigyük el az ikayortét Marennak, aki mindjárt ki is adja a következő feladatot. Viszont Edwin hálából egy valóban hasznos információt ad nekünk egy bizonyos sisakról, amit egy külön küldetés során meg is szerezhetünk magunknak (ld. "A tűz szelencéje"). Ezzel meg is volnánk.


Befőttes üveg - Glass Jar

Küldetést adja: Szeges Nicky
Hírnév: Kalózok +7

Régi szeszfőzdeMiközben el akarjuk lopni Teal ikayortéját, Szeges hadnagy rajtakap minket és alkut köttet velünk: elmondunk mindent, amit majd megtudunk a Kincsről, ő pedig segít nekünk, amiben kell. Először is ne lopjuk el csak úgy az ikayortét, hanem inkább cseréljük ki. Mivel ez a varázstárgy erősen hasonlít egy szentjánosbogarakkal teli befőttes üvegre, próbáljunk szerezni egy befőttes üveget Bogárszem Billytől, a raktárostól. A többi részét Maren fantáziájára bízza. Menjünk most le a fedélközbe a cella felé, amiből az elején sikeresen kibeszéltük magunkat. Itt hallgassuk végig Metsző és Billy baráti beszélgetését, majd szólítsuk meg a raktárost. Kissé makacs a drága, mert elébb azt állítja, nincs üres befőttes üvege, aztán meg kijelenti, hogy ha hozunk neki piát, mégis tud adni nekünk egyet. De ehhez rendesen nyaggatnunk kell Billyt, amíg a végén kinyögi. Dobjunk össze neki egy jó kerítésszaggató piát. Menjünk a szabad ég alá, majd teleportáljunk át a Kanger-szigetre. Ha ezt már korábban felfedeztük, akkor a sziget észak-keleti csücske felé megtaláltuk a Régi szeszfőzdét is, és annak teleportját. Ebben az esetben mindjárt ide is hozathatjuk magunkat. Ereszkedjünk alá a csapóajtón a pincébe. Itt nézzünk be minden helyiségbe és rámoljunk ki minden ládát. Így mindjárt beszerezhetünk egy későbbi küldetéshez szükséges hozzávalót is (ld. "Kocsányos "a Kannibál" Tölgy"). Itt a pincében találunk majd egy könyvet, mely a A Bölcsesség varázskönyve - avagy a legjobb pia receptek címet viseli. Ebből a Holdfény kisasszonyt választjuk ki Billy számára, mivel ez elég ütősnek tűnik. Ehhez előbb össze kell szednünk a hozzávalókat:

  • 5 réti sáska vékonybele: jussunk el valahogy a Sáska-szigetre, ami a Kanger-szigettől picit délebbre húzódik. Itt henteljük le a szükséges mennyiségű réti sáskát, és zsigereljük ki. Több is van itt a szükségesnél, de ha már itt vagyunk, irtsuk ki őket tisztességesen.
  • 3 csokor torma: még itt a Sáska-szigeten összeszedhetjük a növényt, szintén több is van a kellő darabszámnál.
  • 2 üveg nyírfavíz: erre még akkor szert teszünk, amikor átkutatjuk a régi szeszfőzdét, s az egyik ládában találunk.

Ezután főzőcskézni fogunk - nem utoljára a játékban! A szeszfőzdében menjünk a bejárattal szemben található üsthöz. Tegyük bele a réti sáskák vékonybelét egy üveg nyírfavíz kíséretében. Húzzuk meg a kémény oldalán található kart. Vegyük magunkhoz az üstből a réti sáska üledéket. Most lépjünk el balra, s dobjuk a három csokor tormát egy üveg nyírfavízzel vegyítve a desztilláló készülékbe, s ezúttal is húzzuk meg a kart. Merjük ki a torma kivonatot. A helyiség keleti oldalán találjuk a dupla keverőgépet, ebbe tegyünk bele mindent, és a kar meghúzása után töltsük át a bűzlő, istentelen kotyvalékot egy helyes kis sötét üvegbe. Készen is van a Holdfény kisasszony. Vigyük el szépen Bogárszem Billynek és kérjük el tőle a befőttes üveget.
Ha már megvannak a Kaglivok szellemek, azok automatikusan belekerülnek a befőttes üvegbe és kész a hamis Ikayorte.


A természet szellemei - Spirits of Nature

Küldetést adja: Maren

Ent barlangMiközben el akarjuk lopni Teal ikayortéját, Szeges hadnagy rajtakap minket és alkut köttet velünk: elmondunk mindent, amit majd megtudunk a Kincsről, ő pedig segít nekünk, amiben kell. Először is ne lopjuk el csak úgy az ikayortét, hanem inkább cseréljük ki. Mivel ez a varázstárgy erősen hasonlít egy szentjánosbogarakkal teli befőttes üvegre, próbáljunk szerezni egy befőttes üveget Bogárszem Billytől, a raktárostól. A többi részét Maren fantáziájára bízza. Így hát el kell látogatnunk Marenhoz. Adjuk elő neki az ötletet, s ő lát is benne rációt. Már ki is találta, hogyan lehetne imitálni a zöld legyecskéket. Léteznek a természetben úgy nevezett Kaglivok szellemek, amelyek pont így néznek ki. Ezután egy hosszú és bonyolult magyarázat következik arról, hogy mik ezek a szellemek és hogyan lehet őket "előcsalogatni". A rövid verziót írom most le: fel kell aprítanunk néhány ősi entet, s a bennük lakozó kaglivok szellemeket be kell gyűjtenünk. Ehhez két segítséget kapunk Marentól. Egy rúnával vésett követ, amely lehetővé teszi számunkra a zárt Ent barlangba való belépést, illetve a lány átadja szeretett paciját, mert elég nagy ez a sziget, és mégse kelljen gyalog bebarangolnunk az egészet. A kedves lovat nem feltétlenül kell most igénybe vennünk, mert sok ellenfél lesz azon a rövid útszakaszon, amit az Ent barlangig meg kell tennünk, és minden ellenfél dobál, mérget böfög, szóval a lovunknak árt. Induljunk akkor el délnek a sziget keleti oldalán húzódó úton. Nem sokkal Maren műhelye után meg is találjuk a szóban forgó barlang bejáratát. Amikor elé lépünk, az feltárul, s a kő eltűnik a felszerelésünkből. Itt még nem közvetlenül a barlangba lépünk be, hanem egy szorosba, ahol mindenhonnan az Ent barlang őrei nőnek ki a földből. Vannak köztük harcos, íjász és varázsló fák. Küzdjük el magunkat a völgy másik végébe. Amikor az utolsó őrző is jobblétre szenderült, kitárul a barlang kőajtaja. Menjünk be. Itt is lépten nyomon ilyen-olyan fába ütközünk, de az első nagy teremben megleljük az egyik Ősi entet. Végezzünk vele meg a csemetékkel, kutassuk át a "tetemét". Haladjunk tovább a barlang mélyére, ahol is megküzdhetünk a másik két Ősi enttel. Ha minden elcsendesül, gyűjtsük be tőlük is a Kaglivok szellemeket. Így már megvan mind a három. (Ezen kívül az egyikükből kivágunk egy Ősi ent fakérget, amire majd a "Kocsányos "a Kannibál" Tölgy" küldetésnél lesz szükségünk.)
A kis szellemek automatikusan belekerülnek a befőttes üvegbe, ha azt már megszereztük és kész a hamis Ikayorte.


Sauwok-sziget


Tű a szénakazalban - Needle in the Hay

Küldetést adja: Maren

Miközben a "Szerelmi összeesküvés" küldetésben rohangászunk a szerelmesek érdekében, Maren megbíz minket az egyetlen ember felkutatásával, aki képes a lélekegyesítő szertartás elvégzésére. Meg kell keresnünk Tornak sámánt, aki már jó ideje eltűnt. Utoljára Sauwok szigetén látták őt partra szállni, de azóta semmi hír felőle. Így most nekünk is oda kell mennünk. Útravalóul kapunk Marentól egy fürkészt, ami nem akármilyen vacak. Nagy hatótávolságú és még lövést is leadhatunk vele, ami a korlátlanul használható fürkészeknél nem szokványos. Ennek később nagy hasznát vesszük, addig pedig bátran használjuk. Bár elég gyatra érveket sorakoztat fel Maren annak bizonyságára, hogy még mindig ott van a sámán, mégsincs más lehetőségünk. Utazzunk hát el a kicsi szigetre. Sauwokra az észak-nyugati oldalán található nyitott területen tudunk kilépni. Innen kell beljebb és beljebb jutnunk a sziget belsejébe. Útközben rengeteg olorummal találkozunk, egész táborokon kell magunkat átverekednünk, míg eljutunk egy úgynevezett Kőkertbe. Itt a legfurcsább látvány tárul elénk: ez a kertszerűen rendezett hely, mely inkább egy temetőre hasonlít, tele van szobrokkal. Vagy még inkább úgy tűnik: kővé dermedt lényekkel. Ha egy kis előzetes tájékoztatást szeretnénk arról, hogy mi várhat itt ránk, akkor keressünk meg egy vadász-harcos kinézetű szobrot, s a lába előtt heverő könyvet - Vadász naplója - olvassuk el. Egy kőfallal körbezárt részen (egy oltárral szemben) megtaláljuk Tornak sámánt - kővé dermedve. Ekkor egy jelenetet nézhetünk végig, amint egy barlangból előjön a rettegett lény: egy baziliszkusz. Mi legyen, most mit tegyünk? Észrevesszük, hogy a Marentól kapott fürkész agresszívan kezd viselkedni - vajon miért? Engedjük szabadjára. A Látás lopót küldjük rá a baziliszkuszra, s amikor az orra elé érünk, használjuk a lövedéket. Ekkor egy újabb rövid jelenetben végigkövethetjük, ahogy a fürkész megvakítja előbb az egyik, majd a másik szemére is a szörnyet, ami viszont ezután elkapja és tönkreteszi a hasznos kütyüt. Ez bosszantó lehet, de legalább most már nem fogunk kővé dermedni, ha harcba bocsátkozunk a lénnyel.
Ez egy hosszadalmas, izzasztó és több szakaszból álló küzdelem lesz. Miután megvakítottuk, törjünk rá. Egy ideig sebezhetjük, de azután megidéz egy csomó Féldriádot, akiket meg kell ölnünk, mielőtt újra hatásosan hozzáérhetünk a baziliszkuszhoz. Persze azért még ez sem könnyű, hiszen a szörny tűzlabdákat köpköd ránk, meg a farkával megpróbál minket ledönteni a lábunkról. Ezután még kétszer éleszt fel lényeket a saját védelmére, akikkel szintén végeznünk kell az újabb sikeres támadás érdekében. Ha a baziliszkusz végre kinyuvad, fosszuk ki a tetemét, így hozzájuthatunk egy hasznos gyűrűhöz és a Baziliszkusz karmához.
Baziliszkusz barlangNa most a következő feladatunk, hogy életre keltsük a sámánt, akit a baziliszkusz tekintete dermesztett kővé. Üres a szörny barlangja, nézzünk szét, hátha találunk valami használható dolgot. A kör alakú teremben az asztalról vegyük magunkhoz a Naplót, olvassuk el. Ebből megtudhatjuk, hogy a baziliszkusz nem volt más, mint Sila, Maren húga. Ez sok mindent megmagyaráz. És a naplóból kiderül, hogyan léphetünk be a titkos ajtón Sila hálószobájába is. Tovább haladva a barlang végébe, a jobb oldalon a fal tövében lesz egy kis kupac, ahová be kell illesztenünk a Baziliszkusz karmát, s a titkos ajtó feltárul. Kutassuk át ezt a részt is. Egy eldugott kis helyiségben az asztalon találunk három fiolányit Sila könnyeiből. Ezt mind vegyük magunkhoz. Most tipegjünk vissza a kővé dermedt sámánhoz. Helyezzük a lába elé az üvegcsét (amikor ott állunk a szobor előtt, nyissuk meg a felszerelésünket és kattintsunk duplán Sila könnyeire), majd távolodjunk el. Ha túl közel maradunk, megmérgez minket a folyadék füstje, amikor hatni kezd. Várjuk meg, míg a könnyek megteszik a magukét és Tornak sámán újra élő ember lesz. Akkor lépjünk oda hozzá és szólítsuk meg. Ezt a küldetés is sikeresen lezártuk, persze van helyette másik! :-)

Megjegyzés: Ha már a Kőkertben vagyunk, előre léphetünk a "Ipari forradalom" küldetésben is, amit Metszőtől vehetünk fel.


A hozzávalók összegyűjtése... - Gather around the Cauldron

Küldetést adja: Tornak sámán

Miután felélesztettük, hallgassuk végig a sámánt. Ő belemegy abba, hogy levezesse a lélekegyesítő szertartást, de cserébe át kell adnunk neki Marent. Ebből nem enged, akárhogy alkuszunk vele. Ám ha már kénytelenek vagyunk elfogadni a feltételeit, legalább árulja el, mit fog vele tenni. Ekkor az öreg kifakad és röviden ámde ordítva elmeséli, hogy Marennal együtt jöttek erre a szigetre, hogy végezzenek a bestiával, s már meg is jelent a dög, amikor Maren hirtelen fogta magát és faképnél hagyta Tornakot. Ő egyedül nem bírt a szörnnyel, így persze az kővé dermesztette. Viszont sámán lévén képes volt a lelkét "kimenekíteni" testéből és így várni, amíg valaki felszabadítja. Ez idő alatt kiderítette, hogy a baziliszkusz Maren húga volt, s meggyőződésévé vált, hogy a lány direkt hozta őt ide, hogy legyen mivel "szórakoznia" a kicsit húgocskájának. És egyszerűen bosszút akar állni Marenon azért, amit tett.
És miután kipanaszkodta magát, végre rátér a tárgyra. Ahhoz, hogy a szertartást végrehajthassa, szüksége lesz három dologra. Teal kapitány testének egy darabkájára (ld. "Egy darabka a halandó testből"), valamire, amihez Edwin rendkívüli módon ragaszkodik (mivel nála nem lehet szó fizikai darabról), illetve egy bizonyos fajta agyagra, ami csak egy helyen található meg a szigetvilágon (ld. "Mindannyian agyagból vagyunk"). És ha már a beszerző körutunkon vagyunk, mondjuk meg a résztvevőknek, hogy jöjjenek Tornar kriptájába, mert ott lesz a szertartás.
Először ugorjunk el Marenhoz a kunyhójába, és újságoljuk el, mire jutottunk. Most még taglalhatjuk kissé a régmúlt eseményeket, de aztán előhozakodunk jöttünk céljával. Kellene valami, amihez Edwin ragaszkodik. Marennak mindjárt eszébe is jut a megfelelő tárgy. Elindul a műhelye felé, kövessük őt. Amikor odaérünk, átad nekünk egy kis szobrocskát, amiről úgy véli, az Edwin kedvence, mivel órákig szokta bámulni csak úgy. Hát ezzel a részével akkor meg is vagyunk. Küldjük Marent a megadott helyre, aztán szedjük össze még a másik két hozzávalót, majd mi is menjünk Tornar temetőjébe. Amikor belépünk a kriptába, a küldetés teljesül, és a Tornak sámánnal való beszélgetésünk visszavisz minket a "Szerelmi összeesküvés" küldetéshez.

Megjegyzés: ha eddig még nem tettük meg, most kutassuk át Maren műhelyét, mert itt akadunk rá a "Kocsányos "a Kannibál" Tölgy" küldetésben elkészítendő Erdei saláta egyik hozzávalójára.


Egy darabka a halandó testből - A Scrap of His Mortal Form

Küldetést adja: Tornak sámán

A "Szerelmi összeesküvés" céljának eléréséhez felkérjük Tornak sámánt, hogy végezze el a lélekegyesítő szertartást, de ehhez három dologra van szüksége az öregnek. Teal kapitány testének egy darabkájára, valamire, amihez Edwin rendkívüli módon ragaszkodik (ld. "A hozzávalók összegyűjtése..."), illetve egy bizonyos fajta agyagra, ami csak egy helyen található meg a szigetvilágon (ld. "Mindannyian agyagból vagyunk"). Ez a küldetés a Teal kapitány testéből származó darabka megszerzéséről szól. Mint már oly sokszor, most is először kérjük ki Szeges Nicky véleményét. A hadnagynak máris támadt egy ötlete. Mivel Teal kapitány most éppen a felső fedélzeten ácsorog, simán beosonhat a kabinjába és keres valamit, ami alkalmas lesz. Viszont nekünk arról is gondoskodnunk kell, hogy a kapitánynak ne jusson eszébe lemenni a kabinjába, amíg Nicky odalent van. Ezért beszélgetnünk kell vele egy kicsit. Ezt például kihasználhatjuk arra is, hogy elcsaljuk őt Tornar temetőjébe azzal, hogy Maren végre hajlandó vele találkozni, de csakis ott, azon a helyen. Hála az égnek, semmi furcsát nem talál benne, inkább mosolyog rajta, hogy milyen "romantikus" hely egy találkára. (De éppen bemószerolhatjuk Szeges Nickyt is a kapitánynál.) Mire végzünk a párbeszéddel, Szeges hadnagy is végez. Menjünk le a főfedélzetre, és beszéljünk az öreggel. Sikerült Teal kapitány hajkeféjéről összeszednie egy tincsnyi hajat, ami maga lesz a tökély. Ez kész.


Mindannyian agyagból vagyunk - We're All Made of Clay

Küldetést adja: Tornak sámán

A "Szerelmi összeesküvés" céljának eléréséhez felkérjük Tornak sámánt, hogy végezze el a lélekegyesítő szertartást, de ehhez három dologra van szüksége az öregnek. Teal kapitány testének egy darabkájára (ld. "Egy darabka a halandó testből"), valamire, amihez Edwin rendkívüli módon ragaszkodik (ld. "A hozzávalók összegyűjtése..."), illetve egy bizonyos fajta agyagra, ami csak egy helyen található meg a szigetvilágon. Ebben a küldetésben, az utóbbi hozzávalót fogjuk begyűjteni. Ehhez először is el kell jutnunk az Angilak-sziget déli végébe az odavezető úton. Az úton lesznek féldriádok, olorumok, ilyen-olyan entek és mérgező pöffetegek, meg kaktuszvirágok. Tehát az utazásunk minden lesz, csak nyugodt és kényelmes nem. Ha végre eljutottunk délre és átverekedtük magunkat a legdélebben fekvő olorum táboron is, akkor nyissunk be az Elárasztott bányába.
Elárasztott bányaInduljunk el, és haladjunk a bányában ameddig lehet. Természetesen itt is olorumokat találunk majd' minden teremben, de rutinból nyomjuk le őket és menjünk tovább. Aztán elérünk egy pontra, amikor már nem mehetünk tovább csak úgy, mert áll a víz. Jobb oldalon a falon találunk egy kapcsolókart, ezt húzzuk meg. Miután a víz szörcsögve eltűnik az útból, caplassunk tovább az ösvényen, amíg a vízhez nem érünk. Nézzünk szét a csarnokban. Láthatunk egy hasadékot szemben is, meg tőlünk jobbra is. Egyelőre ússzunk el jobbra. Ebben a tárnában megtaláljuk a Karaska agyagot, amire a sámánnak szüksége van. Most menjünk vissza és ismét jobbra ússzunk el, így eljutunk ahhoz a kijárathoz, ami az imént még szemben volt velünk. A kifelé vezető járat valamivel rövidebb annál, mint amin jöttünk, de azért szépen ki lehet találni a barlangból. Amint kilépünk a szabad levegőre, a küldetés teljesül.

 

Minden jog fenntartva © 2008 - 2015 2worlds.hu

Lap tetejére

Design by Next Level Design
Lizenztyp CC

Módosította: Ardea

A weboldalunkon cookie-kat használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk. . Részletek.

.

EU Cookie Directive Plugin Information