Two Worlds - magyar rajongói oldal; hírek, leírások, végigjátszások, letöltések, tippek-trükkök, képek, információk
Kereskedő céh PDF Nyomtatás E-mail

Hatmandor és Cheznaddar


Fekete piaci kereskedők - Black Marketeers

Küldetés felvehető: hatmandori hirdetőtábláról (Bad Yi)

A kereskedők első szerződéses küldetése ez, melyben azt kérik tőlünk, hogy számoljuk fel a fekete piaci kereskedők egyik újonnan alakult szervezetét. Hatmandorban több házban húzták meg magukat és még most csírájában el kellene fojtanunk a tevékenységüket, mielőtt túl nagy részt markolnak ki maguknak a piacból. Összesen négy épületben kell tiszteletünket tennünk, hogy a feladat végére járjunk. A térképünkön mindegyik ház megjelölésre kerül. Célozzuk meg az első házat, törjük fel a zárat (várjuk meg, míg nem jár arra senki!), lépjünk be és öljük meg a házban lakó fekete piaci kereskedőket. Ezután menjünk tovább a másodikhoz, harmadikhoz és végül a negyedikhez. Ahogy haladunk a feladatunk elvégzésében, minden házban egyre több ellenfél lesz, akit le kell vágnunk. Ha minden épületet kipucoltunk, térjünk vissza a hirdetőtábla melletti ládához és vegyük magunkhoz a jutalmunkat.


Hatmandor és Cheznaddar környéke


Ellopott holttest - Stolen Corpse

Küldetést adja: Nur Udin

Amikor megnyílik előttünk Hatmandor kapuja, lépjünk be, majd menjünk el jobbra. Néhány lépésre a kaputól egy viszonylag rövid jelenetnek leszünk tanúi. Három kereskedő azon tanakodik, hogy valaki erősen az ő áraik alá vág, ezzel elhódítva tőlük sok szegényebb vásárlót. Bizonyára silányabb árucikkei vannak, mivel azonban egyre kevesebb ember engedheti meg magának a drágább árut, szívesen csapnak le az olcsóbb termékekre, ha mégoly kétes is az eredetük. Már az is eszükbe jut, hogy vajon hová tűnnek a kampókról a holttestek, s ezek a különös lopások vajon nincsenek-e összefüggésben az olcsóbb árukkal. Miután a három kereskedő elmegy a maga dolgára, mi szépen szóba elegyedünk az ott maradt Nur Udinnal. Mivel fültanúi voltunk a beszélgetésnek, nem mondja el elölről a dolgot, hanem mindjárt a Kampókhoz küld minket, hogy ott beszéljünk az oda kirendelt őrökkel.
Menjünk a Cheznaddar észak-nyugati kapujánál lévő helyhez, amit egyszerűen csak a Kampóknak neveznek. (Gandohar parancsára megszégyenítő kampókat állítottak fel ide, hogy a rajtakapott verita csempészeket itt tegyék közszemlére. A cél az, hogy a lógó emberek szenvedéseit látva - mert élve akasztják fel a bűnösöket a kampókra - a többi potenciális csempésznek elvegyék a kedvét a további próbálkozásoktól. Ez ugyan nem válik be, de Zul Figar, az ezzel megbízott katona mámoros örömét leli minden csip-csup kis bűnöző kiakasztására. Ezek a szerencsétlen bűnösök többnyire a kiszáradásba halnak bele, mert étlen-szomjan himbálóznak kint a tűző napon.) Amikor odaérünk, két őr beszélgetését hallgatjuk végig, akik azon morcognak, hogy miért is nem vitték el őket is arra a hadjáratra, amit a Mágus céh felderítésére küldtek ki, Ehelyett itt dekkolhatnak és őrizhetik az üres kampókat - amiről lelopták a hullákat. Mikor észrevesznek minket, faggassuk ki őket, hogy mi is történt pontosan. Azt ugyan ők sem tudják, de valaki azt mondta, hogy holttestek eltűnéséhez valószínűleg a Mágus céhnek van valami köze. Így aztán Gart Valarin parancsok egy őrjáratot küldött ki a Mágus céh környékére Ishaq ezredes vezetésével. Menjünk utánuk.
Amikor beérjük az őrjáratot az első hatmandori kapu közelében, már csak tetemeket találunk. Emberek és óriás hangyák hulláit. Néhány hangya még életben van, ezeket öljük meg. Ishaq ezredes még lélegzik, szólítsuk meg. Utolsó szavaival figyelmeztet minket, hogy ez csak egy csapda volt, és neki nagyon gyanús az a szemközti ház. Ezután kimúlik. Most az út másik oldalán álló ház lépcsőjén menjünk fel és lépjünk be az ajtón (ez egészen eddig zárva volt). Módszeresen nyissunk ki minden szekrényt, ládát és szedjünk össze mindent. (Kissé lejjebb az "Állatok kizsigerelése" küldetésnél leírom, pontosan miért is van erre szükség.) Na szóval, innen menjünk le a pincébe, ahol zárt ketrecekben vadállatokat találunk. Szépen lassan leesik, hogy a kampókról eltűnt holttestek - mondhatni: hála az égnek - a vadak etetésére szolgáltak. Lent menjünk el jobbra. Itt láthatunk egy férfit, aki elmenekül előlünk, s ő maga bezárkózik egy helyiségbe, közben pedig kinyitja a ketreceket ránk szabadítva az összes vadat. Öljünk meg minden struccot, gepárdot, hiénát, meg ami csak utunkra akad és harap. A lépcsőtől balra egy másik helyiségben lesz majd a kapcsolókar, mellyel a fickó által bezárt ajtót kinyithatjuk, de ezt egy mamutpók őrzi. A pók nyissz, a kar meghúz, vissza az átellenben lévő kamrába. (Továbbra se feledkezzünk meg a szekrények, ládák kirámolásáról!) A bolond ürge bezárkózik egy ketrecbe azt gondolván, hogy oda úgyse tudunk utána menni. Miután ráérősen lepakolásszuk az asztalt is, szépen törjük fel a ketrec zárját.
Ezután Ubai megadja magát. Elmondja, hogy valóban ő lopta el a tetemeket a kampókról azért, hogy az állatokat etesse velük. Úgyse voltak szép látvány, bűzlöttek is a napon, hát ezzel mindenkinek szívességet tett. Ezen kívül kidolgoztak egy etetési metódust és rendszert, hogy az állatokat gyorsabban és nagyobbra tenyésszék, így nem kell vadon élő példányokat öldösni a bensőségeikért, s ráadásul a minőségük is jobb a különleges táplálásnak köszönhetően. Így lesz jó és olcsó az áru. Ezután döntenünk kell.

1. megoldás
Megölhetjük Ubait. Ezután térjünk vissza a Kereskedő céhhez és beszéljünk Nur Udinnal Ubai felfedezéséről.

2. megoldás
Megkímélhetjük Ubai életét. Így több tapasztalati pontot kapunk! Ezután térjünk vissza a Kereskedő céhhez és beszéljünk Nur Udinnal Ubai felfedezéséről, s mondjuk el, hogy Ubai hajlandó a tudását megosztani a kereskedőkkel is.


Állatok kizsigerelése - Eviscerating Creatures

Küldetést adja: az Állatenciklopédia egy részének megtalálása

Ez a "küldetés" akkor merül fel, mikor Ubai házában magunkhoz vesszük Ubai állatenciklopédiájának valamely részét. A könyv több részből áll, főleg kitépett lapokból, és egy borítóból, amiket a házban a szekrényekből és ládákból lehet összeszedni. Az állatenciklopédia a borítóval lesz teljes, amit Ubai ad át nekünk, ha életben hagyjuk, vagy az ő holttestétől vehetjük el, ha megöltük. Ha az állatenciklopédia teljes, olvassuk el, kapunk érte egy képességpontot.


Tápláló étrend - Nutrious Diet

Küldetést adja: Nur Udin

Ezt akkor kapjunk Nur Udintól, ha teljesítettük az "Ellopott holttest" küldetést. Elmeséljük, hogyan tett szert Ubai az olcsó, mégis jó minőségű árura. Ezután Nur Udin elküld minket Daxialsba Ubai házába, hogy megbeszéljük a továbbiakat Ubaijal (ha életben hagytuk) vagy Ubai feleségével (ha megöltük Ubait). Ugorjunk oda. Amikor belépünk a házba (térképen jelölve), először Thara, a Szél (Ubai felesége) szólít meg minket, s fejünkre olvassa, micsoda károkat okoztunk a vállalkozásuknak azzal, hogy minden állatot leöltünk - mintha bizony mi tehettünk volna róla, hogy ránk uszította őket Ubai. Ezután vagy vele kell tovább beszélgetnünk (ha Ubait megöltük), vagy Ubaijal kell pár szót váltanunk (ha életben hagytuk). Valamelyikük elmondja, mi lesz a feladatunk. Van egy őr a verita bányában, aki kéz alól ellátja gyógyszerrel és főzetekkel a bányászokat. A kereskedő céhnek azonban ezekből a gyógyszerekből és főzetekből igen nagy készlete van, de nem akarja még alacsonyabb áron eladni őket, viszont Jazid, az őr igen. Ezért rá kell vennünk, hogy függessze fel a kis üzletét egy időre, hogy megnövekedjen a kereslet, s így hajlandóak legyenek az emberek a magasabb árat is megadni a gyógyszerekért. Ez borzasztóan kegyetlennek és tisztességtelennek hangzik. Ha van gyomrunk elvállalni, nem kevés xp-re és kereskedő hírnévre tehetünk szert a továbbiakban. Nyeljünk egyet és mondjunk igent.
Birodalmi verita bányaMenjünk el a verita bányához, el egészen a bejáratáig. Ott találjuk Morózus Jazidot, aki rögtön megszólít minket, ahogy a közelébe érünk. Mondjuk neki, hogy négyszemközt akarunk vele beszélni, ekkor ő szépen besétál a bányába. Menjünk utána. Egy fiú feltartóztatja őt egy rövid időre, aztán kövessük őt tovább. Egy kis zugban megállunk és egyezkedni kezdünk. Mi 500 aranyat adhatunk neki és nem többet. Végül beleegyezik, de a lelkünkre köti, hogy előbb utána kell járnunk annak a veszélynek, ami fenyegeti a bányászokat. Ugyanis ha ő nem ad el gyógyszert, akkor még többen fognak meghalni, mert - ha maga a Vörös halál nem lenne elég - valami van odalent a bányában, ami tizedeli a bányászokat. És akkor ki fog dolgozni? Természetesen elvállaljuk, hogy utána járunk az ügynek. Ezután még lejjebb megyünk a bányában, kövessük őt.
Egy ajtó előtt megáll, azt kinyitja nekünk - majd bezárja a hátunk mögött! Kénytelenek vagyunk egy másik utat választani a kijutáshoz. Menjünk tovább, amerre tudunk. Rengeteg sakállal kell számolnunk a felfedező utunk során. Egy nagy termen áthaladva egy szűk folyosóhoz érünk. Innen pedig egy másik, kerek csarnokba jutunk, amelynek közepén találjuk Quadamahot, a Sakált. És ő beszél! El is mondja, hogy ők tulajdonképpen csak prédának tekintik a bányászokat, mert így nem kell messzire menniük és túlságosan megerőltetni magukat az élelemért. Minthogy kissé bosszantó, hogy intelligensnek próbálnak mutatkozni, ugyanakkor mégsem többek az egyszerű sakálnál, pusztítsuk el őket is, ahogy a sakálokat szoktuk. Mindenképpen kutassuk át Quadamah tetemét, mert nála van a kulcs, amivel azt a másik ajtót kinyithatjuk, amit az innen tovább vezető folyosó végében találunk.
Annak rendje s módja szerint keressük fel Jazidot és kérdezzünk rá, mit is akart ezzel a kis tréfával elérni. Természetesen ő megijed, hogy még élünk és megígér mindent, amit csak akarunk. Így már mindjárt más. Értesítsük sikerünkről Ubait vagy Tharat.


Pókverem - Spider's Lair

Küldetés felvehető: hatmandori hirdetőtábláról (Bad Yi)

PókveremEz a küldetés rendkívül egyszerű, bár nem könnyen kivitelezhető. Az a lényege, hogy a kereskedőknek a legfinomabb selyemre fáj a foguk, amit elképzelésük szerint megszerezhetnek a Hatmandor közelében nemrég felfedezett barlangban. Itt óriás pókok vertek tanyát és rendkívüli módon elszaporodtak. Ennek következtében itt bizonyára rendkívüli mennyiségben juthatnak hozzá a ritka alapanyaghoz. A mi feladatunk "csak" annyi, hogy megkeressük a Pókveremnek elkeresztelt barlangot és kiirtsuk az összes pókot odabent. A barlangot Bayantól nem messze találjuk meg, a Hatmandor felé vezető széles útról balra letérve. Lépjünk be és uccu neki hajrá! Nem árt, ha van nálunk elegendő mennyiségű ellenméreg, és egy jó erős kaszaboló típusú fegyver, mivel ezekre némileg érzékenyebbek a szörnyek. Miután az összes pókot lekaszaboltuk, térjünk vissza a hatmandori hirdetőtábla melletti ládához a nekünk kiosztott jutalomért.


Új-Ashos környéke


Mágia: a kertészkedés - Magic: The Gardening

Küldetés felvehető: új-ashosi hirdetőtábláról (Des Mon)

Néhány kereskedő hozzá szeretne jutni egy jó Kárpáti harangvirág lelőhelyhez, csakhogy a dzsungelban található tisztáson ezzel a növénnyel szimbiózisban él néhány rovar. Ahhoz, hogy be tudják szedni a virágokat, előbb meg kell ölnünk a veszélyes szörnyeket. Első feladatunk, hogy megkeressük ezt a kis tisztást - Új-Ashosból a keleti kapun át távozzunk, majd a folyónál forduljunk jobbra. Haladjunk a nyugati partján dél felé. Amikor a tisztás közelébe érünk, megjelenik 4-5 Sáskakirálynő. Ebből már világos, hogy jó helyen járunk. Meg kell ölnünk az óriási rovarokat, és végeztünk is. (Természetesen nyugodtan leszedhetjük a növényeket, mivel valóban szép számmal nőnek itt.) Menjünk vissza a hirdetőtábla melletti ládához a minket megillető jutalomért.


A nőstény vízköpő - The Gargoyless

Küldetés felvehető: új-ashosi hirdetőtábláról (Des Mon)

Vidonok titkos táboraA helyzet az, hogy meg kell bosszulnunk egy kis háziállatot. Egy kereskedő a kislányának kicsi korában vett egy nőstény vízköpőt. Együtt cseperedtek fel, igazán kedves-kezes állat lett a vízköpőből. A minap a kislány elvitte a szokásos sétáltatásra az állatot, de megtámadták őket a vidonok. A kislány épphogy el tudott menekülni, de a vízköpő sajnos nem. Őt megölték és elhurcolták magukkal a vidonok egy közeli barlangba. A dolgunk az, hogy megkeressük ezt a barlangot és bosszuljuk meg a házi kedvencet! Hát, ezt is megértük. Új-Ashosból menjünk ki a nyugati kapun, aztán forduljunk balra, északnak. Ezen az úton haladjunk, míg lesz egy elágazás kelet felé, de mi menjünk tovább észak-keleti irányban. Innen a második balra nyíló ösvényen térjünk le egy barlang felé. Lépjünk be a Vidonok titkos táborába. A barlangban elég sok vidont találunk majd, öljük meg mindet. Ha már teremtett lélek se moccan, visszamehetünk a hirdetőtáblához, hogy a ládából kivegyük, ami jár.


A kincs élvezete - Pleasure of Treasure

Küldetés felvehető: új-ashosi hirdetőtábláról (Des Mon)

A kereskedők szeretik a kincseket. Az életüket azonban már nem kívánják kockáztatni a kincsek megszerzéséért. Ezért vagyunk mi. :-) Van egy legenda, mely szerint Új-Ashostól északra mérhetetlen kincset őriz egy hegy gyomra, de erős őrizet alatt van és eddig még azt sem tudták kideríteni, pontosan hogyan lehet oda bejutni. Először is meg kell keresnünk a kincstár bejáratát. Hagyjuk el Új-Ashost a nyugati kapun át, majd forduljunk északnak. Sokáig tartsunk ebbe az irányba. Aztán mikor az út kettéválik egy szikla előtt, jobbra menjünk tovább. Innen már nem messze van az a kis tisztás, ahol az első őrszemet megtaláljuk. Az őrszem nem más, mint egy nagy kígyó. Öljük meg, kutassuk át a tetemét és vegyük el, amit találunk. Innen egy kis ösvényen menjünk el a házig. Az ajtót úgy tudjuk kinyitni, ha az első őrszemtől elvett kottát lejátsszuk a szintén tőle származó furulyával. Miután bejutottunk, menjünk szépen tovább. Lent a pincében egy jobb oldali teremben egy pók lesz a második őrszem. Őt is öljük meg, vegyük el tőle a kottát és a hangszert. Ezzel tovább juthatunk az utolsó ajtóig. Itt az utolsó őrszemnél is járjunk el hasonlóképpen és a zenei tehetségünk segítségével végül elérhetjük a Kánaánt. A kimeríthetetlen kincstár tulajdonképpen nem más, mint egy hatalmas könyvtár, tele tudással - ez az igazi kincs. :-) Nem valószínű, hogy ilyen kincsről ábrándozott a minket megbízó kereskedő, de a jutalmunkat attól még elhelyezte a hirdetőtálba melletti ládában.


Mocsár


Érzelmi teher - Emotional Luggage

Küldetés felvehető: új-ashosi hirdetőtábláról (Des Mon)

A szerződés szerint egy szerencsétlenül járt kereskedő kalapjait kell visszaszereznünk. Az eset azonban nem egyszerű. Éppen a Mocsárban járt, és mivel kalapokkal kereskedik, hát vitte magával a drágalátos árucikkeit is. Csakhogy megtámadta őt néhány szörny és ha nem szerzi vissza a számára oly kedves kalapjait, hát tönkre fog menni. Pontosan három kalapot kell előkerítenünk a tolvaj elátkozottaktól, akik mohóságukban felfalták a fejfedőket. Lépjünk be a Tisztogatók táborába, amelyen keresztül eljuthatunk a Mocsár belsejébe. Miután lejutunk egy lépcsőn, találunk egy elátkozottat, ez az egyik kalaptolvaj. Öljük meg, nyerjük ki belőle az emésztetlen ruhadarabot. Menjünk tovább kissé, s az első nagyobb elágazásnál lesz a következő elátkozott. Az utolsó falánk szörnyet dél-keletre letérve az útról találjuk meg. Ha megvan mindhárom sityak, sétáljunk vissza a Tisztogatók táborába és keressük meg fent a mellvéden az eldugott ládát, ebbe helyezzük el a kimenekített kalapokat. Ezután egy másik ládához kell mennünk: az új-ashosi hirdetőtáblához, amelyből a jutalmunkat kell magunkhoz vennünk.


Apám műhelye - Father's Workshop

Küldetés felvehető: új-ashosi hirdetőtábláról (Des Mon)

A szerződésben arra kérnek minket, hogy tisztítsunk meg a Mocsárban egy műhelyt a szörnyektől. Egy fiú apja nyomdokaiba akarna lépni, aki egykor híres füstölő készítő volt, de a régi műhelyben van minden alapanyag és szerszám, mely a szakmához szükséges lenne. A Mocsár keletkezésekor minden ottmaradt, és azóta minden bizonnyal megszállták az épületet a rettenetes szörnyetegek. Addig nem mer odamenni összeszedni a megmaradt eszközöket, míg valaki nem gondoskodik arról, hogy tiszta legyen a terep. A Mocsárban a Tisztogatók táborától dél felé vezető útról ne térjünk le, hanem amikor az északi irányba leágazik, menjünk arra tovább. Ezután nem sokkal meg is találjuk a régi műhelyt, melynek udvara hemzseg a rovargyíkoktól. Öljük meg minden kicsi és nagy villásnyelvűt. Az udvart kétszeri nekifutásra lehet csak kipucolni. Ezután lépjünk be a házba, itt is vegyük elő a Chemotoxot. Ezután jöhet a pince. A legutolsó sarokból is "ki kell harapnunk a pókot", amit azt jelenti, hogy az utolsó teremben ólálkodó hullarablótól (vagy a Royal Editionben démontól) is meg kell szabadulnunk. Csak ezután mehetünk vissza Új-Ashosba a hirdetőtábla melletti ládához a jutalmunkért.


A maradványok kimentése - Remain the Remains

Küldetés felvehető: ashosi hirdetőtábláról (a Mocsárban)

Ezt a szerződést a régi Ashos romvárosában lévő hirdetőtábláról vesszük le. Jutalmat nem fogunk kapni érte, inkább a kaland és a tapasztalati pont a cél. Egy kereskedő biggyesztette ki valamikor - ami azért érdekes, mert valahogyan "aktualizálta" magát, ha feltesszük, hogy a Mocsár keletkezése előtt tették ki, de már belefoglalta a "Mocsár" kifejezést (ám nem akarok nagyon szőrszálhasogató lenni). A feladatunk az lenne, hogy megkeressünk egy karavánt, ami a Mocsár keletkezésekor veszett oda, de egy igen fontos hölgy hamvvedrét is szállította. Ezt a hamvvedret kell nekünk elvinnünk a temetőbe. Tehát az a lényeg, hogy Ashos romvárosától induljunk vissza dél felé, s az út mentén azonnal fel fogjuk ismerni az elveszett karavánt. Nem csak az összetört szekerekről, hanem a környéken ólálkodó rettentő kolosszusokról, akik idefelé jövet még sehol sem voltak. Most azonban mind egy szálig minket akarnak ledönteni és a földbe döngölni. Nagyon vigyázzunk velük, nehogy körülvegyenek minket. Kerüljük lesújtó karjaikat. Ha megszabadultunk a kolosszusoktól, kutassuk át az összes szekeret. Az egyikben ott lesz a hamvveder. Ezt most el kell vinnünk az új-ashosi temetőbe, a megfelelő sírhoz (ld. Új-Ashos környéke térkép kissé feljebb). Helyezzük az urna tartalmát végső nyugalomra a mostanra szintén elhunyt férj mellé. Természetesen - mint már mondtam - ezúttal jutalomra nem számíthatunk, ha nem vesszük annak azt a turbánt, amit még a karavánnál találtunk.

 

Minden jog fenntartva © 2008 - 2015 2worlds.hu

Lap tetejére

Design by Next Level Design
Lizenztyp CC

Módosította: Ardea

A weboldalunkon cookie-kat használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk. . Részletek.

.

EU Cookie Directive Plugin Information