Two Worlds - magyar rajongói oldal; hírek, leírások, végigjátszások, letöltések, tippek-trükkök, képek, információk
Hatmandor - Cheznaddar, Daxials, Zahdan PDF Nyomtatás E-mail

Hatmandor és Cheznaddar

Nos, mostanra átjutottunk a sivatagi kapun - vagy hivatalos/hamis engedéllyel léptük át, vagy megkerültük - és megküzdöttünk számos sakállal. A főküldetés során először Hatmandorba addig be sem tehetjük a lábunkat, amíg a kapuőr útmutatása alapján fel nem keressük Gart Valarin parancsnokot Cheznaddarban és nem végzünk el neki néhány apró feladatot (ld. "Irány Hatmandor"). Miután besegítettünk neki, további feladatot sóz a nyakunkba ("Beépített ember"), amihez nélkülözhetetlen, hogy belépjünk a nagyvárosba. Innentől kezdve a főküldetések mellett számos kisebb-nagyobb mellékküldetést is felvehetünk, beleértve természetesen még a céhes küldetéseket is (legalábbis azokat, melyeket csak a Hatmandorba való bejutás után érhetjük el).
Sajnos Erimos nyugati szegmensébe nem juthatunk el lóháton, mert Bayanba nem lehet bemenni lóval, és a Csempészek ösvényének is igen alacsony a bejárata. A sivatagban pedig nem lehet lóhoz hozzájutni. Így ezen a területen rákényszerülünk a mondhatni gyéren elhelyezett teleportok használatára.


Új ház Hatmandorban - New House in Hatmandor

Küldetést adja: Fekete Jerry

Érdemes fontolóra venni Fekete Jerry ajánlatát, aki az "Ittas állapotban" kocsma ivópultja előtt álldogál. Amikor a közelébe érünk, meg is szólít minket és megvételre kínál nekünk 70.000 auráért egy házat Hatmandorban. Amikor azonnal el akarjuk hajtani, csak a mi kedvünkért már mindössze 50.000 aurát kér a házért. Ha össze tudunk ennyi pénzt szedni, érdemes megvásárolni az ingatlant. Lexington úr hatmandori házában ugyanis temérdek szekrény, láda várja, hogy próbára tegyük zárnyitási képességünket és minden, amit találunk a miénk. Nem beszélve arról, hogy ha felesleges holmink van, amit valamilyen okból nem akarunk eladni vagy bezúzni, azokat mind eltárolhatjuk az itteni ládákban és szekrényekben ingyen és bérmentve, és bármikor magunkhoz vehetjük őket, mert senki sem nyúlhat hozzájuk. És akkor a küldetés teljesítéséért járó xp-ről még nem is szóltam. Nem nagy eresztés, de jó poén. :-)


Valarin besúgója - Délibáb személyazonossága - Valarin's Informant - Mirage's Identity

Küldetést adja: Gart Valarin parancsnok

Ezt a küldetést a parancsnoktól gyakorlatilag rögtön azután megkapjuk, hogy elintéztünk neki egy újabb találkozót Jarraddal és felvesszük tőle a "Beépített ember" küldetést. Miközben Gart Valarin parancsnoknak dolgozunk és próbáljuk felderíteni az Alvilág vezetőjének kilétét, először is jó néhány feladatot el kell végeznünk egy "fejesnek", vagyis Baselnak: "A kíséret", "A csomag", "A szállítmány" és "Az ártalmatlanítás". A jó munka jutalma a még több munka - mint azt már a való életben is megtapasztalhattuk. Ha mindent rendesen végigcsináltunk, akkor "Az ittas állapotban" kocsmából kifelé jövet megszólít minket egy Nyelv nevű illető - ez igen nagy megtiszteltetés, mivel Nyelvet tartják Délibáb - ő a hatmandori Alvilág "keresztapja" - szócsövének, nagykövetének stb. Tehát amit ő mond, az Délibáb akarata. És Délibáb azt akarja, fogadjunk el egy feladatot. A főküldetésben való előrejutáshoz fel kell vennünk a "Gyilkossági nyomozás" küldetést, de miután megtudjuk a Kapitány tartózkodási helyét, akár folytathatjuk is a játszmát, amit elkezdtünk. Nyelv tolmácsolja Délibáb ajánlatát: derítsük ki, ki öldösi a legjobb embereit és üzlettársait ilyen orvul és hatékonyan. Vállaljuk el - akár látatlanban is, megéri, mert izgalmas történetbe csöppenünk bele és rengeteg xp-re tehetünk szert a megoldása kapcsán.
Nyelv elmeséli, hogy mielőtt Délibáb megérkezett Hatmandorba, egy Turs Daram nevű fickó uralta az Alvilágot. Délibáb egyetlen puccsal megdöntötte hatalmát, s egy jól szervezett rajtaütéssel kiirtotta Daram egész családját. Legalábbis akkor azt hitték. Aztán rájöttek, hogy az a fiúgyermek, akit megöltek, csupán nagyon hasonlított Daram gyermekére, de nem ő volt az. Az egyenes ági leszármazottat megszöktették. Sokáig nem jött hír felőle. Most azonban, hogy ezek a gyilkosságok egymás után megtörténtek, gyanítják, hogy annak a fiatalembernek a keze lehet a dologban. Mivel az eddigi három áldozat mind Daram embere volt egykor, de átálltak Délibáb szolgálatába, valószínűleg árulásuk miatt vették el életüket. Azonban a gyilkos nem fog megállni a "kishalaknál", s nekünk ki kell derítenünk, kinek az álarca mögé rejtőzött a Daram-utód, majd át kell adnunk Délibábnak, vagy őt magát, vagy az információt. Hogy helyrehozzák rég elkövetett hibájukat, Daram egyetlen - de legjobb - emberét életben hagyták abban a reményben, hogy egyszer majd csak felveszi a kapcsolatot a Daram-kölyökkel. Ezt az embert Zasknak hívják. Kovács Cheznaddarban. A bizalmába kell férkőznünk, hogy végül általa eljuthassunk a vérengző gyerekhez, ehhez pedig a következő feladatokat kell neki elvégeznünk: "Sárkánypikkelyek", "Birodalmi szállítmány", "Bajban egy barát". A történetet ezután Reesa, a Délibábnak dolgozó, mégis rejtélyesen jószívű lány vezeti tovább a következő küldetések során: "A harmadik ember", "Maliel könnye" és végül "Az üzletkötés".
Ha mindezt szépen végigcsináljuk, akkor feltárul előttünk a nagy titok, s megismerhetjük Délibáb személyazonosságát. Ha pedig az utolsó döntési lehetőségnél Reesanak segítünk, akkor azon kívül, hogy elmondjuk Délibáb valódi nevét Valarinnak, beadhatunk egy jó kis sztorit arról is, hogy Délibáb követte el a gyilkosságokat, mert féltette hatalmi pozícióját.


Valarin besúgója - a gyilkosságok - Valarin's Informant - The Murders

Küldetést adja: Gart Valarin parancsnok

Ezt a küldetést azután kapjuk meg, hogy a főküldetés kapcsán elvégezzük Baselnak "A szállítmány" küldetést és a fickóból végre sikerül némi információt kicsiholni. Egész pontosan először hajlandó válaszolni nekünk a gyilkosságokkal kapcsolatos kérdésünkre. Elmeséli, hogy mindhárom áldozat az utóbbi időben Délibábnak dolgozott, de azelőtt Turs Daram, az előző "keresztapa" szolgálatában álltak. Ezzel az információval menjünk el Valarinhoz, aki nem esik hanyatt tőlünk, de azért kapunk tőle néhány aurát.


Sárkánypikkelyek - Dragon Scales

Küldetést adja: Zask

Miután felvettük Nyelvtől a "Gyilkossági nyomozás" küldetést és megtudtuk a szükséges információkat, menjünk el hát Cheznaddarba és keressük fel a híres kovácsot. Könyörögjük ki tőle, adjon valami munkát, mert nincs pénzünk, újak vagyunk és senki sem hajlandó velünk még szóba se állni. Szó szót követ, s végül az öreg megszán minket. Ha már ilyen kemény legények vagyunk, akkor menjünk el a Sárkányvadászok egy rég elfeledett barlangjába és kutassunk át mindent, hátha találunk még néhány sárkánypikkelyt, amire egy megrendelt munkájához van szüksége. Megmutatja a barlang helyét a térképen, ahol 5 darab sárkánypikkelyt kell begyűjtenünk. Menjünk a mutatott helyre (vagyis ahhoz a gyárhoz, ahol az őröket kell örökre leváltani a szolgálatból az "Állhatatos őrök" küldetésben), majd lépjünk be. Járjuk be az egész helyet (térkép), s nem meglepő, de pont 5 pikkelyt fogunk találni. A barlangban óriás skorpiók és csontvázak fogják utunkat állni. Ha megvannak a pikkelyek, induljunk vissza Zaskhoz. Ha már jártunk a Testvériség Harcos céhben és már beszéltünk ott Életerős Sulajmannal, akkor kifelé jövet a gyár kapujában fogunk vele találkozni, ahogy ott ácsorog, s amint a közelébe érünk, megszólít minket. Egy alkut ajánl: mivel tudja, hogy sárkánypikkelyért jöttünk ide, nagyon szívesen átveszi tőlünk jó áron. Darabjáért 500 aurát kínál.

1. megoldás
Ha elfogadjuk az ajánlatát, nagyon jól járunk anyagilag, mert 2.500 aurával leszünk gazdagabbak. Azonban ha eladjuk neki a pikkelyeket, akkor Zasknak azt kell hazudnunk, hogy nem találtunk már sárkánypikkelyeket a barlangban, amit gyanakodva vesz tudomásul és nem kapunk tőle több feladatot.

2. megoldás
Ha megtagadjuk az ajánlatát és inkább Zasknak visszük el a begyűjtött sárkánypikkelyeket, akkor ugyan csak 450 aurát kapunk összesen, meg egy jó kis sárkánypikkely csizmát (sebességet növeli 15%-kal!) az egészért, de a kovács további küldetéseket ad nekünk. (Nem kell tartanunk tőle, hogy a harcos céhben csökken a hírnevünk!)


Birodalmi szállítmány - Imperial Delivery

Küldetést adja: Zask

Ha Zasknak adtuk a sárkánypikkelyeket, akkor bizalma jeleként felajánlja, hogy még egy feladatot elvégezhetünk neki, miután kipihentük magunkat. Ez a feladat nem más, mint hogy 5 kardot el kell vinnünk a hatmandori helyőrségre, s át kell adnunk az őrségnek. A kovács azt is elmeséli, hogy a kardok darabja 300 aura lett volna, de mivel késett a leszállítással, így leengedi a végösszeget 1.300 aurára. Vigyük el a cuccot a helyőrségre, adjuk át a kardokat és megkapjuk érte a kért összeget. Ezzel caplassunk vissza Zaskhoz. Továbbítsuk a tenyerébe a pénzt, s megkapjuk érte a jutalmunkat: némi pénzt, meg egy sárkánypikkely csizmát, amit az előző megrendeléséből kimarad anyagból készített. Mivel ezt a feladatot amolyan bizalmi próbának tekintette, és megálltuk a helyünket, valóban a bizalmába avat minket egy újabb kéréssel.


Bajban egy barát - A Friend in Need

Küldetést adja: Zask

Zask egyik nagyon közeli barátja nagy ostobaságra készül éppen. Megkér minket, hogy akadályozzuk meg ebben. Vagy ha túlságosan önfejű, legalább vigyázzunk rá, ha véghezviszi, amit akar. Elég sejtelmesen adja elő a dolgot, azt sem árulja el, kiféle illetőről van szó, csak annyit mond, hogy Cheznaddar egyik háztetőjén lakik. Menjünk a mutatott helyre, s láss csudát, kit találunk ott: Reesat, az "Ittas állapotban" kocsma táncosnőjét, aki Baselnak dolgozik. Igen, valóban ő Zask szóban forgó barátja, s az őrültség, amit el akar követni a következő: a rendkívül jól őrzött templomból el akarja lopni Maliel könnyét (egy hatalmas drágakövet), mert ezt követelik tőle az adóssága fejében. A kivitelezésről először nem hajlandó beszélni, de ha tovább erősködünk, akkor a hatmandori helyőrség előtt kell vele találkoznunk, ahol majd elmondja a részleteket. Természetesen lezárhatjuk a dolgot azzal, hogy nem vállaljuk el, de hát ha már belekezdtünk, csináljuk is végig.
Miután átsegítettük Reesat az első nehéz lépésen, a lány tanácsára hallgatva térjünk vissza Zaskhoz beszámolni a dologról és megnyugtatni az öreg kovácsot, hogy a lány jól van, s mi segítettünk neki. Jutalmul 5.000 aurát ad nekünk.


A harmadik ember - The Third Man

Küldetést adja: Reesa
Hírnév: Giriza Tolvaj céh

SzennyvízcsatornaA terv a következő: ahhoz, hogy behatoljunk a templomba, ismerni kell a járást. Akad egy ember Hatmandorban, aki már többször is behatolt a jól őrzött épületbe, de ezt a Mazon nevű tolvajt most éppen fogva tartják itt, a helyőrségen. Ki kell szabadítanunk, s aztán rá kell vennünk, hogy cserébe segítsen nekünk bejutni a templomba. Ha készen állunk a feladatra, akkor lépjünk be a helyőrség ajtaján, majd mindjárt térjünk le balra, s menjünk a lépcső aljába. Ott álljunk be a sarokba. Ekkor egy jelenetnek leszünk szemtanúi: Reesa egy kamu történettel és néhány csábos pislogással elcsalja az őrt a helyéről. Ekkor menjünk be az őrizeteshez. Rövid csevej után tipegjünk át a szobán és húzzuk meg a kapcsolókart. Ezután lépjünk ki a folyosóra, s ott menjünk ki a másik ajtón (nem azon, ahol most bejöttünk!). Az utcán szemközt kissé jobbra látunk majd egy csatorna lejáratot. Ide fussunk át és ugorjunk le. Itt Mazon átveszi az irányítást, mert állítása szerint jóformán itt nőtt fel, így aztán ismeri a csatornarendszer minden zegét-zugát. Mindjárt futásnak is ered. Maradjunk a nyomában. Egy elágazásnál aztán meglepetésünkre Reesaba botlunk. A leányzó azért jött utánunk, hogy közölje, észrevették a szökést és most lezártak minden csatorna lejáratot, és két-két őrt is állítottak mindegyikhez. Egy varázsló barátnője azonban kisegített minket a bajból, és előkészített nekünk egy teleportot. Mi nem bízunk a teleportban. Ő sem, de nincs más választásunk. Kövessük risza-Reesat. Egy nagy terem előtt megtorpanunk. A termet, ahol a teleport van, ellepték a múmiák. Gyengéden félretoljuk és félmosollyal megnyugtatjuk, hogy majd mi kitakarítunk. És tényleg. Menjünk le a csarnok aljába, és kaszaboljuk össze a pólyás babákat. Mikor az utolsóval is végeztünk, ugorjuk a teleportba, ami egyenesen Reesa lakásába visz minket. Itt néhány szót váltunk Mazonnal, akivel megígértetjük, hogy elhozza nekünk a templomról készített alaprajzot, ami segítséget nyújthat a behatoláshoz. Reesa utasít minket, hogy amíg várunk a fickóra, szóljunk vissza Zasknak, hogy minden rendben van, és ő is él még.


Maliel könnye - Maliel's Tear

Küldetést adja: Reesa
Hírnév: Giriza Tolvaj céh

Hatmandori templom alaprajza az őrök útvonalávalMiután visszaszóltunk Zasknak, ugorjunk vissza Reesahoz. Ekkor megérkezik Mazon, átad nekünk egy alaprajzot, melyen állítása szerint bejelölte az őrök járőr-útvonalát a templomban és azt is elmondja, hogy a belső templomba csak úgy lehet bejutni, ha négy "rejtett" kapcsolót aktiválunk. Ezek a kapcsolók a templom második csarnokában találhatók négy hatalmas szobor talapzatának hátoldalán. Ezzel az információval duráljuk magunkat neki a feladatnak. Kocogjunk el a templom főbejáratához. Itt érdemes egy tisztességes mentés csinálni, majd ahogy haladunk előre, célszerű gyorsmentéseket nyomni, hogy ne kelljen elölről kezdeni az eljárást, ha véletlenül észrevesznek és legyőznek minket az őrök. A folyamat a következő: a szűk főbejáraton úgy kell beosonnunk, hogy az őr éppen a templom belseje felé tartson. Ha a Mazontól kapott térképet megnézzük, azon látszanak az őrjárat útvonalak, a nyilak pedig jelölik egy-egy őr saját menetirányát és területét. Teljesen mindegy, hogy éjszaka vagy nappal hatolunk be, ugyanúgy fognak viselkedni. Miután bejutottunk, a fal mellett próbáljunk meg kiosonni a csarnok jobb vagy bal szélére, hogy az oszlopok takarásában legyünk. Itt aztán kússzunk végig a templom első hajójának végébe. Innen át kell jutnunk a második csarnokba. Ezt hasonlóan kell végrehajtanunk, mint az első hajónál. Itt is célozzuk be a jobb vagy bal oldalt. Itt körbe kell járnunk az egész csarnokot, hogy mind a négy kapcsolót aktiválhassuk. A jobb és a bal oldalon 2-2 nagy szobor van, melynek talapzatán megtaláljuk a célszerszámot. A Mazontól kapott térkép itt is segítség lehet. Ha egy őr észrevesz minket, hívjuk el az oszlopok mögé. Ha szerencsénk van, nem jön több őr. Ha nincs, akkor még 2-3 őr is ránk támadhat egyszerre, ami azért nem jó, mert szívósak, ügyesek és nehéz őket legyőzni.
Földalatti templomSzóval ha meghúztuk mind a négy kapcsolókart, akkor most már lemehetünk a Földalatti templomba. Odalent eleinte Kőőrökkel kell szembenéznünk, de cselesen elbújnak olyan szobrok között, melyek ugyanúgy néznek ki, mégsem az "eleven" fajtából való szobrok. Kizárólag lesújtó fegyverrel lehet megsebezni őket. Először egy kapcsolókar segítségével nyissuk ki a nagy kaput. Ezután egy újabb kapcsolókar segítségével nyissuk ki a következő két kaput. Ez egy cseles rész: ezzel a kapcsolóval ugye az előttünk lévő és a kicsiny kamra másik végében lévő kaput nyitjuk ki, de csak ideiglenesen. Kis idő múltán mindkét kapu becsukódik. Nem kell megijedni. A kamrában egyébként van egy láda, akár azt is kipakolhatjuk. Szóval ennek a kamrának a falán is van egy kapcsolókar, ami az előző kaput nyitja. Ezen át kijuthatunk, hogy újabb kísérletet tegyünk. Miután meghúztuk a kart, ahogy kinyílik a rács, azonnal rohanjunk át a kamrán (futás közben nyomjuk meg a jobb egérgombot), mert kizárólag így lehet itt átmenni. Na, ezután haladjunk tovább a lehetőségek szerint. Egy újabb kapcsolókarral nyissuk ki a következő zárt kaput. Ezután még kolbászolnunk kell egy keveset a Földalatti templomban, majd egyszercsak egy nagy csarnokba érünk, melynek közepén egy hatalmas asztalon ott csillog-villog Maliel könnye. Vegyük magunkhoz. Amint megközelítjük a drágakövet, múmiák lepik el a termet. Kapjuk le őket a tíz körmükről, aztán távozzunk a másik ajtón, ami akkor nyílik ki, mikor végzünk az utolsó múmiával is. Miután a kijáraton elhagyjuk a templomot, Reesa lakásában találjuk magunkat. Adjuk át a lánynak a drágakövet és utána füleljünk, mert meglepő fordulatot vesz történetünk...


Az üzletkötés - The Transaction

Küldetést adja: Reesa

Mivel belátja, mekkora veszélynek tett ki minket, és még mekkora veszély les ránk, ha tovább segítünk neki, rászánja magát, hogy elmondja magáról a teljes igazságot. Maliel könnye nem azért kellett neki, hogy adósságát törlessze, hanem hogy előcsalogassa esküdt ellenségét, Délibábot az árnyékból. Ugyanis Reesa nem más, mint Turs Daram lánya, mert nem fia volt a férfinek, hanem egy lánya. Az a fiú, akit megöltek, Reesa unokaöccse volt, Zask fia, akit Zask ajánlott fel Tursnek azért, hogy fiú örököse lehessen, s ők sajátjukként nevelték Turs leányát. Aztán a tragédia után messziföldre küldték Reesat, hogy ott biztonságban felnőjön. Azonban mikor felcseperedett, megtudta az igazságot és most elérkezettnek látta az időt a vérbosszúra. Mindenét elvette tőle Délibáb, s ezért meg kell fizetnie. Most, hogy tudunk róla mindent, el kell döntenünk, hogy mit teszünk.

1. megoldás
Megmondhatjuk neki, hogy eleget segítettünk már neki és most már nem vagyunk hajlandók részt venni a játszadozásában. Ekkor térjünk vissza Valarin parancsnokhoz és tálaljunk ki neki mindent, amit megtudtunk a gyilkosságok elkövetőjéről.

2. megoldás
Dönthetünk úgy is, hogy tovább segítünk Reesanak. Ekkor el kell kocognunk Nyelvhez (őt abban az épületben találjuk, ahol a "Gyilkossági nyomozás" küldetés kapcsán a fickó próbára tesz minket, csak ezúttal fent lesz a szobájában), s megmondani neki, hogy készen állunk az üzletkötésre, mert megszereztük Maliel könnyét. Ezután a hatmandori kocsma előtt ereszkedjünk le a csatornákba, s keressük meg Reesat. Elkísér minket az üzletkötés helyszínére, ahol állítólag maga Délibáb is jelen lesz. Ezután lejátszódik egy viszonylag hosszú jelenet, melyben megtudjuk, kicsoda Délibáb és újabb választási lehetőséget kapunk...
1. lehetőség
Ha megtagadjuk Reesatól a további segítséget, menjünk Baselhoz és meséljük el neki az egész történtet. Ha van gyomrunk, elfogadjuk tőle a 30.000 aurát, ha nincs, mondhatjuk, hogy lelkiismeret furdalásunk miatt inkább nem fogadjuk el ezt a pénzt.
2. lehetőség
Ha állást foglalunk Reesa mellett, akkor egy rövid jelenetben Reesa végez Délibábbal, majd egy hosszú és kimerítő harc veszi kezdetét, melynek során le kell győznünk Nyelvet. A fickó nem kispályás: minden ellen védelme van, jól bánik a karddal és szívós, mint egy tölgyfa. Viszont a jutalom, ami ránk vár Reesa lakásán a gonoszok legyőzése után, mondhatjuk, hogy "mennyei"... ;-)


Ipari befektetés - Factory Investment

Küldetést adja: Abbas

Ha Cheznaddar északi részén, a Kampóknál járunk, látunk majd ott tanácstalanul, magába roskadva ácsorogni egy fickót, Abbast. Szólítsuk meg, beszélgessünk vele. Kiderül, hogy mindenét elveszítette: a birodalmiak lefoglalták a műhelyét és elkobozták minden szerszámját és bevételét. A társa ugyanis titokban a ellátta a lázadókat fegyverekkel és páncélokkal. Mikor felajánljuk segítségünket, abban állapodunk meg végül, hogy mi most adunk neki 1.500 aurát, hogy újra elindítsa a boltot, s ha sikerül, akkor befektetésünket kamatostul téríti vissza. Abbas tisztességes ember - végre egy! - és ha néhány nap után visszatérünk hozzá a műhelyébe (a képernyőn megjelenik egy erre utaló felszólítás), akkor 1.870 aurát kapunk tőle. Meg egy újabb ajánlatot.


Az ipari termelés bővítése - Expanding Factory Production

Küldetést adja: Abbas

Abbas újabb ajánlata a következő... Mivel sikerült visszaszereznie megrendelői körének nagy részét, ezért már most alig győzi teljesíteni a rendeléseket. Kevés az alapanyag és az alaptőkéből nem tud elegendő mennyiséget beszerezni. Szeretne megkérni minket egy újabb befektetésre: adjunk neki 5.000 aurát. Ez nem kevés, de valóban megéri belefeccölni az összeget. Adjuk oda neki. Néhány nap múlva nézzünk be hozzá megint. Ekkor kapunk tőle 7.700 aurát, meg egy Páviánbőr mellvértet (íjászoknak előnyös). És még egy utolsó lehetőséget egy újabb befektetésre...


Az új műhely - New Factory

Küldetést adja: Abbas

Abbas nagyon optimista a kovácsműhely jövőjét illetően és szeretne terjeszkedni, vagyis kinézett magának egy nagyobb műhelyt. Az egy régi, elhagyatott épület, amit helyre kell hozatni, de ha az megvan, akkor már minden készen áll ahhoz, hogy megszilárdítsa a kovácsműhely jövőjét. Ehhez azonban 20.000 aurára lenne szüksége. Ez igen nagy összeg, de még erre is megéri áldozni, bár nem hoz annyit a konyhára, mint Abbas remélte volna. Ha néhány nap múlva visszamegyünk és érdeklődünk, akkor némileg lelombozódva adja tudtunkra, hogy kicsit elszámította magát. Mindenesetre ad nekünk 30.007 aurát és egy Orrszarvúbőr mellvértet (íjászoknak előnyös). És itt ér véget üzleti kapcsolatunk Abbasszal, de baráti búcsúval mondunk neki istenhozzádot.


Gyógynövény kotyvalékok - Herbal Slops

Küldetést adja: Salah

Ha dél felől közelítjük meg Cheznaddart, akkor a külső házsor déli oldalánál találkozunk egy fickóval, aki rögvest megszólít minket, amint a közelébe érünk. Ő Salah, a helyi gyógyfüves és önkénteseket keres a saját készítésű gyógyszerei kipróbálására. Szép kis summát kereshetünk, ha vállalkozó szelleműek vagyunk. Hát legyünk, ámbár az összeg nem lesz túl nagy. Először egy bőrkeményedésre való kenőcsöt kell kipróbálnunk, ezt vegyük ki abból a ládából, amin ücsörgött a fickó, mielőtt odaléptünk hozzá. Használjuk - jótékony hatására maradandóan növekszik Pontosságunk! Most beszéljünk Salahval.
A következő kence a felfekvéses sebekre való kenőcs, de nekünk ugye nincs ilyen, hát ki kellene próbálnunk olyan betegen, aki sokat fekszik. Erre a legalkalmasabb hely természetesen egy kórház. Menjünk el a Cheznaddartól délre található mezei kórházba. Odafelé menet, mikor már látszik az épület néhány bandita állja utunkat. Megfenyegetnek minket, hogy ne dolgozzunk Salahnak, amely erőfeszítésük természetesen teljesen felesleges. Ezt adjuk tudtukra. Miután végeztünk velük, menjünk tovább. Lépjünk be a földszinti helyiségbe, ott az egyik sarokban szólítsunk meg egy beteg embert. Vele kipróbáltathatjuk a gyógyszert - ő úgy érzi, égeti a bőrét. Most menjünk fel az emeletre, ott találunk majd egy haldokló embert, ő is hajlandó lesz használni - neki valóban enyhíti a kenőcs néhány tünetét. Még egy harmadik betegnek is adjuk oda - ő azonnal látni akarja a feleségét, mert libidója erősen megnőtt. :-) A begyűjtött információval térjünk vissza Salahhoz, aki ezúttal Cheznaddar dél-nyugati csücskében fog ücsörögni, a városon kívül. Számoljunk be tapasztalatinkról.
Az utolsó gyógyszer egy gyógynövénykúra a Vörös halál nevű halálos betegségre. Azért kell nekünk is kipróbálnunk annak ellenére, hogy mi nem kaptuk el, mert tudnia kell, hogy nem ártalmas-e a félrediagnosztizált betegekre. Hát próbáljuk ki, a gyógyszer neve: Harmat. Igyuk meg, majd mondjuk el Salahnak az érzéseinket. Ezzel végére értünk a kísérletezésnek, megkapjuk a fizetésünket. Mivel 120 aurában egyeztünk meg az elején, annyit is kapunk végül - bár némi unszolás után.


Vetőmag ügylet - Seed Shop

Küldetést adja: Salah

Kicsit még beszélgessünk Salahval, akkor megtudhatjuk, hogy Salahnak egy igen ritka növényi magra van szüksége, hogy termessze kertjében, mert ez a növény az alapanyaga a Harmatnak - az egyetlen gyógymódnak, ami viszonylag olcsó és ha nem is gyógyítja, de enyhíti a Vörös halál nevű betegség tüneteit. A Vörös halál betegség azoknál alakul ki főleg, akik a verita bányákban dolgoznak és belélegzik a kristályport, ami így először a tüdőben rakódik le, majd sorra megtámadja az összes belső szervet. Szinte lehetetlenség kiüríteni a szervezetből. A Harmat hatása azonban az, hogy a verita apró kristályait elporítja, s így az fel tud szívódni a szervezetben. Persze ez nem teszik a birodalmiaknak, akik kézben akarják tartani a mindenek feletti hatalmat - így azt is ők akarják eldönteni, kit gyógyítanak meg és kit nem. Ezért a Vörös halálra való legális gyógyszert katonai raktárakban tartják és kizárólag a birodalmi katonákat gyógyítják meg. És ugyanezen okból tiltanak be minden olyan alapanyagot, ami csak felhasználható e betegség kezelésére. Így tehát azok a ritka magvak, melyekre Salahnak szüksége van, drágák is és csak feketén lehet őket beszerezni. Van neki egy beszállítója, úgy hívják: Ammar, a Baobab. Menjünk el a cheznaddari kocsmába, ott üldögél a fura figura az asztalra borítva - ugyanis tökrészeg. :-) Igen hosszasan lehet vele dumcsizni. Bájosan az anyukájának néz minket, s elsőre 20.000 aurát akar kérni, de mivel az anyukája vagyunk, ezért odaadja nekünk 900 auráért. Salahtól 800 aurát kaptunk e célra, de hiába fenyegetjük meg Ammart, nem adja olcsóbban. Adjuk hát oda neki a 900 aurát, megkapjuk a magvakat és még egy kis levezető párbeszédben is részünk lehet. Vigyük el a magokat Salahnak, aki ezúttal Cheznaddar északi kapujánál egy padon húzza meg magát.


A beteg nagynéni - Sick Aunt

Küldetést adja: Salah

Most, hogy minden megvan a Harmat elkészítéséhez, szeretné kipróbálni egy valóban beteg emberen. Ő pedig nem más, mint a saját nagynénje, akit nagyon szeret, de sajnos elkapta a Vörös halál betegséget. Átad nekünk egy üvegcse Harmatot, ezt kell elvinnünk Karimanak, aki Daxialsban él, a Hatmandortól keletre található kicsit faluban. Azt is a lelkünkre köti, hogy játsszuk el egy orvos szerepét, mert a néni nem hisz semmiféle mágikus gyógymódban és rendkívül bizalmatlan mindenkivel szemben. Hát próbáljuk meg. Menjünk el a faluba, keressük meg Karima házát (az, amelyik előtt a zenész ül), lépjünk be. Kissé rideg fogadtatásban részesít minket, de igyekezzünk udvariasak lenni. Valóban nem bízik meg bennünk, nem nézi ki belőlünk, hogy tényleg orvosok vagyunk. Csak akkor lesz hajlandó bevenni az orvosságot, ha megkeressük neki a pincéjében azt a receptet, amit egy doktor írt fel neki és hitelesen felolvassuk. Nem kell izgulni. Tipegjünk le a pincébe, pakoljuk ki a ládát, olvassuk le a Bevásárló listát. Mert hogy az a bizonyos "recept" nem más, mint egy bevásárló lista. Ezt mutassuk meg Karimanak is, aki bevallja, hogy már nem a régi a látása, de mivel valóban ilyen kitartóak és kedvesek voltunk hozzá, biztosan nem valami csaló gazember vagyunk. Hajlandó meginni a gyógyszert. Ezután elcsendesedik és leheveredik az ágyára. Induljunk el vissza Salahhoz. Mikor odaérünk, a képernyőn egy felirat tudatja velünk, hogy akaratlanul megöltük Karimat. Nem tudjuk eldönteni, hogy Salah direkt mérget küldött neki, mert meg akarta szabadítani nagynénjét örök szenvedéseitől (rendesen hipochonder volt szegény), vagy tényleg a gyógyítás volt a szándéka. Mivel a Harmat másik alapanyaga maga a verita, így sosem lehet majd tudni, hogy az az adag megöli vagy meggyógyítja majd a beteget - ami egy Vörös halálban szenvedő embernél jóformán mindegy. Felajánl nekünk egy kisebb összeget, s bár először nem akarjuk elfogadni - mégiscsak megöltük a nénikéjét -, végül mégis ránk tukmálja.


Az igazság keze - Hand of Justice

Küldetést adja: Salah

Az iménti beszélgetést tovább fűzve kiderül, hogy immár Salah meg mi is életveszélyben vagyunk. Ugyanis lefülelték a Harmat-üzletet. A felderítést egy olyan ember végzi, aki nem ismer se istent, se embert, mikor szagot fog. Kegyetlen és szinte halhatatlan - állítólag a szívét maga Gandohar erősítette meg egy verita kristállyal. Így aztán a fickó 90 éves létére teljes egészségnek örvend, bár régebben egy kínvallatás során levágták az egyik karját, de annál elszántabban szolgálja a császárt, kinek védelmében akkor nem árult el semmit. Mostanra mindenki féli a nevét: Zul Figar. Ez az ember elkapta már Ammar és kifaggatta mindenről, végül megölte. Mivel Salah ismeri Ammar állandó állapotát (tökrészeg), sejti, hogy nem nagyon tartotta csukva a száját. Márpedig ő annak idején mindent elmondott barátjának, így aztán szinte egyenes út vezet hozzá, tőle pedig mihozzánk. Így a legjobb megelőzni a bajt - menjünk el egyenesen a baj forrásához. Keressük fel Zul Figart cheznaddari otthonában. Rövid beszélgetés után kiderül, itt nincs értelme a szónak, csakis a cselekvésnek. Kemény ellenfél, védekezzünk sokat, így nem tud minket megsebezni. Használjuk az ellentámadást és a védekező állás áttörését. Miután legyőztük, vegyünk el tőle mindent - legértékesebb zsákmány lehet a szíve, mely valóban zöldes-sárgás fényben ragyog és a fegyverek erősítéséhez úgy használhatjuk, mint a kristályokat! Térjünk vissza Salahhoz, aki most már Cheznaddar észak-keleti csücskében vár minket. Adjuk tudtára, hogy most már biztonságban van, de mégis az lenne a legjobb, ha elhagyná Cheznaddart, mert Zul Figar halála után még biztosan próbálnak majd nyomozni. Ezzel végleg elbúcsúzunk Salahtól.


Édes bosszú - Sweet Vengeance

Küldetést adja: III. Isidore Jules

Földalatti csarnokE fura nevű emberrel a cheznaddari kocsmában találkozunk akkor, ha Halhinban az "Éhínség" című küldetés vége fel úgy döntünk, megöljük Selent. Amint mellé érünk, automatikusan megszólít minket és gyakorlatilag visszautasíthatatlanul meghív minket, hogy találkozzunk megbízójával, aki már ég a vágytól, hogy találkozhasson velünk. Ha már ilyen kedvesen invitáltak, nem mondhatunk nemet. Menjünk el a Cheznaddartól dél-keletre lévő hosszúkásan benyúló völgybe, ahol megtaláljuk azt a Földalatti csarnokot, ahol Isidore megbízója vár minket. Odalent a fickó fogad minket, kövessük őt egy nagy kerek csarnokba. Itt Seleh szelleme vár ránk, ő Isidore titokzatos megbízója. Bosszút akar állni, amiért megöltük őt. Rövid párbeszéd után Selen és Isidore vízköpővé változik és menten megtámadnak minket. Végezzünk velük. Ezzel vége a közjátéknak, bár nem utoljára találkozunk a Mangano családdal...


Hatmandor és Cheznaddar környéke


Mirrd bosszúja - Mirrd's Revenge

Küldetést adja: Mirrd

Ez a küldetés csak akkor merül fel, ha "Az ártalmatlanítás" küldetés során úgy döntünk, megöljük Jarradot. Ezután amikor a Déli kapuhoz érünk utazásaink során, egy fiú vár ránk a kapu előtt. Automatikusan megszólít minket és mindenféle körítés nélkül közli, hogy ő most bosszút áll a fivérén. Azért annyit még elárul, hogy Jarrad volt a fivére, majd a segítőtársával együtt ránk támad. Nem súlyos ellenfél. Ez a történet ennyi volt.


Megszentségtelenített szentély - Desecrated Shrine

Küldetést adja: Tobias, a Tuskó

Megszentségtelenített szentélyEz a küldetés csak akkor merül fel, ha Tobias, a Tuskó átvert minket a "A Csempészek átjárója" küldetésben és a "Régi sebek" küldetésben megöljük Kaszást. Ha mindkét feltételnek eleget teszünk, akkor a csatornából kifelé menet találkozunk Tobiasszal, a Tuskóval, aki hálából, hogy egyik legnagyobb ellenségét - vagyis Kaszást - megöltük, megmutat egy olyan helyet a térképen, ahol rendkívüli kincsekre tehetünk szert. Persze veszélyes lehet odamenni, de ha vállaljuk a kockázatot, meglesz érte a jutalmunk. Ez a hely egy Megszentségtelenített szentély, ami hemzseg a Halállovagoktól. Tisztítsuk meg a szentélyt. A zsákmány valóban megérte a fáradozást.


Az áruló - The Traitor

Küldetést adja: A Kapitány

Miután elvégeztük a Kapitánynak a "Gorlag átka" küldetést és megejtettük a levezető párbeszédet, szólítsuk meg ismét a fickót. Ekkor diszkréten előadja kérését: vonjuk ki a forgalomból egyik emberét, akire erősen gyanakszik, hogy áruló. Előad egy történetet, hogy egyre-másra fuccsolnak be a rajtaütéseik, s kiderítette, hogy egy Imran nevű fiatalember áll a dolgok mögött. Mivel az ügyet csendben kellene elintézni, megkér minket, hogy tegyük meg neki ezt a szívességet. Jutalmat is ígér. Mielőtt elmegyünk, rámoljuk ki a Kapitánytól (szemből nézve) balra lévő ládát, olvassuk el a leveleket. Ezután menjünk el Imran házához, ami kissé délre van a Kapitány sátrától a faluban. Menjünk be. Itt is rámoljuk ki a ládát, olvassuk el a leveket. Ebből rögvest képet kaphatunk, milyen viszony fűzi a Kapitányt Imranhoz. Ezután beszéljünk Imrannal, aki az emeleten található. A fiatalember szelíden fogad minket, mint aki már sokadszorra kerül ilyen helyzetbe. Finoman megfogalmazza, hogy tud valamit, s a Kapitány attól való félelmében, hogy ez napvilágra kerül, időről időre elküld valakit, hogy megölje őt. Eddig még mindig bevált, hogy ő szépen lelép egy időre, addig a lázadók vezére megnyugszik, aztán majd visszajön.

1. megoldás
Ha a levelek és Imran vallomása után mégis úgy döntünk, megöljük a srácot, akkor a gyilkosság után térjünk vissza a Kapitányhoz. Mondjuk el neki, megtettük, amire kért minket. Ő teljesen kétségbeesik és magába zuhan, de megadja az ígért összeget.

2. megoldás
Ha figyelembe vesszük a levelekből és Imrantól megszerzett információkat, hagyjuk távozni a srácot. Menjünk vissza a Kapitányhoz és mondjuk meg neki kereken, hogy máshogy intéztük a dolgot, mint ahogy ő szerette volna. Meglepetésünkre ő boldogan fogadja a hírt és megduplázza a megbízás elvégzéséért beígért összeget.


A kristályok tombolása - Crystal Rage

Küldetést adja: belépés a Birodalmi verita bányába a II. fejezetben

Birodalmi verita bányaA II. fejezetben jöjjünk el újra Hatmandorba, és lépjünk be a Birodalmi verita bányába. A képernyőn megjelenő üzenet is értesít minket arról, hogy furcsa hangokat hallunk a bánya alsó részéből felszűrődni. Le kell mennünk megnézni, mi ez. Menjünk el ahhoz az ajtóhoz, ami egészen eddig zárva volt, most nyitva találjuk. Amikor belépünk, hamarosan szembesülünk azzal, hogy kristály gólemek egész hadserege támadt fel a bánya alsó részében. (Valószínűleg nem véletlen, ha összefüggést vélünk felfedezni a Kapitány és a Dattan mester által feltámasztott kristály gólem hadsereg között...) Ahogy haladunk előre és egyre mélyebbre hatolunk a bánya alsó részében, egyre több kristály gólemmel találjuk magunkat szemközt. Nagyon nehéz legyőzni őket még egyenként is, tehát mindenképpen próbáljuk meg őket elvonni egymástól. A zsákmányolt kristály kardokat, fejszéket és pajzsokat szinte esélyünk sem lesz használni a játékban, mivel mindegyik 56-os szintet követel meg, ami csak nagyon hosszadalmas és unalmas munkával érhető el - és persze mire odáig eljutunk, már nem lesz értelme ilyen fegyverek viselésének. :-) Annál jobb viszont eladni őket. Amikor az utolsó kristály gólemmel is végeztünk, a barlangot megtisztítottuk és ezzel gondoskodtunk arról, hogy a gólemek ne szabadulhassanak el az egész bányában veszélyeztetve ezzel minden ártatlan bányász életét.

 

Minden jog fenntartva © 2008 - 2015 2worlds.hu

Lap tetejére

Design by Next Level Design
Lizenztyp CC

Módosította: Ardea

A weboldalunkon cookie-kat használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk. . Részletek.

.

EU Cookie Directive Plugin Information