Céhes küldetések Nyomtatás

Első és legfontosabb megjegyeznivaló, hogy a Two Worlds II-ben minden céhnek minden feladatot teljesíthetünk, nem fog károsodni a másik céhnél a hírnevünk. Ez abból ered, hogy minden céh csak a maga bajaival foglalkozik, csak ezekre akar megoldást találni, de ezek a "megoldások" nem a másik céh kárára mennek.


Céhházak

Ravasz módon mindössze 3 céhházat jelöl a térképünk: a Mágus céhházat, a Kereskedő céhházat és a Harcos céhházat. Ezek közül a Harcosok és a Kereskedők céhházát ismerik el hivatalosan, a Mágus céhet "elméletileg" Gandohar már korábban feloszlatta. Így ne csodálkozzunk, hogy mindössze néhány kereskedni vágyó mágust és egy vaksi könyvtárost találunk ott.
A Tolvaj céh és a Nekromanták az úgynevezett "hirdetőtáblák" segítségével adják feladataikat és az ezek mellett található ládákban helyezik el a jutalmakat. Ez egy teljesen új rendszer a játékban, de ötletes megoldás. Ezen kívül akad még néhány küldetés a játékban, ami növeli hírnevünket ezeknél a céheknél, főleg amikor lent járunk a cheznaddari szennyvízcsatornákban.


Lóversenyzők és az Aréna

Itt még meg kell említenem két olyan frakciót, melynek nincs túl nagy szerepe a játékban, mégis rangokat lehet elérni, ha bizonyos küldetéseket megcsinálunk. Az egyik ilyen a Lóversenyzők, a másik az Aréna. (Itt most mindkét esetben az egyedi játékos módról van szó!)

A Lóversenyzők - fogalmazzunk így - céhében csakis a szavannán lovagolva érhetünk el eredményeket, mivel az egyedi játékos módban máshol nincs lehetőségünk lovagolni. (A multiplayer módban van egy külön lovas csapatjáték is.) Miután minden lovaglós küldetést elvégeztünk Halhinban és Bayanban, hírnevünk a Lóversenyző közösségben 40 lesz (a 100-ból). Nekem eddig ennél tovább nem sikerült jutnom, mivel más küldetést még nem találtam, ami a ranglétrán való feljebb lépést elősegítené. Ha valakinek erre nézve van valami építő jellegű ötlete vagy még inkább tapasztalata, ossza meg velünk a Fórumban. Máskülönben az is lehet, hogy a játék bugos és nem megfelelően számolja a hírnév pontokat. Mindenesetre a Lóversenyző közösségben a következő rangok érhetők el:

HírnévRang
0Egyszerű istállófiú vagy
10Nem esel ki a nyeregből
20Megfelelő lovas vagy
30Természetes kapcsolatod van a lovakkal
40Az istállófiúk nagy tisztelettel beszélnek rólad
50Ifjú lovasok vágynak a tehetségedre
60Mintha a nyeregbe születtél volna
70Közismert lovas vagy
80Csak a paripádé vetekszik a hírneveddel
90Lovaglómester vagy
100??? (nem találtam erre utaló kifejezést, mert hiányzik a listából;
meglehet, hogy ezért is "bugos" ez a része a játéknak)

Az aréna harcokat egy nagy küldetés-csokorban ("Az aréna") kell elintéznünk. Persze nem kell egyszerre letudni az összes mérkőzést, ha valamelyikhez még gyengének érezzük magunkat, elmehetünk tápolni a hősünket, hogy szert tegyünk a győzelemhez szükséges tulajdonságokra és képességekre. Az Aréna akkor nyílik meg számunkra, amikor Basel mesél róla, miután teljesítettük minden küldetését. Akkor néhány szóval megemlíti, hogy szoktak aréna harcokat rendezni a Testvériség Harcos céh gyakorlóterén az alagsorban. Ezután ha lemegyünk oda, akkor egy kis beugróban megtaláljuk Harunt, aki a jelszó megadása után megrendezi nekünk a fokozatosan nehezebbé váló küzdelmeket. Ha a küzdelmekből győztesen kerülünk ki, hírnevünk a Harcos céhnél és az Arénában egyszerre növekszik. Az Arénában elérhető rangok a következőképpen alakulnak:

HírnévRang
0A Korcs
10A Felszarvazott
20A Kölyök
30A Zöldfülű
40A Besorozott
50A Vetélytárs
60A Kihívó
70A Bajvívó
80A Zúzó
90A Hódító
100A Bajnok


Kereskedők

Természetesen a hírnév növekedése kihat a céhek saját kereskedőire, hiszen minél magasabb a hírnevünk egy adott céhben, annál olcsóbban kaphatunk meg tőlük dolgokat, s annál jobb árat kínálnak a mi portékánkért. Lehet persze seftelni, ahogy a csövön kifér, ha valaki arra van utalva, hogy valahonnan nagyobb összeget kell összeszednie, de ez - főleg a játék elején - elég nehéz feladat. Az általában elég egyértelmű, hogy egy-egy kereskedő milyen árucikkekkel foglalkozik: a harcos céh kereskedői rendszerint páncélokkal és fegyverekkel foglalkoznak, a mágus céh árusai többnyire varázskártyákat és mágus felszereléseket árulnak, a kereskedő céhé minden más termék (élelmiszer, textiláru stb.). A tolvaj céh munkatársai azok a "Polgárok", akik magányosan ácsorognak lehetőleg eldugott helyeken, házak mellett és nem kiabálnak, integetnek az ember után. Náluk érdemes tolvajkulcsot, bombákat, csapdákat vásárolni, ha már előreléptünk a ranglétrájukon, mert ebben nyilván ők a profik.


Hirdetőtáblák és munkaközvetítők

Amint azt már említettem, igen ötletes dolog volt a játékba így interpretálni a céhes küldetéseket. Így többnyire nincsenek adott személyekhez kötve, hanem amolyan "mindent egy helyen" - megoldással intézhetjük a céhes küldetéseket. A játékban négy hirdetőtábla található: a Mágus céhházban a könyvtárban, Hatmandor kapuja előtt, Új-Ashosban a keleti kijáratnál és Ashos elveszett városában. A romvárosban lévő táblától eltekintve mindegyik mellett áll egy-egy közvetítő, akik elmagyarázzák a hirdetőtáblára kitett szerződések teljesítési feltételeit. A Mágus céh könyvtárosa nemes egyszerűséggel kiteszi a táblára a hozzájuk beérkezett kéréseket. Bad Yi, a hatmandori hirdetőtábla gazdája, elmondása szerint új vállalkozásba kezdett: munkaközvetítő lett. Ő kiteszi a megbízók által papírra vetett munkákat a táblára, s ha mi leszedjük ezeket a szerződéseket, és elvégezzük a bennük foglalt feladatokat, akkor a kapott jutalomból ő leveszi a részét, a többit pedig a hirdetőtábla melletti ládába helyezi. Így juthatunk egyébként a legtöbb egyedi felszereléshez a játék során. Új-Ashosban Des Mon ugyanez a kategória, még utal is kollégájára. A romvárosi hirdetőtábla már más lapra tartozik. Értelemszerűen itt nincs senki, aki közvetítsen, hiszen mindenki odaveszett a Mocsár keletkezésekor. Azonban még kint maradt néhány szerződés a táblán. Ezekért egyértelmű, hogy nem fogunk semmiféle jutalmat kapni, hiszen valószínűleg már azok sem élnek, akik a megbízásokat adták. Viszont megéri őket teljesíteni, mert nem kevés xp-vel gazdagodhatunk a feladatok elvégzése során.


A céhek elérési sorrendjéről

A céhek listában feltüntetett sorrendje nem egyezik meg azzal, ahogyan a játékban utunkba kerülnek. Az első, amit a legkönnyebben elérhetünk, a Mágus céhház, ami a Hatmandorba vezető út mentén található. Itt vehetjük fel az első céhes küldetéseket, melyek természetesen inkább a mágus és nekromanta körökből valók.
A második hirdetőtábla, amit megtalálunk, a hatmandori. Itt előfordulhat egy "kis" bug. Ugyanis ha azonnal felmegyünk a Harcos céhházhoz vezető úton és belefogunk egy hirtelen jött küldetésbe ("A megzavart temetés"), akkor előfordulhat, hogy a hatmandori hirdetőtábláról levehető első 3-4 küldetés ugrik! Így tehát azt javaslom, hogy kizárólag akkor induljunk el a Harcos céhház felé, mikor Bad Yi már megjelent a hirdetőtábla mellett (ez azután van, hogy Gart Valarin parancsnok engedélyt ad a városba való belépésre) és levettük onnan az első néhány küldetést!
Miután ezt megtettük, mehetünk a Harcos céhház felé is, ami Erimos észak-nyugati csücskében van, vagy a Kereskedő céhház felé, ami Hatmandorban található, de csak akkor léphetünk oda be, ha egy küldetést elvégeztünk már a kereskedőknek ("Ellopott holttest").
Mint azt már említettem, a tolvaj céhnek és a nekromantáknak nincs saját céhházuk, de küldetéseiket innen-onnan így is megkapjuk. A mágusok hirdetőtábláján keresztül igen hamar hozzájutunk az első nekromanta küldetéshez ("Fekete gyertyák"), míg a tolvajok első feladata számunka ("Hívatlan vendégek") a hatmandori tábláról kerül hozzánk.

Az alábbi sorrend tehát inkább amolyan szokáson alapuló sorrend, ahogy a különböző céheket emlegetni szoktuk népszerűségükhöz mérten.


Az alábbi küldetés gyűjtemény rendkívül hasznos lehet azok számára, akik nem szeretnék végigolvasni a Harcos céhhez tartozó teljes leírást, vagy csak bizonyos küldetésekhez keresnek megoldást.

Vegyétek figyelembe, hogy a végigjátszás SPOILER (vagyis erősen élményrontó)!!!


Szerződéses hírnév - Contract for Fame
A megzavart temetés - Interrupted Burial
A vér kötelez - Bound of Blood
A vadászat - Hunt
Elátkozott vér - Cursed Blood
Az aréna - The Arena
Az aréna I. - Gladiátor - The Arena I - Gladiator
Az aréna II. - Íjászok - The Arena II - Archers
Az aréna III. - A törp - The Arena III - The Dwarf
Az aréna IV. - Gepárd idomár - The Arena IV - Cheetah Trainer
Az aréna V. - A Halálos hármas - The Arena V - The Deadly Three
Az aréna VI. - Nekromanta - The Arena VI - Necromancer
Az aréna VII. - Mamutpók - The Arena VII - Mammoth Spider
Az aréna VIII. - Vérlény - The Arena VIII - Werebeast
Az aréna IX. - Bajnok mágus - The Arena IX - Champion Mage
Az aréna X. - Küklopsz - The Arena X - Cyclops
A tengerparti fiúk - The Beach Boys
Az ashosi hódbűvölő - Pied Piper of Ashos
Sárkányraptor park - Drakonai Park
A falucska - The Hamlet
A hét fivér - The Seven Brothers
Rovaridomár - Insect Tamer


Az alábbi küldetés gyűjtemény rendkívül hasznos lehet azok számára, akik nem szeretnék végigolvasni a Kereskedő céhhez tartozó teljes leírást, vagy csak bizonyos küldetésekhez keresnek megoldást.

Vegyétek figyelembe, hogy a végigjátszás SPOILER (vagyis erősen élményrontó)!!!


Fekete piaci kereskedők - Black Marketeers
Ellopott holttest - Stolen Corpse
Állatok kizsigerelése - Eviscerating Creatures
Tápláló étrend - Nutrious Diet
Pókverem - Spider's Lair
Mágia: a kertészkedés - Magic: The Gardening
A nőstény vízköpő - The Gargoyless
A kincs élvezete - Pleasure of Treasure
Érzelmi teher - Emotional Luggage
Apám műhelye - Father's Workshop
A maradványok kimentése - Remain the Remains


Az alábbi küldetés gyűjtemény rendkívül hasznos lehet azok számára, akik nem szeretnék végigolvasni a Mágus céhhez tartozó teljes leírást, vagy csak bizonyos küldetésekhez keresnek megoldást.

Vegyétek figyelembe, hogy a végigjátszás SPOILER (vagyis erősen élményrontó)!!!


A megzavarodott kedvenc - Aberrant Pet
Pálmaliget - Palm Grove
Váratlan veszély - Unexpected Danger
Fegyverzet - Weaponry
Strucctollak - Ostrich Feathers
Kirúgott mágus - Expelled Mage
Megszállottság - Obsession
Halálos óra - Death Clock
Tudományos pályafutás - Science Career
Tudományos ösztöndíj - Science Grant
Telepatikus adóvevő - Telepathic Sender
A gonosz hatása alatt - Evil Influence
A testvér ládái - Brother's Chest
Csontpálca - Bone Wand


Az alábbi küldetés gyűjtemény rendkívül hasznos lehet azok számára, akik nem szeretnék végigolvasni a Tolvaj céhhez tartozó teljes leírást, vagy csak bizonyos küldetésekhez keresnek megoldást.

Vegyétek figyelembe, hogy a végigjátszás SPOILER (vagyis erősen élményrontó)!!!


Hívatlan vendégek - Unsolicited Guests
Állhatatos őrök - Persistent Guards
Családi ékszerek - Family Jewels
Kivásárlás - Buyout
Szellemek vámja - Ghost's Toll
Nagy durranás! - Kaboom!
A Sas feje - Aquila's Head
Kivégzés - Execution
Kiképző terem - Training Hall


Az alábbi küldetés gyűjtemény rendkívül hasznos lehet azok számára, akik nem szeretnék végigolvasni a Nekromancia céhhez tartozó teljes leírást, vagy csak bizonyos küldetésekhez keresnek megoldást.

Vegyétek figyelembe, hogy a végigjátszás SPOILER (vagyis erősen élményrontó)!!!


Fekete gyertyák - Black Candles
Az új ruha - The New Clothes
Kutyaélet - Dog's Life
Rothadó csontváz - Rotting Skeleton
Az ashosi teadélután - The Ashos Tea Party
Agygyűjtemény - Brain Collage
Elah varázskönyve - Grimoire of Elah
Jól vagyok! - Feeling Well
Esernyő mese - Umbrella Story
Félbehagyott szertartás - Suspended Ritual

 

A weboldalunkon cookie-kat használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk. . Részletek.

.

EU Cookie Directive Plugin Information