III. fejezet - Tír Geal átka Nyomtatás

Tír Geal mocsara


Irány a mocsár - Into the Swamp

Küldetést adja: Ghortarius

Ez nem túl megerőltető feladat. Csupán annyit kell tennünk, hogy bemegyünk Ghortarius hálótermébe és a teleportja segítségével átugrunk Tír Gealba. Megérkezünk Inisith mocsárvidékére. Minden csöndes és kihalt. Sehol egy lélek. Különös. Ezen megállapítás után induljunk el a falu felé vezető úton. (Ha felfelé, keletnek akarunk menni, nem jutunk el sokáig. Egy láthatatlan fal minduntalan visszadob minket.) Abban a pillanatba, mikor elérjük Tír Geal falu határát, a küldetés teljesül, s egy újabbat kapunk.


Az első találkozások - First Encounters

Küldetést adja: ...

A faluba belépvén azt vesszük észre, hogy minden ajtó, ablak zárva van, sehol egy teremtett lélek. Vészjósló a némaság ebben a faluban, mégis nem tűnik lakatlannak. Egyetlen embert találunk, aki egy szekér kerekét barkácsolja. Szólítsuk meg. Nem lesz boldog, sőt még le is szid minket, hogy minek kellett nekünk idejönni, mert így biztos megzavartuk őket és majd megint támadni fognak. Hogy kik és miért, azt már nem tudjuk kiszedni belőle. Közli velünk, hogy beszéljünk a pappal, úgyis látni akar minket. Hát ez ennyi volt...


A pap - The Priest

Küldetést adja: Aidan

Menjünk néhány lépést a templom felé, s a bejáratnál Garadel, a pap fogad minket. Néhány nem túl barátságos szó után nagyjából képet kapunk a helyzetről, hogy a falut folyamatosan fenyegetik az élőhalottak, akik időről időre megtámadják az embereket. Ilyenkor egy szertartást kell elvégeznie, amely védőburkot von a falu köré, ami megakadályozza a zombikat abban, hogy behatoljanak a házak közé. Egyelőre ennyit tudunk meg, ez elég is. A szertartáshoz szüksége van egy amulettre, méghozzá pontosan olyanra, mint amilyen Aidannek van.


A pap és az amulett - The Priest and the Amulet

Küldetést adja: Garadel

Szóval van ez az amulett, ami furcsa módon viselkedik. Kéken felfénylik, amikor Ő a közelben van, és ez segít abban, hogy elkerülhessék Őt. Mivel jelenleg Aidan az egyetlen, aki képes ellátni a falut élelemmel és a szükséges alapvető dolgokkal, így ő hordja magánál. Amikor beszélünk vele, s megpróbáljuk szép szóval elkérni tőle, pontosan erre hivatkozva nem adja oda nekünk. Hiszen ha ettől megválik, nem fogja észrevenni, ha Ő közeledik, tehát nem mer majd kimenni a mocsárba, a falu népe pedig éhen fog halni. Ez nem jött be. Ezt a küldetést azonban mégis két módon lehet megoldani.

1. megoldás
Ha teljesítünk egy egész sor küldetést, amelynek végén hozzájutunk egy ilyen amuletthez. Ezek a küldetések: "Aidan amulettje", "Culainn, a kovács", "Ments meg!", "Varjú-tó", "Az elsüllyedt fémrúd", "Az elátkozott kripta", "A temetői szörnyeteg" és "A szörnyeteg amulettje".

2. megoldás
Miután teljesítettük az "Aidan amulettje", a "Culainn, a kovács" és a "Ments meg!" küldetéseket és megkapjuk a "Varjú-tó" küldetést is, a legegyszerűbben úgy juthatunk ki a Varjú-tó nevű helyre, ha átvágunk a falunk déli irányban, majd kisétálunk a házak között. Ezen az úton azonban óhatatlanul is elhaladunk a szekeret fabrikáló Aidan mellett, mire ő automatikusan megszólít minket. Megragadhatjuk az alkalmat, és mikor ismét megkérdezi tőlünk, hogy megtaláltuk-e már az amulettet, rákérdezhetünk, hogy tényleg ennyire nem akarja odaadni nekünk azt a vackot? Erre ő némileg húzódozva visszakérdez, hogy mi a garancia rá, hogy vissza is fogja kapni a szertartás végeztével. Ha ekkor azt feleljük neki, hogy nincs rá semmi garancia, de a falu védelmében cselekszünk, akkor meggondolja magát és mégis odaadja nekünk az amulettet, mivel látja, hogy őszinte, igaz emberek vagyunk. (Ha azt feleljük, hogy a szavunkat adjuk, akkor képtelen elhinni, hogy ez így lesz, és nem is adja oda a nyakbavalót.)

Tehát miután így vagy úgy hozzájutottunk az amuletthez, térjünk vissza Garadelhez, aki köszönettel átveszi és nekifog a szertartásnak, majd ad nekünk egy újabb küldetést.


Aidan amulettje - Aidan's Amulet

Küldetést adja: Garadel

Fent említett okokból Aidan nem lesz hajlandó nekünk adományozni kedvenc amulettjét, ellenben felvet egy alternatív megoldást. Elmesél egy történetet arról, hogy ő hogyan tett szert erre az amulettre: van egy kripta, melynek a tetején volt egy villámhárító. Ez sokszor vonzott oda villámokat, s akkor mindig feléledt egy szörnyeteg, akinek a nyakában volt egy ilyen amulett. Mivel túl sokszor történt ilyen eset, ezért leszedte a fémrudat a kripta tetejéről és behozta a faluba. Odaadta Culainn-nak a kovácsnak, hátha fel tudja használni hulladéknak. Innen ő már nem tudja, mi történt ezzel a rúddal. De ha még nem használta fel az öreg, akkor esetleg mi is megidézhetünk vele egy villámot a kriptánál, hogy megjelenjen a szörny és szerezhetünk tőle ilyen amulettet.


Culainn, a kovács - Culainn the Blacksmith

Küldetést adja: Aidan

Hordjuk el magunkat a falu észak-nyugati szélére, ahol megtaláljuk Culainnt, amint egy pici pocsolyánál vizet akar venni magának. Amikor megközelítjük, megjelenik egy élőhalott és egy mini küldetés keretében meg kell őt szabadítanunk tőle. Ezután kikérdezhetjük a kovácsot arról a bizonyos fémrúdról, s ő elmeséli, hogy eleinte nem akarta beolvasztani, de egyre csak vonzotta a villámokat, ami immár a falura volt veszélyes. Dühében fogta hát és kivitte a mocsárba, majd behajította egy Varjú-tónak nevezett "pocsolyába". Ha van merszünk, onnan kiszedhetjük.


Ments meg! - The Rescue

Küldetést adja: Culainn

Ez az a miniatűr küldetés, ami akkor merül fel, mikor megközelítjük Culainnt, a kovácsot és a vízből kiugrik egy zombi és megtámadja őt. Vágjuk le a zombit, és ezzel készen is vagyunk.


Varjú-tó - Crow's Puddle

Küldetést adja: Culainn

Szóval ott tartottunk, hogy el kell zarándokolnunk a Varjú-tónak csúfolt kis bokáig érő mederhez, ahol magunkhoz kell vennünk a kripta villámhárítóját. Menjünk oda. Amint a tóhoz érünk, a küldetés teljesül.

Megjegyzés: ha a falun átvágva közelítjük meg a Varjú-tavat, Aidan megszólít minket és lehetőségünk van rövid úton hozzájutni az amuletthez, amit a pap kér. Ld. "A pap és az amulett" küldetés 2. megoldása.


Az elsüllyedt fémrúd - The Sunken Spire

Küldetést adja: ...

Gyanús lehet, hogy a rúd közelében semmi se moccan, mikor megközelítjük. Nem is... Majd mikor felvettük! Akkor kapásból vagy öt zombi hörög fel a vízből és azonnal ránk támad. Aprítsuk fel őket, majd induljunk el szépen a kripta felé, amit a térképünk is jelöl.


Az elátkozott kripta - The Cursed Crypt

Küldetést adja: ...

Ezek már egymásból nyíló küldetések, igazából nem adja őket senki. Tehát az amulett megszerzése érdekében el kell vinnünk a megszerzett villámhárítót a régi kriptához. Utunkon szép számmal lesznek különféle zombik, ilyen-olyan élőhalott lények, óriás darazsak és még mammutpókok is. Ha kalandos utunk jelen céljához érünk, és megközelítjük a Régi kriptát, egy igen rövid bejátszást láthatunk, amikor a villámhárító felkerült a kripta tetejére és az azonnal becsapó villám feléleszt egy Nagy zombit. A küldetés ezzel teljesül, kapjuk a következő feladatot.


A temetői szörnyeteg - The Cemetery Creature

Küldetést adja: ...

Öljük meg a temetői szörnyeteget. Nem nagy kunszt, de mivel több másik zombi is van még, valószínűleg egyszerre fognak támadni.


A szörnyeteg amulettje - The Creature's Amulet

Küldetést adja: ...

Miután végeztünk a furcsa teremtménnyel, kutassuk át a hulláját és vegyük el tőle az amulettet. Most már nekünk is van ilyen szép, kéken világítós nyakbavalónk. Irány vissza Garadelhez, aki már türelmetlenül vár minket.


Boszorkány vadászat - Witch Hunt

Küldetést adja: Garadel

Egy hosszas és kimerítő beszélgetés után elég sokat megtudhatunk a falut fenyegető állandó veszélyről, s a boszorkányról, aki folyamatosan élőhalottakat küld a falu pusztulására. Kiderül az is, hogy a mocsaras völgyet egy láthatatlan fal veszi körül, ami beengedi azokat, amik kintről jönnek, de ki már senki és semmi nem juthat át rajta. Se élettelen dolog, se élő. Még a hang, s a levegő sem. Azt persze nem lehet pontosan tudni, mi hozta létre ezt a falat, vagy burkot, vagy táplálja-e valami, s ha igen, mi. Meglehet, hogy az ősidőktől van itt. (Ekkor Garadel javasolja nekünk azt is, hogy olvassuk el a Falu krónikáját, amit a kocsmában egy ládában találunk. Ld. "A Krónika" és "A Krónika - II. kötet" küldetéseknél.) Szóval csak tippelni lehet, hogy ha megöljük a boszorkányt, akkor a mezsgye (ahogy ezt a határvidéket a falu nép nevezi) eltűnik. De érdemes megpróbálni. A pap figyelmeztet minket, hogy sokan próbálták már megölni a boszorkányt, de még élve nem tért vissza senki. Hát, mindenesetre mi azért induljunk útnak. Hatoljunk át a mocsáron, enyhe ívben kelet - dél-kelet irányában. Sok és sokféle ellenféllel kell szembenéznünk, bár a zömük valamilyen élőhalott lesz. Amikor a boszorkány kunyhója közelébe érünk, egy átvezető videóban láthatjuk, amint eszméletlen sok zombi kerül elő a föld alól és mind hörögve felénk indulnak. Ekkor megjelenik a boszorkány a fán lévő kunyhójához vezető lépcső tetején és egyetlen irdatlan erős varázslattal minden zombit elsöpör. Ezután egy beszélgetés veszi kezdetét. Innen - mint oly sok más küldetésnek is - többféle (kettő) megoldás létezik.

1. megoldás
Ha rövidre akarjuk zárni a témát, akkor válasszuk az ellenséges választ, s azután küzdjünk meg a boszorkánnyal. Ugrás "A boszorkány" küldetéshez.

2. megoldás
Ha meghallgatjuk Nalia történetét, azzal eléggé megnyújtjuk a játék történetét, sokkal több tapasztalati pontot gyűjthetünk és jobban megismerhetjük az itt élőket, létük körülményeit - és persze a főbb szereplők életébe is belepiszkálhatunk. Ezen kívül Gandoharról is további információhoz juthatunk). Szóval érdemes megfontolni, hogy "elnyújtjuk-e a rétestésztát".


A régi varázslat - The Old Spell

Küldetést adja: Nalia

Ha úgy döntöttünk, meghallgatjuk, amit Nalia mondani kíván, akkor kapjuk meg ezt a küldetést. Ugyanis a nő elmondása szerint nem ő az, aki az élőhalottakat rászabadítja a falura, hanem pont ő az, aki a falut védelmezi. Azért látjuk olyan öregnek és aszottnak a testét, mert minden energiáját a falu védelmének szenteli. Folyamatosan figyeli és óvja az ott élő embereket. Amikor Aidan a mocsarat járja, messziről figyeli őt és oltalmába veszi, ha szükséges. Azt nem állítja, hogy Garadel az, aki a zombikat és a gonoszságot táplálja, de azért nem bízik meg benne. Szóval ha már egyszer végighallgattuk őt - amiért már önmagában hálás -, akkor segíthetnénk neki még egy dologban. Nevezetesen: van egy varázslat, ami segít regenerálnia a varázserejét, amire nagy szüksége van. Nem csak most, hogy megmentette az életünket, hanem máskor is jól jönne neki, amikor a falut védelmezi. Még több életet menthetne meg. Megjelöl térképünkön egy elhagyatott tornyot, ahová annak idején rejtette a feljegyzéseit a kísérletekről és a varázslatokról. Menjünk az Elhagyatott toronyhoz és csipegessük fel a romos torony környékén található "papírfecniket" is. Amikor belépünk a torony leomlott falai közé, egy újabb látomásunk lesz: Nalia és Aidan beszélgetését nézhetjük végig. Ebből leszűrhetjük, hogy Aidan szerelmes Naliaba, Nalia is nagyon kedveli a fiút, de mégis Gandoharba szerelmes, és ő megtiltotta neki, hogy Aidannel találkozzék. Mivel a fiú csalódásától nem tud mit mondani, hát elmegy. Ezután szedjük még össze a maradék papír darabokat, és nyissuk ki a ládát, amiben megtaláljuk a régi varázslatról készített feljegyzéseket. Ekkor megjelenik a hátunk mögött egy óriáspók. Intézzük el, aztán kocogjunk vissza Naliahoz.


Nalia kertje - Nalia's Garden

Küldetést adja: Nalia

Amint Nalia kézbe kapja a jegyzetet, olvasni kezdi. Mondhatni a homlokára csap és azt mondja: "Ánizsmagok, hát persze!" És természetesen majd mi leszünk azok, akik elhozzuk az ánizsmag nevű növényt Nalia régi kertjéből. Menjünk visszafelé az úton, ahonnan jöttünk Naliahoz, majd térjünk le jobbra egy kis házikóhoz. Ez volt régebben Nalia háza, ahol Gandoharral éltek kettecskén. Ha nem a kert felől megyünk be, hanem a ház bejáratától, akkor egy újabb víziót láthatunk. Ebben Gandohar rendkívül feszült idegállapotban fel-alá mászkál a kunyhóban és azon gondolkodik félhangosan, hogy kell valami kondenzátor a varázslathoz, és akkor biztosan sikerülni fog. Közben igen csúful bánik Naliaval, aki ettől megretten. A fiú ugyan bocsánatot kér tőle, de látszik, hogy nem is nagyon érdekli a lány rémülete, mivel teljesen megszállottja a gondolatnak, hogy sikerült megtalálnia a módját, hogyan jusson át a mezsgyén. El is rohan rögvest - persze megígéri, hogy visszatér, de sose jött vissza.


Vadászat a gyógynövényre - Hunt for the Herb

Küldetést adja: Nalia

A látomás után menjünk hátra a kis kertbe (amikor ide betesszük a lábunkat, akkor merül fel ez a küldetés), és szedjünk virágot.


Az Ánizsmag növény - The Aniseed Plant

Küldetést adja: Nalia

Arra azonban ügylejünk, hogy amint az Ánizsmagot leszakajtjuk, megelevenedik a kertben álló fa. Kiderül, hogy az egy Fűrészfogas ent. Megküzdhetünk vele, ha jól esik. Nagyon lassú, viszont nagyon nagyot üt. Harcoljunk ellen karddal (vágó fegyverrel) vagy tűz varázslattal. De el is menekülhetünk, ha nincs kedvünk játszadozni az óriási fapásztorral. :-) Vigyük el az Ánizsmagot Nalianak.


Garadel varázstekercsei - Garadel's Scrolls

Küldetést adja: Nalia

Sosem elég a jóból - gondolja Nalia és megkér minket, hogy szerezzünk meg egy olyan varázslatot is neki, ami jócskán megnöveli az ember sebességét. Így gyorsabban odaérhetne valahova, ha baj van. Ezeket a varázslatokat már Gandohar és Garadel együtt dolgozták ki, úgyhogy valószínűleg a pap eltette őket. Feltehetően a templomban lesz, de nem szem előtt. Talán egy ládában. Így is van. Menjünk vissza a faluba, be a templomba, nyissuk ki a ládát, s láss csodát, ott van a varázstekercs. Miután magunkhoz vettük, nemigen mehetünk sehová, mert megjelenik Garadel és rögvest a boszorkány felől érdeklődik. Mikor bevalljuk neki, hogy mi még nem végeztünk vele, viszont tudjuk, hogy Nalianak hívják, előad egy történetet - ami akár még hihető is lehet - arról, hogy miután a Gandohar elment és a zombik elárasztották a falut, mindenki Naliat kezdte hibáztatni. Erre ő felakasztotta magát. Úgyhogy jobban tesszük, ha visszaadjuk neki a tekercseket - mivel némileg bosszúsan észrevette, hogy eltulajdonítottuk őket -, különben csak még többet ártunk az embereknek, ha a boszorkány kezébe jutnak ezek.

1. megoldás
Belátjuk, hogy Garadelnek van igaza és bocsánatot kérünk, amiért hallgattunk a boszorkányra. Visszaadjuk a varázstekercseket és visszamegyünk végezni Naliaval. Ugrás "A boszorkány" küldetéshez.

2. megoldás
Ha nem hiszünk a papnak, hanem elfogadjuk, hogy Nalia mondott igazat, akkor megtagadjuk a kérését, és a tekercseket majd Nalianak visszük el. Ebben az esetben kifelé menet a bejárat előtt megállít minket Fionna, aki rémülten értesít minket arról, hogy Aidan a mi keresésünkre indult a mocsárba.


Aidan nyomában - After Aidan

Küldetést adja: Fionna

Tehát miután kitartunk Nalia verziója mellett, a templomból kifelé menet elénk áll Fionna és kétségbeesve számol be arról, hogy Aidan nekivágott a mocsárnak, mert túl régen mentünk már és aggódott értünk. Egy csomó helyet felsorol, hogy hol akart körülnézni Aidan, és mi azonnal indulunk is utána. Azonban a legrosszabb, hogy Aidan nem is miattunk ment el - legalábbis a búcsúleveléből erre lehet következtetni. Búcsúlevelében kiöntötte szívét: nagyon szereti a falu népét és majd mi biztosan jól a gondjukat fogjuk viselni, mert elég erős harcosok vagyunk, de ő már belefáradt ebbe és végre imádott Naliaja mellett akar nyugodni a Régi temetőben, ahová annak idején sokat jártak együtt, s ahova egy kis Nalia-szobrocskát is eltemetett, mikor a lány eltűnt. Hát ez nem úgy fest, mintha minket akart volna megmenteni. Annál inkább úgy, hogy nekünk kell őt megmentenünk!


Régi temető - Katakombák


Le a katakombákba - Into the Catacombs

Küldetést adja: ...

Amikor a Régi temető nyikorgó kapuján belépünk, aktiválódik ez a küldetés. Néhány zombit kell felaprítanunk, amíg leérünk a katakombákba. Ott is még egy-két élőhalotthoz lesz szerencsénk, majd elcsendesülnek a dolgok. A folyosó végén egy kis kamrában a földön hever majd Aidan. Él még, de haldoklik. Találunk nála búcsúlevelet is.


Az elveszett vadász - The Lost Hunter

Küldetést adja: ...

Világossá válik számunkra, hogy a férfi meghal, ha nem kap sürgős segítséget. És ki mástól remélhetnénk ilyen mértékű életmentő beavatkozást, mint régi szerelmétől, Naliatól? Robogjunk ki a temetőbe, ott találunk egy teleportot (ezeket onnan lehet felismerni, hogy fénycsóva lüktet egy félig nyitott téglafalnál). Ezzel eljutunk a mocsár közepére, ahonnan egy másik teleport segítségével eljuthatunk Tír Caillte-ba, ahonnan egyenes út visz Naliahoz. Ha nem akarunk ezekkel ugrándozni, akkor rögtön a temetőtől fussunk el Naliahoz (még talán rövidebb is, ha végig tudjuk tartani a rohanást.) Amikor odaérünk, sürgetni kezdjük Naliat, hogy Aidan nagy bajban van és muszáj rögtön odamennie. Ekkor Nalia odateleportál minket egyenesen le a katakombákba. Kétségbeesik az alig élő férfi láttán és megkér minket, hagyjuk őt koncentrálni. Még elkéri tőlünk a varázstekercseket, amikért tulajdonképpen küldött minket, aztán nekünk más dolgunk akad.
Ugrás "A démon" című küldetéshez.


A boszorkány - The Witch

Küldetést adja: ...

Ez a küldetés akkor merül fel, ha rögtön a "Boszorkány vadászat" küldetésnél úgy döntünk, megöljük Naliat, vagy később a "Garadel varázstekercsei" küldetés során visszaadjuk a papnak a tekercseket és mégis vállaljuk, hogy végzünk Naliaval.
Maga a feladat itt az, hogy öljük meg a boszorkányt, ami nem lesz egyszerű. Elég erős védelme van szinte minden ellen. Képes gyógyítani magát, használ mágiát, viszont nem idéz meg lényeket. A legjobb, ha közelharcban próbáljuk meg legyőzni.


A visszatérés - The Return

Küldetést adja: ...

Miután megöltük a boszorkányt, térjünk vissza a faluba. Megdöbbentő látvány fogad minket...


A démon - The Demon

Küldetést adja: ...

Ez a küldetés két különböző helyszínen és két különböző "színezettel" merülhet fel, attól függően, hogy korábban Nalia ellen fordultunk, vagy mellé álltunk. Nézzük a két lehetőséget...

Ha a papnak segítettünk
Ha úgy döntöttünk, megöljük a boszorkányt (a "Boszorkány vadászat" vagy a "Garadel varázstekercsei" küldetés során), akkor a faluba visszatérvén szívszorító látvány fogad minket. Emberek holttestei hevernek szanaszét, a falu egész népét lemészárolták. Mi már csak hápogni tudunk, amíg Garadel végigmondja beszédét, amiből kiderül, hogy ő Aziraal elsőszülöttje, s őt zárták be ebbe a völgybe a mezsgye segítségével. És tényleg Nalia volt az, aki folyamatosan megvédte a falut Garadel álnok élőhalottjaitól. Egész idő alatt ő volt a gonoszság forrása ezen a helyen. Amikor a végére ér önnön dicséretének, és mi is hozzátettük a magunkét, Garadel átváltozik egy irdatlan nagy démonná.

Ha Nalianak segítettünk
Ha végig kitartottunk Nalia története mellett és neki segítettünk, akkor ugye végül a katakombákban kötöttünk ki, ahol Nalia megpróbál életet verni Aidanbe. Amíg ő ezzel foglalatoskodik, mi szépen kisétálunk a szabad ég alá. Legalábbis elindulunk kifelé. Az ajtóban azonban szembe találjunk magunkat Garadel atyával, aki nem is olyan szent, mint ahogy a neve alapján lennie kellene. És ekkor Garadel elénk tárja a teljes igazságot, mivel már elege van a rejtőzködésből. Ő Aziraal elsőszülöttje, s őt zárták be ebbe a völgybe a mezsgye segítségével. És tényleg Nalia volt az, aki folyamatosan megvédte a falut Garadel álnok élőhalottjaitól. Egész idő alatt ő volt a gonoszság forrása ezen a helyen. Amikor a végére ér önnön dicséretének, és mi is hozzátettük a magunkét, Garadel átváltozik egy irdatlan nagy démonná.

Egyértelmű a dolgunk: meg kell ölnünk. Rendkívül erős és ilyen-olyan szörnyeket is megidéz, ha önmagában nem lenne elég. Azonban a megidézett lények felszívódnak, ha őt megöljük, szóval koncentráljunk őkelmére. Magától értetődik, hogy a tűz varázslatoknak ellenáll és erős támadásokat indít. Ezeket védjük ki, indítsunk ellentámadást, meg használjunk mindent, amit csak tudunk. Gondoskodjunk gyógyitalokról és erősítsük meg a tűzellenállásunkat. Próbáljuk fagyasztó varázslatokkal gyengíteni.


A Démon szíve - Heart of the Demon

Küldetést adja: ...

Miután legyőztük a démon Garadelt, maradt még egy feladatunk. A beszélgetésből is kiderült, meg még odalent Új-Ashosban is megtudtuk, hogy egy démon szíve kulcsszerepet játszik Gandohar játékában. A néhány perccel ezelőtt elhangzottakból az is kiderült, hogy Garadel odaadta Gandoharnak a fél szívét, s így juthatott át a fiú a mezsgyén, de a démon a szavát vette, hogy kiszabadítja őt. Persze Gandohar fütyült rá. Bár volt rá remény, hogy miután uralni tudja a veritát, eljött volna kiszabadítani őt, de ezzel már nem áltatta magát Garadel. A lényeg a lényeg, hogy magunkkal kell vinnünk Garadel szívének maradék felét is.
A mezsgye a démon halála után feleslegessé vált, ezért magától megsemmisült. (Ennek ellenére innen nem juthatunk ki, mert sziklafalak veszik körül az egész vidéket. A térképen látható, innen kivezető utak csak a multiplayer módban bejárható területekről közelíthetők meg!)
Most már visszatérhetünk Alsornára és beszámolhatunk a felfedezéseinkről és megmutathatjuk Cassaranak Garadel szívét is.

Megjegyzés: ha van időnk és levezetésnek jól esne hallani néhány dicsérő szót, akkor visszatérhetünk a faluba és végighallgathatjuk az emberek hálálkodását.


Nalia visszatérése - Nalia's Return

Küldetést adja: ...

Ha végig kitartottunk Nalia mellett és neki segítettünk, akkor kaphatjuk meg ezt a "küldetést", miután megöltük a démont. Ha kifújtuk magunkat, induljunk vissza a folyosón, hogy megnézzük, hogyan boldogul Nalia Aidan megmentésével. Legnagyobb meglepetésünkre szembe jön velünk Nalia - fiatalon!!! A démon iszonyatos hatalmának megszűnésével visszanyerte életerejét az asszony és visszakapta rendes "emberi" külsejét is. Beszélgessünk vele egy kicsit a múltról, s a jövőről. Aztán menjünk tovább, hogy ránézhessünk aggodalmunk másik tárgyára: Aidanre.


Aidan túlélte - Aidan's Survival

Küldetést adja: ...

Kedvenc harcosunk immár talpon van, bár gyenge még, mint a harmat, de meggyógyul. Főleg ha Nalia mellette marad és istápolja még. Jó barátként válunk el, miután elmondjuk az istenhozzádot.

 

A weboldalunkon cookie-kat használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk. . Részletek.

.

EU Cookie Directive Plugin Information